ARTIKKELI

Hybridityöskentelyn vaikutus IT-puolen rahankäyttöön ja prioriteetteihin

mies katselee kannettavaa

Muuttuvat prioriteetit

IT-puolen rahankäyttö on muuttunut täydellisesti viime vuosina, kun organisaatiot ensin siirtyivät nopeasti etätöihin ja sitten järjestivät suunnitelmansa uudelleen uuden normaalin mukaisesti. Monille tämä tarkoittaa pitkäjänteistä sitoutumista etä- tai hybridityöskentelyyn, jossa työntekijät liikkuvat eri työpaikkojen välillä. Organisaatiot investoivat vahvasti paikkariippumatonta digiliiketoimintaa tukeviin yritysohjelmistoihin, jotta henkilöstö voi työskennellä yhtä tuottavasti riippumatta siitä, missä he ovat.

Aiemmat, vähemmän tärkeät hankinnat ovat nyt nousseet IT-budjettien kärkeen. Tilanne luultavasti muuttuu edelleen uusien työympäristöjen kehittyessä.

Digitalisaation käynnistäjä

IT-investoinnit digitalisaatioon ovat kasvaneet räjähdysmäisesti vuodesta 2020, alun perin pakon sanelemana. Yhden tutkimuksen mukaan 46 % It-työntekijöistä kertoi, että etätyön menojen perusteleminen helpottui ja menot kasvoivat pandemian takia. 29 % kertoi organisaatioidensa "löytäneen" varoja sellaisten tekniikoiden kehittämiseen, joita aiemmin oli pidetty tarpeettomina tai liian kalliina.

11 maassa tehdyn kyselyn mukaan 76 % työntekijöistä oli käyttänyt vähintään yhtä uutta tekniikkaa tai sovellusta pandemian aikana, ja 36 % oli ottanut käyttöön mobiilisovelluksia joihinkin tehtäviin. Vaikuttaa siltä, että työntekijät ovat ottaneet nämä muutokset omakseen: 38 % vastaajista pelkäsivät, että heidän organisaationsa palaisi pandemiaa edeltäneisiin prosesseihin.

Asia on kuitenkin päinvastoin. Vuoteen 2022 mennessä ja etätyösuositusten päätyttyä organisaatiot panostivat edelleen merkittävästi etätyöskentelyyn. Gartner ilmoitti, että pilvipohjaisten palvelujen menot vastasivat lähes kokonaan yritysten ohjelmistosegmentin kulujen 11 prosentin kasvusta organisaatioiden keskittyessä ohjelmistojensa päivittämiseen ja priorisointiin SaaS-palveluna, mikä tukee erityisesti joustavuutta ja ketteryyttä.

nainen katselee kannettavaa

Ulkoistuksen ihanuus

Kun ottaa huomioon, kuinka nopeasti yritysten on pitänyt sopeutua uuteen tilanteeseen viime vuosina, ei ole yllätys, että IT-tiimit kaipaavat ulkopuolista apua. Gartnerin ennusteen mukaan IT-palvelusegmentin, mukaan lukien konsultointi- ja hallintapalvelut, menot kasvavat vuonna 2022 7,9 prosentilla vuode 2021 lukemista. Tämä koskee erityisesti yrityksiä, joissa väkeä on paljon.

Vaikka hybridityöskentelyllä on merkittäviä etuja työntekijöille ja yrityksille, se vaikeuttaa IT-hallintaa. Kun työntekijöitä on useissa paikoissa, IT-tiimien on vaikeampi valvoa ja hallita tekniikoita. Tämän vuoksi yritykset hankkivat ohjelmistojen lisäksi tekniikoita ja laitteita palveluina. Tällaiset palvelut vapauttavat IT-tiimit keskittymään strategisempiin tehtäviin ja tarjoavat usein lisäetuja, kuten raportoinnin ja analysoinnin, joihin yrityksen sisäiset tiimit eivät pystyisi käyttämään aikaa.

Uudenlainen tietoturva

Kyberuhkien levittäytyessä toimiston lisäksi etäsijainteihin ja henkilökohtaisiin laitteisiin IT-tiimeillä riittää työtä. Monet organisaatiot ovat itse asiassa ottamassa käyttöön Zero Trust -tietoturvamallin.

Uusia tietoturvauhkia ja -ongelmia ilmenee aina ja erityisesti muutoskausien aikana. Lisäksi riskit kasaantuvat ajan oloon, ja niiden selvittäminen tukee hybridityöskentelyn uutta aikakautta. Organisaatiot voivat pienentää riskejä tutkimalla kaikkia verkkoresurssejaan, mukaan lukien kaikki internetiin yhteydessä olevat laitteet, tietojen tallennuspaikat ja tietojen jakaminen, todennuksen hallinta ja yhteistyössä käytetyt työkalut. Tämän tutkimustehtävän avulla saadaan pohja tietoturvan arvioinnille. On myös tärkeää katsoa oman organisaation ulkopuolelle koko toimitusketjua, jotta voi tunnistaa mahdolliset heikot lenkit.

Organisaatioiden ja niiden IT-tiimien on keskityttävä IT-menojensa kaikkiin puoliin ja ymmärrettävä pandemian mukanaan tuoma siirtymä etätöihin jatkuvana kehityksenä kohti joustavampaa työskentelyä sen sijaan, että se olisi häiriö normaalissa työnteossa. Kriisinhallinnan menoja vuosina 2020–2021 voidaan nyt pitää investointina, joka tukee digitalisaatiota ja tuottavaa, tehokasta ja turvallista hybridityöskentelyä liiketoiminnan kasvun vauhdittamiseksi.

mies pyöräilee

Ideoita hybridityöskentelyn IT-järjestelyihin. Tutustu e-kirjaamme Hybridityöskentely nyt.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

  • Therefore™

    Valitse Therefore – asiakirjojen hallintaratkaisu, joka mullistaa yrityksen asiakirjojen hallinnan ja jakamisen. Käy sivustollamme!

  • Digitalisaatio

    Autamme yrityksiä digitaalisessa muutoksessa ja ottamaan käyttöön digitaalista teknologiaa, joka tukee liiketoimintaa nykymaailmassa. Katso, miten voimme auttaa yritystäsi digitalisaatiossa.

  • uniFLOW Online

    Tutustu Canonin tulostus- ja skannaustyönkulkuratkaisuihin. Lue verkkosivuiltamme lisää turvallisista, integroiduista tulostusratkaisuista.