Ajankohtaiset blogit ja artikkelit

Blogimme ja artikkelimme keräävät yhteen hyödyllisiä vinkkejä, asiakastarinoita ja katsauksia digitalisaation mielenkiintoiseen maailmaan! Sukella syvemmälle tiedon arvon kasvattamiseen ja inspiroidu asiantuntijoidemme ja asiakkaidemme tarinoista sekä muista ajankohtaisista aiheista.


woman glasses gazing screen ARTIKKELI

Epävarmuuden hallinta

Miten IT-päättäjät voivat vastata tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden uusiin haasteisiin?

25 Mar 2024
Why can’t they overcome the automation gap? ARTIKKELI

Lähes puolet IT-päättäjistä käyttää paljon aikaa automaation käyttöönottoon.

Miksi automaatioon siirtyminen on niin vaikeaa?

17 Jun 2024
IT decision makers rolling out new technology Artikkeli

Haasteena uuden teknologian käyttöönotto muita järjestelmiä häiritsemättä

Lue neljä vinkkiämme tiedonhallintateknologian mutkattomaan käyttöönottoon

17 Jun 2024
 Information Management Solution RAPORTOINTI

Tiedonhallintaa etulinjassa

Tieto, integrointi, innovaatiot: mitä tiedonhallinnassa tapahtuu?
Kysyimme tuhansilta eurooppalaisilta IT-päättäjiltä, miten heidän liiketoimintaprosessinsa kehittyvät, mitä haasteita heillä on tiedon tehokkaassa ja turvallisessa hallinnassa ja mitä esteitä uusien teknologioiden käyttöönotossa ilmenee.

18 Jun 2024
Visuaalisuus on tehokas työkalu sisäisen viestinnän vahvistamisessa ARTIKKELI

Visuaalisuus on tehokas työkalu sisäisen viestinnän vahvistamisessa

Sisäisen viestinnän merkitystä työntekijöiden sitoutumiseen ei voi ylikorostaa. Viestinnän läpimeno on kuitenkin digitaalisessa työympäristössä haastavaa, jolloin viestien vaikutusta tulee lisätä eri keinoin.

22 May 2024
Two people in the office looking at the laptop. ARTIKKELI

Canonin kattava tiedonhallinnan kokonaisuus tukee asiakkaita kiihtyvällä digiaikakaudella

Tommi Laitinen kertoo, kuinka digitalisaatio on mullistanut tiedonhallinnan maisemaa ja Canon on noussut merkittäväksi toimijaksi tässä kehityksessä. Canonin skaalautuva ja joustava ratkaisuvalikoima edesauttaa optimoimaan sisällön- ja asiakirjahallinnan sekä virtaviivaistaa liiketoimintaprosesseja.

22 May 2024
Laatujohtamisen kehittäminen dokumentinhallinnan avulla – viisi keskeistä hyötyä organisaatiolle ARTIKKELI

Laatujohtamisen kehittäminen dokumentinhallinnan avulla – viisi keskeistä hyötyä organisaatiolle

Modernilla laadunhallinnalla on valtava vaikutus liiketoimintaan ja asiakaskeskeisyyden toteutumiseen. Toiminnan laatu sekä sen jatkuva parantaminen ovat myös eri sidosryhmien näkökulmasta keskeistä – ja tässä työssä keskitetyllä dokumentinhallinnalla on iso rooli.

10 Apr 2024
Tuotedokumentaation automaattinen luominen ja digitalisointi on tehokasta tuotannon optimointia ARTIKKELI

Tuotedokumentaation automaattinen luominen ja digitalisointi on tehokasta tuotannon optimointia

Parhaillaan teollisuuden yrityksissä on käynnissä hankkeita, joilla haetaan hyötyjä automaation, tekoälyn ja Teollisuus 4.0 -digitalisaatiovaiheen tuomista uusista mahdollisuuksista. Kaiken tämän keskellä tuotedokumentaatiolla on yhä suurempi rooli.

01 Feb 2024
Neon Print Is Now ARTIKKELI

Oululaiset nuoret saivat oppeja valokuvaamiseen Canonin tukemana

Canonin Young People -ohjelman kautta nuoret pääsevät harjoittelemaan valokuvaamisen perusteita sekä kertomaan omia tarinoitaan yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyvistä aiheista.

