Discover new ways to defend your data.

Tietoturva etätyössä ja toimistossa

Ratkaisumme kattavat kaikki yrityksen prosessit, työkalut ja käytännöt, joilla tunnistetaan, torjutaan ja dokumentoidaan paperipohjaisiin ja digitaalisiin tietoihin kohdistuvia uhkia.

OTA YHTEYTTÄ

Organisaatiot tarvitsevat asiantuntemusta tietoturvauhkien tunnistamiseksi ja torjumiseksi dokumenttien koko elinkaaren aikana, kattaen tulostuksen, digitoinnin, hallinnan ja jakelun prosessit.

Tietoturvan tärkeys korostuu brändin maineen suojaamisessa, vaatimustenmukaisuuden ylläpitämisessä ja liiketoiminnan tehokkuuden parantamisessa. Suojausominaisuudet takaavat tietojen luottamuksellisuuden, käytettävyyden ja saatavuuden koko niiden elinkaaren ajan tuottavuutta vaarantamatta.

Jatkuvasti muuttuvan lainsäädännön ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDRP) noudattaminen on yhä tärkeämpää. Canonin ratkaisut ja laitteet suojaavat asiakirjat ja arkaluontoiset tiedot. Samalla ne varmistavat, että työntekijät saavat käyttöönsä kaikki tarvitsemansa tiedot tietoturvallisesti.

Suunnittelemme kaikenkokoisille organisaatioille vastuullisia ja tietoturvallisia ratkaisuja, jotka voidaan toteuttaa pilvipalveluna ja palvelin- tai hybridiympäristössä.

Lataa e-Kirja tietoturvasta

Tietoturva-ratkaisut-taulukot

Vinkit tietoturvalliseen työskentelyyn

Benefits Benefits

Miksi yrityksen tiedot kannattaa suojata?

Vältä tietovuodoista aiheutuvat huomattavat sakot ja haitta yrityksesi brändille ja liiketoiminnalle

Benefits Benefits

Miten estetään asiakirjojen joutuminen vääriin käsiin?

Ota käyttöön tunnistautuminen ja hallitse käyttäjien oikeuksia suojaamalla asiakirjat

Benefits Benefits

Miten huolehditaan vaatimusten-mukaisuudesta?

Varmista yrityksesi tietoturvakäytäntöjen ajantasaisuus ja lakien noudattaminen

Benefits Benefits

Miten hallitaan tietoturvariskejä?

Huolehdi laitteiden, ohjelmistojen ja dokumenttien suojauksesta

Tarvitsetko apua tietoturvan parantamiseen?


OTA YHTEYTTÄ TIIMIIMME


Tietototurvallisia ratkaisuja kaikkiin dokumentin elinkaaren vaiheisiin ja hallintaan

Suojaa laitteesi ja tulostustyöt

Suojaamme asiakirjojen lähettämisen tulostukseen ja tulostustyön vapauttamisen. Varmistamme käyttäjätasoisen tietoturvan ja valvonnan sekä huolehdimme laitteiden tietoturvakovennuksesta.

Suojaa laitteesi ja tulosteet
Canon protect your documents by investing in office tools with advanced security capabilities.

Asiakirjojen hallinta

Suojaamme asiakirjojen tallennuksen ja käsittelyn paikallisissa sovelluksissa tai pilvipalvelussa.

Asiakirjojen hallinta
Get the right balance between risk mitigation and efficient office working
Protect data held on devices at every stage

Minimoi riskit toimisto- ja etätyössä

Hyödyntämällä erilaisia hallintatyökaluja ja prosessien automatisointia voidaan minimoida riskit tietojen joutumisesta vääriin käsiin ja varmistaa, että toimitaan vaatimustenmukaisesti.

Lue artikkeli
Tutustu uusiin tapoihin varmistaa yrityksesi tietoturva.

Aiheeseen liittyvät sisällöt

Miten tulostusympäristön tietoturva varmistetaan?​​

Miten tulostusympäristön tietoturva varmistetaan?​

Haittaohjelmat, virukset, tietoturva, GDPR… Kilpajuoksu uusia tapoja ja reittejä etsivien verkkohyökkäysten ja tietovuotouhkien kanssa on vaativaa ja aikaa vievää. ​

Security team

Laitteiden suojaaminen modernissa työympäristössä

Nykypäivän modernit työympäristöt ovat täynnä mahdollisia tietoturvariskejä. Suojaa työympäristösi kuusivaiheisella toimiston laitteiden tietoturvaa käsittelevällä testillä.

Tulostuksenhallinta ja skannaus pilvipohjaisilla asiakirjaratkaisuilla

Paperiasiakirjojen digitointi, nopea tiedon jakaminen ja pääsy tarvittavaan tietoon ajasta ja paikasta riippumatta on tämän päivän toimistotyössä kriittistä, tehtiinpä työtä sitten kotona etätyössä tai toimistossa. Pilvialusta yhdistää nämä tarpeet.

-->