ARTIKKELI

Onko "as-a-service"-palvelumalli ratkaisu hybridityöskentelyn IT-haasteisiin?

Office professional researching whether ‘as-a-service’ is the solution to hybrid working IT challenges

Uudet työtavat = uudet prioriteetit

Työtapamme muuttuu, ja sen myötä myös IT-tiimin rooli. Etä- ja hybridityöt eivät suinkaan ole uusia konsepteja, mutta viime vuosina niiden määrä on kasvanut huomattavasti. Viimeaikaisen tutkimuksemme mukaan 50 % vastaajista sanoi organisaationsa siirtyvän jonkinlaiseen hybridityöskentelyvaiheeseen ja vain 33 % työskentelee lähityössä toimistolla. Lyhyessä ajassa hybridityön mallit ovat siirtyneet suhteellisen epätavallisesta työskentelymuodosta nykytilanteeseen.

IT-tiimeille tämä tarkoittaa dramaattista muutosta siihen, miten he lähestyvät teknologiastrategiaa ja investointeja. Yritykset ovat jo pitkään olleet tietoisia hyödyistä, joita saadaan, kun organisaatio siirretään pois perinteisestä, yritysten omistamasta teknologiasta. Kun merkittävä osa työvoimasta on etätyössä, kiinnostus joustaviin teknologioihin on kasvanut. Koronapandemia on lisännyt tietohallintojohtajien kiinnostusta pilvipalveluihin.

Gartner toteaa myös, että tarve tukea hybridityövoimaa lisää merkittävästi investointeja infrastruktuurin as-a-service-palvelumalliin ja desktop-as-a-service-palvelumalliin, jotka nousivat vuonna 2021 peräti 38,5 prosenttia ja 67,7 prosenttia. Tämä nopea kasvu kuvastaa sitä, miten pilvipohjaisia as-a-service-malleja pidetään vastalääkkeenä jatkuvaan epävarmuuteen ja IT-tiimien etähallinnan haasteisiin.

Vastaa asiakkaiden tarpeisiin

Laajan etätyövoiman luomisen vuoksi organisaatioiden on pitänyt ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia nopeasti. Työpöydiltä yhteistyövälineisiin IT-tiimit ovat tarjonneet tukea toimiston ulkopuolella työskenteleville työntekijöille. Uusien ominaisuuksien hankkimiseksi yritykset joutuivat usein ostamaan kalliita laitteita etukäteen, mikä tarkoitti yleensä myös useita yrityksen tiloissa käytettävien tekniikoiden hallintaa.

Siihen as-a-service-palvelumalli tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon. Tämän mallin avulla organisaatiot ostavat mahdollisuuden käyttää toimintoja ilman, että itse tekniikka on heidän vastuullaan. Tämän ansiosta IT-tiimit voivat luoda kaikkia osapuolia hyödyttävän tilanteen, joissa voidaan toteuttaa sisäisiä innovaatioita ja samalla vähennetään rajoituksia ja riippuvuutta toimipaikkaan.

Näin IT-tiimit pystyvät vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin ja lisäämään joustavuutta. Jos yritys käyttää koko yritystekniikkaansa tällä tavalla, siitä voi tulla täysin etätyömallinen, eikä keskitetyille IT-resursseille tarvita pysyvää sijaintipaikkaa. Näin työntekijät, myös IT-tiimi, voivat työskennellä mistä tahansa.

Helpompi etähallinta

As-a-service-malli tarjoaa helpomman elämän IT-tiimeille. Laitteiston ja ohjelmiston hallinta paikan päällä vie aikaa, mutta se on haastavampaa, kun työntekijät työskentelevät toimipaikan ulkopuolella, mikä vaikeuttaa tekniikan ylläpitoa tai ongelmien korjaamista.

Laitehuollosta myyjä on vastuussa laitteen suorituskyvyn varmistamisesta riippumatta siitä, onko kyse riittävästä väriaineen määrästä laitteessa tai suojauspäivitysten ajantasaisuudesta. Tämän ansiosta IT-tiimit eivät joudu tekemään huoltoa itse, vaan varmistavat paremman palvelun työntekijöille, mikä vähentää seisonta-aikoja ja turhautumista.

Koska toimittaja tarjoaa lisäarvopalvelua, se tarjoaa yleensä vakiopalveluna houkuttelevia vaihtoehtoja, kuten älykästä raportointia ja resurssien käytön hallintaa. Tämä säästää IT-tiimien aikaa suorituskyvyn mittaamisessa ja optimoinnissa, mutta tarjoaa myös organisaatioille paremman näkyvyyden tekniikan käyttöön.

