Discover new ways to defend your data.

Toimiston tietoturva

Ratkaisumme kattavat kaikki yrityksen prosessit, työkalut ja käytännöt, joilla tunnistetaan, torjutaan ja dokumentoidaan paperipohjaisiin ja digitaalisiin tietoihin kohdistuvia uhkia.

OTA YHTEYTTÄ

Organisaatiot tarvitsevat asiantuntemusta tietoturvauhkien tunnistamiseksi ja torjumiseksi dokumenttien koko elinkaaren aikana, kattaen tulostuksen, digitoinnin, hallinnan ja jakelun prosessit.

Tietoturvan tärkeys korostuu brändin maineen suojaamisessa, vaatimustenmukaisuuden ylläpitämisessä ja liiketoiminnan tehokkuuden parantamisessa. Suojausominaisuudet takaavat tietojen luottamuksellisuuden, käytettävyyden ja saatavuuden koko niiden elinkaaren ajan tuottavuutta vaarantamatta.

Jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDRP) noudattaminen on yhä tärkeämpää. Canonin ratkaisut ja laitteet suojaavat asiakirjat ja arkaluontoiset tiedot. Samalla ne varmistavat, että työntekijät saavat käyttöönsä kaikki tarvitsemansa tiedot tietoturvallisesti.

Suunnittelemme kaikenkokoisille organisaatioille vastuullisia ja tietoturvallisia ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa pilvipalveluna ja palvelin- tai hybridiympäristössä.

Tietoturva-ratkaisut-taulukot

Toimiston tietoturvan hyödyt

Benefits Benefits

Miksi yrityksen tiedot kannattaa suojata?

Vältä tietovuodoista aiheutuvat huomattavat sakot ja haitta yrityksesi brändille ja liiketoiminnalle

Benefits Benefits

Miten estetään asiakirjojen joutuminen vääriin käsiin?

Ota käyttöön tunnistautuminen ja hallitse käyttäjien oikeuksia suojaamalla asiakirjat

Benefits Benefits

Miten huolehditaan vaatimusten
mukaisuudesta?

Varmista yrityksesi tietoturvakäytäntöjen ajantasaisuus ja lakien noudattaminen

Benefits Benefits

Miten hallitaan tietoturvariskejä?

Huolehdi laitteiden, ohjelmistojen ja dokumenttien suojauksesta

Uusi näkökulma asiakirjojen suojaukseen

Information security is vital in any office handling huge amounts of data
Tietojen suojaus on elintärkeää yrityksissä, jotka käsittelevät valtavia tietomääriä.

CISO

Suuri kansainvälinen viestintäalan yritys

Haaste

Johtava yksityisasiakkaita palveleva pankki halusi löytää turvallisemman ja älykkäämmän tavan asiakirjojen tietojen suojaamiseen siten, että niiden tiedot olisi turvattu yhtä hyvin kuin pankin omien tietojärjestelmien tiedot. Ratkaisussa oli suojattava kaikki verkossa olevat toimistolaitteet aukottomasti ja pystyttävä seuraamaan sekä paperisia että sähköisiä asiakirjoja.

Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity
Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity

Ratkaisu

Autoimme pankkia kehittämään pankin toimintaympäristöön optimoidun ratkaisun. Ratkaisuun sisältyi erittäin varma, auditointiominaisuuksilla varustettu DLP-suojausjärjestelmä (Data Loss Prevention), jonka avulla pystytään seuraamaan asiakirjojen luvatonta käsittelyä.

Hyödyt

Pankin tulostus- ja skannaustöiden hallintajärjestelmä on nyt huomattavasti turvallisempi ja vastaa pankin tiukkoja tietoturvavaatimuksia. Uudessa järjestelmässä näkyvät kaikki asiakirjoja koskevat tiedot, ja luvaton tai epätavallinen toiminta havaitaan, kirjataan ja raportoidaan automaattisesti.

Canon’s platform strengthened security by enabling the bank to constantly track all document movements

Suojaa yrityksesi entistä turvallisemmalla tietoturvajärjestelmällä.


OTA YHTEYTTÄ TIIMIIMME

Näin se toimiiTietototurvallisia ratkaisuja kaikkiin dokumentin elinkaaren vaiheisiin ja hallintaan

Suojaa laitteesi ja tulostustyöt
Suojaamme asiakirjojen lähettämisen tulostukseen ja tulostustyön vapauttamisen. Varmistamme käyttäjätasoisen tietoturvan ja valvonnan sekä huolehdimme laitteiden tietoturvakovennuksesta.

Suojaa laitteesi ja tulosteet
Canon protect your documents by investing in office tools with advanced security capabilities.
Asiakirjojen hallinta
Suojaamme asiakirjojen tallennuksen ja käsittelyn paikallisissa sovelluksissa tai pilvipalvelussa.

Asiakirjojen hallinta
Get the right balance between risk mitigation and efficient office working
Protect data held on devices at every stage
Suojaa laitteesi
Suojaamme laitteissa olevat tiedot koko niiden elinkaaren ajan. Varmistamme laitteiden suojauksen ennen käyttöä, turvaamme tiedot käytön aikana ja poistamme tai tuhoamme tiedot laitteista, jotka siirretään pois yrityksen tiloista.
Tutustu uusiin tapoihin varmistaa yrityksesi tietoturva.