ARTIKKELI

Strateginen tilaus: Valmistautuminen joustavaan tulevaisuuteen IT palveluna -mallin avulla

kaksi asiantuntijaa katsoo tablettia

Houkutteleva ehdotus

Johtajat voivat suunnitella tulevaisuutta vain tietyn verran, minkä vuoksi yritykset etsivät uusia keinoja riskien vähentämiseksi erityisesti merkittävien investointien osalta. As-a-service -kulutusmallien suosio kasvaa yritysten IT-ostoissa, ja ne tarjoavat enemmän sopeutumiskykyä, joustavuutta ja taloudellista turvallisuutta kuin perinteiset investointikustannukset.

Kasvava suosio

As-a-service -malli on kasvanut voimakkaasti viime vuosikymmenen aikana ennen kaikkea siksi, että se vähentää johtoportaan työmäärää. Aiemmin organisaatiot eivät ehkä ole voineet investoida uuteen teknologiaan pelkästään siksi, että niillä ei ollut resursseja tai osaamista sen hallintaan talon sisällä.

Toimintavastuun siirto takaisin toimeksisaajalle sopii kaikille: Se lisää sijoituksen todennäköisyyttä, tukee toimittajien parempia kasvunäkymiä, sekä tarjoaa asiakkaille heidän haluamansa innovatiiviset ominaisuudet vaivattomasti ilman päivittäistä hallintaa.

Pandemian puhjetessa Deloitte ennusti muiden kommentaattoreiden tavoin, että as-a-service -palvelua arvostettaisiin yhä enemmän toisen ydinominaisuuden vuoksi: “sen avulla yritykset pysyvät sitkeinä ja ketterinä näinä epävarmoina aikoina.” Itse asiassa vuoden 2020 toiseen neljännekseen mennessä pandemian ollessa pahimmillaan monen teknologiayrityksen tulot kasvoivat as-a-service -palvelun kautta verrattuna perinteiseen tuotemyyntiin. Vuoden 2020 viimeiseen neljännekseen mennessä uusi tutkimus osoitti, että 75 % yrityksistä hoiti yli puolet teknologiainvestoinneistaan as-a-service palvelusopimusten kautta.

Joustavuus ja taloudellinen vakaus

Yksi tärkeimmistä syistä siihen, miksi as-a-service -palvelu on nousussa, on sen tarjoamat taloudelliset edut. As-a-service -mallien kustannukset siirtyvät investoinneista käyttökustannuksiin, mikä vähentää yritysten ja niiden johtoryhmien taakkaa löytää rahaa merkittäviin kuluihin milloin tahansa.

Kiinteisiin maksuihin liittyvät sopimukset, jotka ovat yksi vaihtoehto as-a-service -palvelumalleille, antavat ymmärrettävästi hermostuneille rahoitusosastoille mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta paremmin selkeämmällä kuvalla suunnitelluista kuukausittaisista kustannuksista. Vakaat ja säännölliset kulut myös vähentävät lähtevän rahavirran tasapainottamisen monimutkaisuutta arvaamattomana aikana.

Office professional doing research on adaptability and risk mitigation

Sopeutumiskyky ja riskienhallinta

As-a-service -palvelun käyttö myös olennaisesti vähentää riskejä. Tiukassa taloustilanteessa organisaatiot ympäri maailmaa pyrkivät kiristämään vyötään. Suuri investointi innovaatioon voidaan nähdä riskinä, johon yrityksellä ei ole varaa, erityisesti jos johtajat eivät voi taata sen menestystä tai käyttöä varmuudella.

