Artikkeli

Vastuullisesti yhdessä, kohti parempaa maailmaa

Suuryritysten vaikutusta yhteiskuntaan ja sen rakenteisiin ei voi vähätellä. Vastuullisuus, kestävä kehitys ja eettisyys nousevat yhä useammin esiin, kun puhutaan yritysten toiminnasta. Siksi Canon on jo vuosikymmeniä panostanut aktiivisesti vastuullisuuteen niin yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden kuin tuotteidensakin parissa.

banner-image-yhteiskuntavastuu.jpg

Canonin tavoitteena on toimia yhdessä asiakkaiden ja yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen ja niihin innostaen. Vastuullisten tekojen tekemiseen Canon rohkaisee erilaisilla ohjelmilla ja innovaatioilla, kuten Young People Program -ohjelmalla sekä muualla maailmassa esimerkiksi biodiversiteettia tukevilla toimenpiteillä.Canon Suomen vastuullisuusohjelmaan kuuluu olennaisena osana myös Canonin työntekijöiden osallistaminen hyvän tekemiseen sekä jokapäiväisessä työssään että mahdollisuutena käyttää kokonainen päivä vuodessa yhdessä valittujen hyväntekeväisyyskohteiden parissa.Canon julkaisee vuosittain yhteiskuntavastuuraportin, jonka tarkoitus on jakaa tietoa yrityksen toimista ja aloitteista kestävästi kehittyvän yhteiskunnan luomiseksi ja ympäristön kuormittamisen vähentämiseksi. Raportti kokoaa yhteen sekä faktatietoa tuotteiden hyödyntämisestä mahdollisimman tehokkaasti niiden koko elinkaaren aikana että tulevaisuudennäkymiä, jotka pohjautuvat yrityksen suunnitelmiin ja strategioihin toiminnan kehittämisestä tulevaisuudessa. Lisäksi vuosittain julkaistaan Suomea koskeva pienempi raportti, missä tarkemmin tietoa paikallisella tasolla.


Kaiken takana on kyosei

Canonin Pohjoismaiden kehitys- ja laatujohtaja Päivi Kahelin kertoo kaiken yrityksen toiminnan ja vastuullisen ajattelumallin taustalla olevan japanilainen kyosei-filosofia: ”Yritysfilosofiamme kyosei tarkoittaa yhdessä työskentelemistä paremman tulevaisuuden takaamiseksi, ja siihen on sisäänrakennettuna vilpitön pyrkimys tehdä hyvää niin yksilöiden kuin yhteiskunnan tasolla. Kyosei luo suuntaviivat yrityksen liiketoiminnalle niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin.”Kyosein idea Canonin liiketoiminnan tukipilarina sai alkunsa jo 1980-luvulla, kun Canonin entinen pääjohtaja Ryūzaburō Kaku johti yritystä ja näki sen kasvavan vahvasti myös kansainvälisesti. Samaan aikaan Kaku alkoi havaita sekä liiketoiminnassa että laajemmin myös yhteiskunnassa uusia haasteita ja maailmanlaajuisen epätasapainon, joihin meidän kaikkien tulisi kiinnittää huomiota niin työntekijöinä kuin maailmankansalaisinakin. Kakun mukaan erityisen suuria ongelmia ovat esimerkiksi köyhyys, ympäristön tuhoutuminen ja yhteiskuntien väliset konfliktit, kuten sodat ja kauppasaarrot. Nagasakin pommituksista täpärästi selvinnyt Kaku oli koko elämänsä ajan sitoutunut noudattamaan kyosei-filosofiaa ja luotsasi yritystään vahvasti sen pohjalta.


Menestys on hyvän tekemisen tärkeä moottori

Usein ajatellaan, että monikansallisen voittoa tavoittelevan yrityksen pääasiallinen olemassaolon tarkoitus on menestyä. Päivi Kahelinin mukaan tämä ei kuitenkaan missään nimessä ole huono asia tai ristiriidassa hyvän tekemisen kanssa.”Menestys tuo vaikutusvaltaa ja yhteiskunnallisen aseman, jotka oikein käytettynä toimivat tehokkaana alustana vaikuttaa sekä päättäjien, yritysasiakkaiden että työntekijöiden asenteisiin positiivisesti. Se tuo myös mahdollisuuden palkata ja palkita työntekijöitä sekä käyttää enemmän resursseja hyvien asioiden edistämiseen entistäkin tehokkaammin. Kehityskohteita voivat konkreettisen luonnonsuojelutyön tai nuorisotyön lisäksi olla vaikkapa jatkuva tuotekehitys entistäkin ympäristövastuullisempaan suuntaan, mikä tukee kiertotaloutta.”Canonin uraauurtava työ paremman maailman puolesta on palkittu monilla osa-alueilla vuosittain myös erilaisissa kilpailuissa ja kyselytutkimuksissa. Canon on päässyt CDP:n vuoden 2023 A-listalle tunnustuksena ilmastohankkeistaan, tämä on kolmas kerta ja samaan on pystynyt vain noin 2 % arvioiduista yhtiöistä.”Meille palkinnot ovat toki tärkeitä osoituksia siitä, että tekemämme työ vastuullisuuden eteen on noteerattu, mutta kaiken ytimessä on kuitenkin se, että näemme konkreettisesti, kuinka maailmaa voi muuttaa pieni askel kerrallaan. Haluamme toimia kannustavana esimerkkinä kaikille yrityksille ja tehdä tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa innostaen myös heitä näkemään vastuullisen toiminnan hedelmät,” Päivi Kahelin tiivistää.Lue lisää kestävän kehityksen periaatteista ja niiden roolista Canonin liiketoiminnassa täältä: https://www.canon.fi/sustainability/ ja ​https://global.canon/en/sustainability/

Kirjoittaja Päivi Kahelin
Sustainability Manager