Remote worker researching flexible responses to fluctuating needs

Joustava vastaus vaihteleviin tarpeisiin

Näkyvyys on erityisen tärkeää, koska monet organisaatiot pitävät hybridityömalliaan kehittyvänä, ja yritykset ja niiden työntekijät käyttävät aikaa juuri heille sopivan hybridityömallin löytämiseen. Säännöllisten tai jopa reaaliaikaisten käyttötrendien avulla organisaatiot voivat seurata, toimittavatko heidän nykyiset palvelunsa sen, mitä tarvitaan.

Tämä tieto olisi silti ongelma, jos se osoittaisi, että sovittu palvelu ei toimi, eikä ratkaisua ei löytynyt. Onneksi näin ei yleensä ole. Palvelun lisähyötynä on, että organisaatiot voivat yleensä muokata sopimusehtojaan vastaamaan kysyntään. Tämän ansiosta IT-tiimit pystyvät vastaamaan jatkuvasti muuttuvan ympäristön tarpeisiin, yleensä ilman riskiä sitoutumisesta pitkäkestoiseen, joustamattomaan sopimukseen.

IT roolin korostaminen

As-a-service-palvelumalli ei ainoastaan tarjoa IT-tiimeille helpompaa elämää, vaan se voi myös korostaa heidän rooliaan liiketoiminnassa. Perinteisessä toimintamallissa suuri osa IT-tiimin vastuusta on huolehtia päivittäisestä huollosta. IT-tiimit voivat keskittyä roolinsa strategisempiin osa-alueisiin, kun ne luovuttavat hankalampia tehtäviä, kuten ohjelmistopäivitysten aikataulutuksen ja laitteiden käytön valvonnan myyjälle.

Tämä puolestaan voi tukea muuttuvia käsityksiä IT-tuesta. Perinteisesti sitä pidettiin usein erillisenä yrityksen tukitoimintona, mutta nykyään ymmärretään paremmin teknologian merkitys yrityksen laajemman strategian määrittelyssä ja toteuttamisessa. Itse asiassa, 85 % tietohallintojohtajista kertoo, että heidän roolinsa on tullut liiketoiminnan kannalta tärkeämmäksi. IT-tiimit pystyvät entistä paremmin vastaanottamaan tämän roolin, koska päivittäisiin toimintoihin kuluu vähemmän aikaa.

As-a-service-palvelumalli on pitkään mullistanut yritysten tavan ostaa ohjelmistoja. Viimeaikaiset nopeat muutokset työskentelytavassamme ovat kuitenkin vauhdittaneet kasvua muilla yrityksen IT-palvelualoilla, kuten infrastruktuurissa ja laitteissa. Kun yhä useammat organisaatiot ottavat käyttöön hybridityömallin, IT-johtajat etsivät yhä enemmän hankintamalleja, jotka lisäävät joustavuutta ja vähentävät riippuvuutta yrityksen toimitiloista. As-a-service-malli tarjoaa nämä hyödyt samalla, kun IT-tiimit voivat vähentää päivittäistä IT-toimintaan kuuluvaa hallintaa. Tämä puolestaan antaa IT-johtajille mahdollisuuden toteuttaa strategisempaa johtoroolia.

mies pyöräilee

Onko sinulla kysyttävää hybridityöskentelystä?

Tutustu Hybrid Business Now-e-kirjaan, joka on suunniteltu auttamaan menestyksekkään hybridityöympäristön suunnittelussa.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

  • Prosessin- ja tiedonhallinnan ratkaisut

    Lue, miten tehokas digitaalisen muutoksen strategia voi parantaa tuottavuutta. Ota yhteyttä, niin kerromme, miten Canon voi nopeuttaa ja tehostaa toimintaasi.

  • Digitalisaatio

    Autamme yrityksiä digitaalisessa muutoksessa ja ottamaan käyttöön digitaalista teknologiaa, joka tukee liiketoimintaa uudessa normaalissa. Katso, miten voimme auttaa yritystäsi digitalisaatiossa.

  • uniFLOW Online

    Tutustu Canonin tulostus- ja skannaustyönkulkuratkaisuihin. Lue verkkosivuiltamme lisää turvallisista, integroiduista tulostusratkaisuista.