Canon Global Ecolabelling Networkin kumppanijäseneksi

Canon Eurooppa on hyväksytty Global Ecolabelling Network -järjestön kumppanijäseneksi. Samalla se liittyy osaksi organisaatioiden ryhmää, jossa edistetään ja tuodaan esiin sertifioituja ympäristömerkkejä. Tarkoituksena on lisätä sellaisten ympäristömerkkien määrää, joiden kriteereissä huomioidaan ympäristövaikutukset tuotteen koko elinkaaren ajalta.

GEN-Media-Alert-Main-1.jpg

Global Ecolabelling Network on voittoa tavoittelematon järjestö, joka asettaa ympäristömerkeille erittäin tiukat maailmanlaajuiset vaatimukset. Lisäksi järjestön pyrkimyksenä on vähentää viherpesua, kehittää päätöksentekoa ja edistää vastuullisten tuotteiden ja palvelujen maailmanlaajuisia markkinoita

Ympäristömerkinnät ovat vapaaehtoisia, ja toimijat eri puolella maailmaa voivat hakea merkintää ja sertifiointia osoitukseksi tuotteensa tai palvelunsa vastuullisuudesta. Verkoston jäsenten ympäristömerkit on sertifioitu tieteelliseen tietoon perustuvien standardien mukaisesti, ja ne ovat saavuttaneet standardin ISO 14024:2018 (Ympäristömerkit ja -selosteet) mukaisen Tyypin I -aseman.

”Olemme ylpeitä siitä, että Canon on hyväksytty Global Ecolabelling Networkin jäseneksi. Olemme yrityksenä sitoutuneet suojelemaan ympäristöä vähentämällä tuotteidemme ympäristövaikutuksia. Tämä tunnustus auttaa meitä ponnistelemaan entistä kovemmin, kun pyrimme saavuttamaan vastuullisuustavoitteemme ja varmistamaan, että tuotteemme ovat vaatimusten mukaisia”, toteaa Craig Woodburn, Senior Sustainability Operations Manager, Canon Europe.

”Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että toimitusketjujen jäsenet – aina valmistuksesta sertifiointiin – pyrkivät yhdessä optimoimaan ratkaisut ja löytämään parhaat vastuullisuuskäytännöt. Odotamme innolla yhteistyötä Canonin kanssa, sillä yhdessä voimme oppia ymmärtämään paremmin mahdollisuuksia ja haasteita, joita liittyy sen varmistamiseen, että mahdollisimman moni tuote sekä hyödyttää ihmisiä että huomio luonnon hyvinvoinnin” toteaa Global Ecolabelling Networkin sihteeristöön kuuluva Kate Harris.

Global Ecolabelling Networkin kumppanijäsenenä Canon tarjoaa nyt luotettavia puolueettoman kolmannen osapuolen sertifioimia ympäristömerkkejä tuotteille ja palveluille, jotka täyttävät tuote- tai palvelukohtaisen arvion mukaan ympäristöjohtajuutta koskevat avoimuuskriteerit. Kriteerit perustuvat elinkaariajatteluun sekä useisiin ympäristö- ja terveysnäkökohtiin, joita voivat olla esimerkiksi myrkyllisyys, ilmanlaatu, energian- ja vedenkulutus, kierrätettävyys ja luonnonvarojen käyttö.

Lue lisää Canonin vastuullisuusohjelmasta täällä.