02 Nov 2023
Vastuullisuus on toimintamme ytimessä ARTIKKELI

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä

Canonilla vastuullisen ajattelumallin takana on yhteinen Kyosei-yritysfilosofia. Siihen on sisäänrakennettuna vilpitön pyrkimys tehdä hyvää niin yksilöiden kuin yhteiskunnan eteen.

19 Oct 2023
Tiedonhallinnan potentiaali vastuullisuuden ajurina on hyödyntämättä ARTICLE

Tiedonhallinta on oleellinen osa vastuullista liiketoimintaa

Tieto on jokaisen organisaation keskeistä pääomaa. Kun tiedonhallintaan käytetään tehokkaita työkaluja, hyödyt näkyvät toiminnan laadussa, tehokkuudessa ja vaatimuksenmukaisuudessa.

21 Sep 2023
Canon-tulostuspalvelu Kouvolan kaupunginkirjastoihin Case Study

Canon-tulostuspalvelu Kouvolan kaupunginkirjastoihin

Kouvolan kaupunki halusi kirjastoihinsa helppokäyttöisen, turvallisen ja kustannustehokkaan tulostuspalvelun, joka palvelee kaikkia kirjaston käyttäjäryhmiä. Ratkaisuksi valittiin Canonin tulostus-, skannaus- ja kopiointijärjestelmä.

18 Jul 2023
Teknisellä osastolla kuvan koolla on väliä ARTIKKELI

Teknisellä osastolla kuvan koolla on väliä

Kunnassa suurimmat tulosteet tehdään teknisellä osastolla. Suurkuvia hyödynnetään laajasti asemakaavojen, viheralueiden ja kunnallistekniikan suunnittelussa sekä kuntainfran kehittämisessä – eikä ihme, sillä suurkuvatuloste on loistava työkalu.

01 Aug 2023
Kuntalaiset tulevat kirjastoon tulostamaan ARTIKKELI

Kuntalaiset tulevat kirjastoon tulostamaan

Tulostaminen on eräs perinteisimmistä palveluista, joita kuntalainen olettaa löytävänsä kuntien ja kaupunkien kirjastoista. Tarjottavien kopiointi- ja tulostuspalvelujen rinnalle on tullut myös tarve digitoida, eli pystyä skannaamaan paperisena olevaa aineistoa sähköiseen muotoon.

30 Aug 2023
Digitoinnin suunnittelu lähtee siitä, minne digitoidaan ARTIKKELIw

Digitoinnin suunnittelu lähtee siitä, minne digitoidaan

Ei ole lainkaan vieras tilanne, että arkiston hankinnassa ollaan jo yllättävän pitkällä, vaikka arkiston todellinen tarkoitus on vielä epäselvä. Arkisto kuin arkisto ei valitettavasti ole toimiva ajattelumalli, koska vain oikeanlaisella arkistolla saavutetaan halutut hyödyt.

29 Jul 2023
Syksyllä 2022 Young People Program -ohjelmaan osallistuneet Oulun Haukiputaan lukiolaiset suuntasivat yhdessä kuvaaja Harri Tarvaisen kanssa Pikisaareen. ARTIKKELI

Canon tukee nuoria luovassa itseilmaisussa

Canon Young People Programme –ohjelmassa nuoret pääsevät oppimaan valokuvauksen perusteita, kuvakerronnan tehokeinoja ja valokuvan roolista viestinnässä.

24 Aug 2023
Jonne Silvennoinen ARTIKKELI

Mikä on printin rooli markkinoinnissa 2020-luvulla?

Viime vuodet ovat osoittaneet, että kasvokkain tapahtuvat tapaamiset sekä reilu kädenpuristus ovat myyjälle mittaamattoman arvokkaita keinoja vaikuttaa myyntitilanteissa. Aistillisuudella on nimittäin tutkitusti vaikutusta asiakkaan ostopäätöksiin, ja silloin kun puhutaan mielikuvista ja muistijäljen synnyttämisestä, printti on aivan omaa luokkaansa.

