Canon ja Axis ilmoittavat muutoksesta verkkokameraratkaisujen myynti- ja markkinointirakenteessa

Canon Inc ja Axis Communications AB ovat tänään julkistaneet sopimuksen, jonka nojalla yritykset tulevat muuttamaan myynti- ja markkinointitoimintaansa keskeisillä markkina-alueilla kaikkialla maailmassa. Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa (EMEA-alueella) sekä Pohjois-Amerikassa Axis ottaa vastuun Canonin koko verkkokameraratkaisujen tuoteportfolion myynnistä ja markkinoinnista; 1. syyskuuta alkaen EMEA-alueella ja 1. lokakuuta alkaen Pohjois-Amerikassa. Japanin-markkinoilla Canon Marketing Japan jatkaa Canonin verkkokameroiden tuoteportfolion myymistä ja lisäksi, yhteistyössä Axisin kanssa hyödyntäen yrityksen vankkaa myyntiverkostoa ja asiakastietokantaa, laajentaa Axisin tuotteiden myyntiä asiakaskunnalleen Japanissa.

Hyödyntäen Axisin markkinoinnin vahvuuksia Canon-brändin alaisen myynnin kehittämiseksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa Canon Euroopasta ja Canon USA:sta tulee Axisin ainoat Canonin verkkokameraratkaisujen toimittajat EMEA:n ja Pohjois-Amerikan markkinoilla. Muualla Aasian ja Tyynenmeren -alueella Canon kartoittaa edelleen vaihtoehtoja verkkokameraratkaisujen tuoteportfolion hallinnalle.

Verkkokameraratkaisujen markkinassa on edelleen havaittavissa valtavaa potentiaalia, mistä syystä Canon on sitoutunut pitkällä tähtäimellä rakentamaan vahvan aseman toimialan johtavana yrityksenä. Siitä lähtien kun Canon toivotti Axisin tervetulleeksi Canon-konserniin huhtikuussa 2015, yritykset ovat keskustelleet lukuisista vaihtoehtoisista tavoista hyödyntää innovatiivisten verkkokameroiden tuote- ja ratkaisuportfolioidensa yhteisvoimaa. Uusi myynti- ja markkinointirakenne, joka perustuu molempien yritysten olemassa oleville vahvuuksille keskeisillä alueellisilla markkinoilla, on tehokas keino saavuttaa Canon-Axis-liitosta mahdollisimman suuri synergia.

Canonin sitoutuminen sekä tuki kumppaneilleen ja asiakkailleen jatkuu muuttumattomana. Uuden rakenteen myötä Canonin kumppanit ja asiakkaat tulevat hyötymään Axisin markkinoinnin ja myynnin asiantuntemuksesta sekä teknisestä osaamisesta ja heille tarjotaan laajempi kirjo tuotteita ja ratkaisuja verkkokameroiden markkinajohtajalta.

Canon luottaa, että uuden rakenteen myötä molemmat yritykset pääsevät tehokkaasti hyödyntämään verkkokameramarkkinan tarjoamia laajoja mahdollisuuksia, osoittamaan vahvaa sitoutumistaan yhteistyökumppaneille ja asiakkaille samaan aikaan kun vahvistavat Canon-konsernin asemaa toimialan johtavana yrityksenä pitkällä tähtäimellä.

Lisätietoja aiheesta antaa:
Canon Oy
Kati Lindholm
puh. +358 10 544 4398
etunimi.sukunimi@canon.fi