TIETOSUOJA

Canonin tietosuojakeskus

Canon kuuluu maailman johtaviin kuvantamisratkaisujen kehittäjiin ja valmistajiin
a man looking at a tablet

Canonin suhtautuminen tietosuojaan

Kunnioitus ihmisiä kohtaan on aina ollut keskeistä Canonin toiminnassa. Canonin tietosuojan neljä pilaria perustuvat tähän.

 • Kunnioittava

  Canon sitoutuu vakaasti suojelemaan asiakkaidensa ja työntekijöidensä henkilötietoja. Meitä ohjaa Kyosei – eläminen ja työskenteleminen yhdessä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

 • Luotettava

  Kansainvälisenä brändinä, johon ihmiset luottavat, Canon ymmärtää tarpeen ylläpitää tätä luottamusta vahvoilla teknisillä ja organisaation sisäisillä toimintatavoilla.

 • Eettinen

  Canon Privacy Accountability Framework varmistaa, että teemme johdonmukaisesti oikeat asiat niiden ihmisten hyväksi, jotka uskovat henkilötietonsa meille.

 • Mahdollistava

  Kannustamme kumppaneitamme ja toimittajiamme ylläpitämään tietosuojassa samaa kunnioituksen, luottamuksen ja eettisen toiminnan tasoa kuin mitä odotamme itseltämme.

kuva työntekijästä, joka työskentelee kannettavalla tietokoneella

Tietosuojaperiaatteet

Tietosuojaperiaatteiden noudattaminen on keskeinen osa Canonin tapaa suhtautua yksityisyyden suojaan. Katso, miten ne muodostavat tietosuojajärjestelmämme ytimen.

Canonin vastuullisuussitoumus

Osoitamme vaatimustenmukaisuuden järjestelmällisellä dokumentaatiolla ja samalla tuemme asiakkaitamme heitä koskevissa vaatimuksissa.

two work professionals looking at a document

VIESTI KONSERNIN TIETOSUOJAVASTAAVALTA

”Olen ylpeä siitä, että tietosuojatavoitteemme, eli henkilötietojesi suojaaminen, ja Canonin sitoutuminen eettiseen liiketoimintaan tukevat yhdessä Canonin tapaa hallita tietosuojaa. Käsittelemme aina muiden henkilötietoja samalla tavoin kuin odotamme omia tietojamme käsiteltävän.”

Fred Oberholzer, EMEA-alueen tietosuojajohtaja ja konsernin tietosuojavastaava
mies työskentelee tietokoneella

Yksityisyyden suoja

Lue, miten Canon Privacy Accountability Framework auttaa meitä suojaamaan henkilötietojasi luotettavasti.

Tietosuojailmoitukset

Tietosuojailmoitukset ovat saatavilla kullekin Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan maalle paikallisella kielellä.

Tietosuojaa koskevat kysymykset, valitukset ja pyynnöt

Yksilön oikeuksia koskevat pyynnöt, tiedustelut ja valitukset voidaan lähettää Canonille käyttämällä alla olevaa linkkiä. Tätä lomaketta tulee käyttää vain yksityisyyttä koskeviin asioihin. Emme voi vastata Canon-tuotteitasi ja -palveluitasi koskeviin yleisiin kysymyksiin tai teknisen avun pyyntöihin.

Markkinointiasetukset

Jos haluat päivittää markkinointiasetuksesi, voit tehdä sen valitsemalla alla olevan itsepalvelutoiminnon.

Tekniset ja organisaation sisäiset toimintatavat

Tutustu teknisiin ja organisaation sisäisiin toimintatapoihin, joilla varmistamme tietosuojavelvoitteiden noudattamisen.

ryhmä ihmisiä pöydän ääressä
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Canon tietojen käsittelijänä

Kattavan tuote-, palvelu- ja ratkaisuvalikoimamme ansiosta voimme tukea asiakkaitamme heidän tietojensa käsittelijänä.

Canonin sitoutuminen vastuullisuuteen ja innovointiin

Lue lisää Canonin vastuullisuustoimista täältä

a group of work professionals working in an office

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lue lisää Canonin suhtautumisesta yksityisyyteen ja tietosuojaan. Jos tarvitset lisätietoja tai haluat esittää kysymyksen, johon ei ole vastattu tässä, ota meihin yhteyttä kirjoittamalla osoitteeseen DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Miten yksityishenkilöt voivat ottaa yhteyttä Canoniin ja käyttää rekisteröityjen oikeuksiaan (esim. oikeutta saada pääsyn tietoihin, oikeutta oikaista tiedot, oikeutta poistaa tietoja)?

Yksityishenkilöt voivat käyttää oikeuksiaan kirjoittamalla meille osoitteeseen DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Jos minulla on kysyttävää tai haluan tehdä valituksen, miten toimin?
Voit lähettää tietosuojaa koskevat kysymykset tai valitukset osoitteeseen DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Mikä tietosuojavastaava on?
Tietosuojavastaava varmistaa riippumattomasti, että organisaatio noudattaa yksityishenkilöiden henkilötietoja suojaavaa lainsäädäntöä.