17 Apr 2023
Make or buy on strateginen valinta ARTIKKELI

Teollisuuden dokumentaatioiden tulostaminen osana liiketoimintaprosesseja – Make or buy on strateginen valinta

Valmistetaanko tietty tuote, osakokoonpano tai komponentti itse talon sisällä vai kannattaako se ostaa alihankintana ulkoiselta toimijalta? Entä kumpi vaihtoehto on parempi liiketoimintaprosesseihin liittyvän kriittisten dokumentaatioiden tulostamisessa? Oikealla Make or buy -valinnalla voidaan saavuttaa isoja hyötyjä ja aitoa kilpailuetua.

04 Apr 2023
Canon teollisuuden kumppanina ARTIKKELI

Canon teollisuuden kumppanina

Valmistusteknologioiden ja liiketoimintamallien kehittyminen luovat uusia mahdollisuuksia ja lisäarvoa koko teollisuuden arvoketjulle. Samaan aikaan monimutkaistuva toimintaympäristö ja tuotannon digitalisaatio aiheuttavat haasteita, jotka vaativat yhä älykkäämpiä tiedon- ja dokumentinhallinnan prosesseja.

31 Jul 2023
Award-winning digital transformation taking place in an office. ARTIKKELI

Miltä näyttää palkittu digitaalinen ekosysteemi?

Katso miten digitaalinen ekosysteemi voi muuttaa ja kehittää liiketoimintaasi.

26 Jun 2023
kirsi-rantapuu-nevg ARTIKKELI

Canonin osaava tukipalvelutiimi takaa asiakastyytyväisyyden

Canonin asiakas voi keskittyä huoletta omaan liiketoimintaansa, sillä koko tuote- ja palvelukokonaisuuden ylläpidosta vastaa asiantunteva tukipalvelutiimi, joka varmistaa saumattoman toiminnan ja yhteistyön aina käyttöönotosta huoltopalveluihin.

25 May 2023
AdobeStock_255191595 ARTIKKELI

Neljä syytä miksi as-a-service -hankintamalli on IT-tiimien tulevaisuus

Katso miksi IT-tiimit siirtyvät kiinteähintaisiin palvelusopimuksiin. Lisätietoja on artikkelissa.

26 Apr 2023
Make or buy on strateginen valinta ARTIKKELI

Teollisuuden dokumentaatioiden tulostaminen osana liiketoimintaprosesseja – Make or buy on strateginen valinta

Valmistetaanko tietty tuote, osakokoonpano tai komponentti itse talon sisällä vai kannattaako se ostaa alihankintana ulkoiselta toimijalta? Entä kumpi vaihtoehto on parempi liiketoimintaprosesseihin liittyvän kriittisten dokumentaatioiden tulostamisessa? Oikealla Make or buy -valinnalla voidaan saavuttaa isoja hyötyjä ja aitoa kilpailuetua.

04 Apr 2023
The Original is unbeatable Alkuperäinen on paras valinta

Canonin aito LUCIA-muste

Käytä aina aitoja Canon LUCIA -musteita muiden kuin Canon-musteiden sijaan. Älä koskaan tingi tulostuslaadusta.

10 Mar 2023
Juha Salojärvi, kenttäpalvelut, Canon Oy ARTIKKELI

Kentällä asiakasta varten – asiantuntijaosaaminen käyttöönotto- ja ylläpitopalveluissa

Canon kenttäpalveluiden toiminta tähtää siihen, että asiakkaan työskentely on mahdollisimman sujuvaa, laitteet toimivat optimaalisesti ja asiakas saa ratkaisusta maksimaalisen hyödyn.

15 Dec 2022
How hybrid working is impacting IT spending and priorities ARTIKKELI

Hybridityöskentelyn vaikutus IT-puolen rahankäyttöön ja prioriteetteihin

Tutustu hybridityöskentelyn IT-osastolle luomiin haasteisiin sekä ratkaisuihin, joita kulujen hillitseminen vaatii.

24 Nov 2022
Security in the hybrid working era: Is your organisation prepared for new risks? ARTIKKELI

Tietoturva hybridityöskentelyn aikana: onko organisaatiosi valmistautunut uusiin riskeihin?