Koska työskentelytavat muuttuvat niin nopeasti, voi olla haastavaa ennustaa, miten työpaikan vaatimukset kehittyvät ja sen vuoksi, tarvitaanko tällä hetkellä kiireellisesti tarvittavaa teknologiaa vielä kolmen kuukauden kuluttua. Esimerkiksi vuosina 2020 ja 2021 ympäri Eurooppaa määrättiin suuri osa etätyöhön, mikä loi monia odottamattomia vaatimuksia erikoisteknologialle. Vaikka tilanne on saattanut vaikuttaa tilapäiseltä, monet organisaatiot ovat nyt sitoutuneet pitkäaikaisiin hybridityöympäristöihin, joiden tarkka tasapaino ja säännöt ovat edelleen kehittymässä.

As-a-service -palveluratkaisujen avulla johtajat voivat joustavasti vastata vaihtuviin tarpeisiin. Kun kysyntä kasvaa merkittävästi, käyttökohtaiset sopimukset voivat auttaa nopeasti muuttuvissa ympäristöissä, joissa yritykset vielä selvittävät tarpeidensa tasoja. Nämä tilaustyyliset palvelut on paljon helpompi ottaa käyttöön, muunnella ja poistaa käytöstä. Johtajat voivat olla rauhallisin mielin, sillä he voivat mukauttaa hybridityöskentelyjärjestelmää ja säätää sen ominaisuuksia skaalaamalla tai muuttamalla as-a-service -investointejaan.

IT-tiimisi investoinnin tuottoprosentin maksimointi

Ennen kuin as-a-service -malli tuli yleisesti käyttöön, IT-johtajien rooli yritysteknologian tutkimisessa ja valitsemisessa oli työläämpi. Koska taloudellisen päätöksen painoarvo oli suuri, IT-tiimi käytti yleensä valtavasti aikaa eri tuotteiden teknisten tietojen tutkimiseen. Yritysten vastuulla oli tehdä oikea päätös ja olla varmoja siitä, että ne voivat hallita ja ylläpitää teknologioita talon sisäisesti. Tähän prosessiin käytetty pitkä aika merkitsi sitä, että It-osastolla oli maine suurena kulueränä.

Kiireisillä IT-johtajilla on nyt haaste sovittaa perinteiset työympäristönsä uusiin haasteisiin, kuten hybridityöskentelyyn. Heillä on entistäkin vähemmän aikaa tähän hankintaprosessiin ja samalla entistä suuremmat ja monimutkaisemmat vaatimukset niihin.

As-a-service -ratkaisujen ansiosta hankintaprosessissa on vähemmän painetta, sillä ratkaisun suorituskyky ja ylläpito on toimeksisaajan vastuulla. Organisaatiot yksinkertaisesti ostavat teknologian tarjoamia ominaisuuksia. Yritysjohtajat voivat olla varmoja siitä, että IT-tiimit investoivat vähemmän aikaa ja resursseja laitteiden ja teknologioiden monimutkaiseen hallintaan ja enemmän aikaa varmistaakseen, että ratkaisu tuottaa investoinnin tuottoprosentin ja työntekijät käyttävät sitä tavalla, joka hyödyntää kaikkia sen etuja.

Siirtyminen hybridityöskentelyyn viime vuosina on osoittanut, että on tärkeää pystyä sopeutumaan nopeasti ja hankkimaan tai skaalaamaan ominaisuuksia siirtymisen vaatimusten tueksi. As-a-service -ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden investoida teknologioihin, jotka auttavat organisaatiota parantamaan tarjontaansa ja kehittämään tulevaisuuttaan tarvitsematta huolehtia siitä, pystyvätkö ne hallitsemaan niitä. Kun näihin malleihin yhdistetään as-a-service -mallien usein tarjoama taloudellinen turvallisuus ja joustavuus mukauttaa palveluja tarpeen mukaan, ne tarjoavat johtajille älykkään tavan pienentää nopeasti muuttuvien tilanteiden riskiä.

mies pyöräilee

Onko sinulla kysyttävää hybridityöskentelystä?

Tutustu Hybrid Business Now -e-kirjaan, joka on suunniteltu auttamaan menestyksekkään hybridityöympäristön suunnittelussa.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät ratkaisut