Equality_hero

VASTUULLISUUS

YHDENVERTAISTA PALVELUA ASIAKKAILLEMMEYritysfilosofiamme keskiössä on kyosei, mikä tarkoittaa, että työskentelemme yhdessä yhteisen hyvinvoinnin eteen. Tästä lähtökohdasta pyrimme jatkuvasti kehittämään yhä parempia ja toimivampia teknologioita, jotka rikastuttavat asiakkaittemme elämää ja tähtäävät rakentamaan yhteiskuntaa, jossa kaikki ihmiset kulttuuriin, tapoihin, kieleen tai alkuperään katsomatta voivat elää ja työskennellä sopusoinnussa toistensa kanssa.

 
Huomioimme toiminnassamme ja tuotteissamme ihmisten moninaisuuden: emme ajattele ”keskivertoasiakasta”, vaan sovellamme kaikille sopivuuden periaatetta ja noudatamme joustavia toimintatapoja. Esteettömyys koskettaa laajaa joukkoa ihmisiä, joilla on erilaisia fyysisiä ja kognitiivisia rajoitteita, joiden ajallinen kesto vaihtelee. Nykypäivänä asiakkaamme ylittävät kaikki vanhat kategoriat ja väestötilastot: väestö vanhenee kiihtyvällä tahdilla ja toisaalta jo pienillä lapsilla on erinomaiset tietotekniikkataidot. Nämä muutokset on otettava huomioon myös tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa. 
 
Ajatus siitä, että pyrimme tarjoamaan saavutettavia ja kaikkien käytössä olevia hyödykkeitä on linjassa kyosei-filosofiamme kanssa ja samalla se edustaa sellaista tuotekehityksen ideaalia, johon pyrimme. Toimintaamme ohjaavat eettiset normit, joiden mukaisesti kunnioitamme toisiamme yksilöinä. Ketään ei saa syrjiä rodun, uskonnon, kansallisuuden, sukupuolen, iän tai minkään muun ominaisuuden perusteella.

Esteettömyytemme periaatteita ovatEsteettömyys tuotteissamme, palveluissamme ja tiloissamme

Canonin lähestymistapa esteettömyyteen on halu ennustaa ja ymmärtää sekä kyetä ratkaisemaan mahdollisimman monia ongelmia, joita asiakkaamme saattavat kohdata tuotteittemme tai palvelujemme kanssa. Tämä lähestymistapa johtaa ratkaisuihin ja tuotteisiin, joihin kenellä tahansa, milloin tahansa ja missä vain tilanteessa on pääsy, ja joita kaikilla on mahdollisuus käyttää turvallisesti. Kyse on esteettömästä suunnittelusta – ideaalista, jonka me Canonilla pyrimme saavuttamaan. 

Olemme huomioineet esteettömyyden myös toimitiloissamme ja kiinnittäneet huomiota muun muassa kulkureitteihin, sisäänkäynteihin ja opasteisiin. Tilamme ovat rauhallisia ja helppoja hahmottaa. Ovien kulkuaukot ovat leveät, hissi ja portaat helppokulkuisia. Lisäksi meillä on nimetty esteettömyys- ja saavutettavuusasioiden vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että esteettömyyden kriteerit saavutetaan ja huolehtii, että havaitut epäkohdat korjataan ja olemassa olevia toimia kehitetään edelleen. Myös henkilöstömme on sitoutunut noudattamaan saavutettavuuden ja esteettömyyden periaatteita ja he saavat tarpeen tullen esteettömyyskoulutusta. Olemme ottaneet huomioon saavutettavuuden myös digitaalisissa palveluissamme.

 
Käytön suunnitteleminen
 Riippumatta siitä, kuinka hyvin tuote toimii, se ei täytä tarkoitustaan, jos sen käyttö aiheuttaa kuormitusta. Me ajattelemme, että esteettömyys on jotain, joka ilmenee silloin kun ollaan vuorovaikutuksessa tuotteen kanssa.
 
Esimerkiksi monitoimilaitteiden tuotekehityksessä on huomioitu toimintarajoitteiset ihmiset ja laitteiden asetuksia voidaan muokata kunkin käyttäjän tarpeita vastaaviksi. Laitteet käynnistyvät automaattisesti liiketunnistimen avulla ja näyttöä voidaan kääntää ja kontrastia ja tekstin kokoa on säädellä. Myös pistekirjoituksen avulla voidaan helpottaa käyttöä. Kansien ja luukkujen suunnittelussa on ajateltu ergonomiaa ja laitteisiin on saatavissa erillisiä avauskahvoja käyttöä helpottamaan. Osaa laitteista voi käyttää myös mobiililaitteen avulla etänä. Tulevaisuudessa etenkin puheentunnistuksen toivotaan tarjoavan yhä edistyneempiä keinoja tukemaan esteetöntä laitteiden ja palvelujen käyttöä. 

Lyhyt opas esteettömyyteen

Canonin tuotekehityksessä ja suunnittelussa asiakas ja hänen tarpeensa ovat aina kaiken lähtökohtana. Tässä oppaassa esitellään erilaisia ongelmia, joita asiakas saattaa kohdata tuotteita käyttäessään, ja kannustetaan suunnittelijoita asettumaan asiakkaan asemaan. Vaikka opas on tarkoitettu ensisijaisesti Canonin työntekijöille, auttaa se samalla myös muita ymmärtämään paremmin esteettömyyden periaatteita ja suunnittelumme lähtökohtia.

Fyysiseen kyvykkyyteen ja liikkumiseen liittyvät haasteet

Seuraavat fyysiset rajoitteet ja ongelmat käyttötilanteessa voivat vaikuttaa laitteen käyttöön ja ne on otettava huomioon laitteen esteettömyyttä suunnitellessa. Huomioonotettavia piirteitä ovat esimerkiksi:

Näköön ja kuuloon liittyvät haasteet
 
Ympäristö ja muut tekijät voivat vaikuttaa kykyyn nähdä, kuulla ja puhua joko hetkellisesti tai pitkäaikaisesti. Haasteita voivat olla esimerkiksi seuraavat:

Tiedostavuuteen ja ajatteluun liittyvät haasteet
 
Yksityiskohdat ovat tärkeitä, sillä käyttäjät eivät aina ole loogisia tai he altistuvat ulkoisille häiriötekijöille. Laitteen käytössä on huomioitava seuraavat tekijät:

Tunteisiin liittyvät haasteet
 
Tuotteen synnyttämät tunteet ja kokemukset voivat vaikuttaa brändimielikuvaan jopa vuosia. Tällaisia tunteita voivat olla esimerkiksi:

Canonille on myönnetty Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkki. Invalidiliiton myöntämän merkin saaminen edellyttää myönteistä suhtautumista ja kehittämishalua esteettömiä ja saavutettavia palveluja kohtaan sekä sitoutumista esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistäviin periaatteisiin. Lue lisää Invalidiliiton sivuilta.

Lue lisää