Tutustu IT-tiimien uusiin haasteisiin ja ratkaisuihin kolmessa uudessa hybridiympäristössä: kotona, jaetussa yhteistyötilassa ja liikkeellä.

24 Nov 2022
woman looking at laptop ARTIKKELI

Onko "as-a-service"-palvelumalli ratkaisu hybridityöskentelyn IT-haasteisiin?

Lue, miten as-a-service-mallit vastaavat IT-tiimin muuttuviin tarpeisiin aina helposta etähallinnasta joustavaan reagointiin sekä moneen muuhun.

24 Nov 2022
Strategic subscriptions: Preparing for a flexible future with IT as-a-service ARTIKKELI

Strateginen tilaus: Valmistautuminen joustavaan tulevaisuuteen IT palveluna -mallin avulla

Tutustu hybridityötilojen as-a-service-mallien joustaviin, taloudellisiin ja riskejä pienentäviin etuihin.

24 Nov 2022
a person looking at a smartphone ARTIKKELI

Turvallinen, missä tahansa: tietojen suojaaminen hybridityöympäristössä

Tutustu uusiin tietojen haavoittuvuuksiin, kyberturvallisuutta parantaviin työkaluihin ja teknologioihin sekä järkeviin tapoihin vähentää inhimillisiä virheitä.

24 Nov 2022
ProStream at Otava ASIAKASTARINAT

Digitaalinen painaminen kirjojen elinkaaren hallinnassa

Otava on siirtänyt merkittävän osuuden kaikesta tuotannostaan offset-painosta tarvepohjaiseen digituotantoon, mikä mahdollistaa lyhytsarjaisen painamisen ja parantaa kirjojen elinkaaren hallintaa.

04 Jul 2022
Neon Print Is Now ARTIKKELI

Neonpainatus on nykypäivää

Tutustu uuden sukupolven imagePROGRAF-suurkuvatulostimiin ja pysy kehityksen kärjessä.

15 Feb 2022
a man looking at his phone ARTIKKELI

CSRD on tulossa: Neljä tapaa tehdä organisaatiostasi vastuullisempi

Katso, miten Canonin EQ80-laitteet voivat auttaa yritystäsi saavuttamaan vastuullisuustavoitteet.

30 Mar 2022
a man sitting on a bench working on laptop ARTIKKELI

Vastuullisuus näkyy yksityiskohdissa

Ota ensimmäiset askeleet kohti vastuullista tulevaisuutta oikeanlaisten teknologiaratkaisujen avulla.

30 Mar 2022
imageRUNNER ADVANCE DX: Your future, today ARTIKKELI

imageRUNNER ADVANCE DX: Tulevaisuutesi, jo tänään

Työskentelytapamme ovat muuttumassa. Katso miten imageRUNNER ADVANCE DX -laitteet voivat tukea yrityksesi digitalisaatiota.

22 Mar 2022
Sujuvaa ja huoletonta kokonaispalvelua ARTIKKELI

Sujuvaa ja huoletonta kokonaispalvelua

PARASTA PALVELUA.
Laatu ja vastuullinen toiminta ulottuvat Canonin toiminnassa kaikille osa-alueille asiakaspalvelu mukaan lukien. Asiakaspalvelupäällikkö Juha Nurminen ja hänen tiiminsä ylläpitävät asiakastyytyväisyyttä ja varmistavat asiakkaan saaman arvon Canonin tuottamasta palvelusta.

21 Dec 2021
Vaisala Oyj Case Study

Vaisala järkeisti työnkulkuja Canonin tiedon haltuunoton ja tulostamisen ratkaisuilla

Vaisala on hyödyntänyt Canonin tulostusympäristön hallintapalvelua jo vuosia. Nyt turvatulostusratkaisu on viety globaaliin käyttöön – ja Suomen huoltoliiketoiminta hallitsee tietoa aivan uudella tavalla.

01 Dec 2021

Blogit

Kasvata yrityksesi liiketoimintapotentiaalia Canonin vallankumouksellisten ajatusten avulla

OTA YHTEYTTÄ TIIMIIMME