Kuka Canonin tietosuojavastaava on?
Meillä on muutamia tietosuojavastaavia Canon Europe -konsernin yrityksissä. Konsernin tietosuojavastaava on Fred Oberholzer, johon voi ottaa yhteyttä osoitteessa DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com. Muihin tietosuojavastaaviin voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla alla oleviin sähköpostiosoitteisiin:

Canon Europe -konsernin yritys Yhteyssähköpostiosoite
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Miten yksityisyyden suojaa sovelletaan Canonilla?
Canon-konsernin tietosuojavastaavalla on tukenaan tietosuojavastaavien ja tietoturva-asiantuntijoiden verkosto, jossa on selkeästi määritetyt roolit ja vastuualueet, jotka auttavat varmistamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevien lakien noudattamisen EMEA-alueella.

Canon Europe -konserni (Canon EMEA) toimii Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa. Tällä laajalla alueella on käytössä useita erilaisia tietosuojalakeja. Canon Privacy Accountability Framework -järjestelmä kehitettiin varmistamaan tietosuojan yhdenmukainen ja standardoitu käsittely kaikilla markkina-alueilla sekä liiketoiminnan sujuvuus. Euroopan unionin ja muiden Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan tietosuojalainsäädäntöjen vaatimukset on sisällytetty Canon Privacy Accountability Framework -järjestelmään.

Suorittaako Canon henkilötietoihin liittyviä riskiarviointeja?
Canon EMEA -alueella on tarkasti määritellyt hallinnon, riskinhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden prosessit. Näihin prosesseihin sisältyvät seuraavat:

• Tietosuojan riskiarvioinnit

• Yksityisyyden suojaa koskevat vaikutustenarvioinnit / tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit

• Toimittajien riskiarvioinnit

• Tietoturvan arvioinnit


Pitääkö Canon kirjaa käsittelytoimenpiteistä (RoPA)?
Canonilla on prosessit tietosuojavaatimusten noudattamiseen, mukaan lukien käsittelytoimenpiteitä koskevien rekisterien ylläpitämiseen/päivittämiseen ja yksityisyyden suojaa koskevien vaikutustenarviointien (PIA) / tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien (DPIA) suorittamiseen.

Onko Canonilla viralliset prosessit tietosuojarikkomusten käsittelyyn?
Canon on sitoutunut suojaamaan kaikkien sidosryhmien henkilötietoja, mukaan lukien työntekijöiden, toimittajien ja asiakkaiden tietoja. Jotta Canon voi täyttää tämän sitoumuksensa ja noudattaa sovellettavien tietosuojalakien mukaisia velvoitteitaan, se on ottanut käyttöön rikkeiden hallintaa koskevan käytännön. Käytännössä kerrotaan, mitä tietosuojarikkomuksella tarkoitetaan, ja kuvataan ensimmäiset tehtävät, jotka työntekijöiden on suoritettava, kun epäillään tietosuojarikkomusta. Tälle käytännölle on useita täydentäviä toimintaohjeita.

Saavatko Canonin työntekijät tietosuojakoulutusta?
Canonin työntekijät ja alihankkijat osallistuvat pakolliseen yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevaan koulutukseen. Muuta pakollista koulutusta annetaan Canonin tietoturva-asiantuntijoille, joille määritetään tietty vastuu tietosuojasta omalla liiketoiminta-alueellaan.

Ovatko henkilötietoja käyttävät ja käsittelevät työntekijät sitoutuneet noudattamaan luottamuksellisuutta?
Kaikkia Canonin työntekijöitä, mukaan lukien niitä, jotka käsittelevät työntekijöidemme, kumppaniemme tai asiakkaidemme henkilötietoja, sitovat työsopimuksissa olevat luottamuksellisuutta koskevat määräykset. Luottamuksellisuuden tärkeyttä korostetaan jatkuvasti koulutuksen ja tiedotuksen kautta.

Noudattavatko Canonin alihankkijat ja muut kolmannet osapuolet tietosuojasäännöksiä?
Canon edellyttää, että kolmannet osapuolet, mukaan lukien toimittajat ja kumppanit, jotka käsittelevät henkilötietoja Canonin puolesta, ovat sitoutuneet sopimuksellisesti suojaamaan kaikki Canonilta saamansa henkilötiedot, eivätkä ne saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin Canonin ohjeistamien palveluiden toteuttamiseen. Canon myös on suorittanut riskeihin perustuvan vaatimusten noudattamisen arvioinnin toimittajille, jotka käsittelevät Canonin tai Canonin asiakkaiden tietoja.

Miten Canon noudattaa tiedonsiirtoa koskevia rajoituksia niillä EMEA-alueilla, joilla se toimii?
Canon käyttää tarvittaessa asianmukaisia siirtomekanismeja, kuten vakiosopimuslausekkeita. Lainkäyttöalueilla, joilla ei ole vakiosopimuslausekkeita saatavilla, Canon noudattaa paikallisia tietosuojavaatimuksia.

Mistä saan lisätietoja Canonin tietosuojakeskuksessa käsitellyistä aiheista?
Jos sinulla on kysyttävää näillä verkkosivuilla olevasta sisällöstä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan osoitteessa DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Katso myös aiheet

Lue lisää siitä, miten Canon tukee ja suojelee asiakkaitaan.