ARTIKKELI

Mikä on printin rooli markkinoinnissa 2020-luvulla?

Viime vuodet ovat osoittaneet, että kasvokkain tapahtuvat tapaamiset sekä reilu kädenpuristus ovat myyjälle mittaamattoman arvokkaita keinoja vaikuttaa myyntitilanteissa. Aistillisuudella on nimittäin tutkitusti vaikutusta asiakkaan ostopäätöksiin, ja silloin kun puhutaan mielikuvista ja muistijäljen synnyttämisestä, printti on aivan omaa luokkaansa.

Canon Camera

Digi vastaan printti

Markkinoinnin ja myynnin ammattilaiset pääsevät jälleen asiakkaiden luo, kun palaverit siirtyvät kasvavalla vauhdilla verkosta livetapaamisiin. Kaivattu kohtaamisten trendi tarjoaa myös mahdollisuuden jakaa asiakkaille myyntimateriaaleja printin muodossa, joka on huomattavasti vaikuttavampi ja laadukkaampi vaihtoehto sähköisen myyntiesitteen sijaan. Sähköisillä esitteillä on suuri vaara hautautua vastaanottajan sähköpostitulvaan, kun taas printti näkyy, tuntuu ja pysyy mielessä pitkään. Voidaan siis todeta, että printin tarjoamaa lisäarvoa, henkilökohtaisuutta ja laatumielikuvaa on lähes mahdotonta saavuttaa PDF-formaatissa.

Hyvä suunnittelu ja räätälöinti kannattaa

Printin käyttö myynninedistämisessä korostuu nykypäivänä edelleen, vaikka rinnalle on muodostunut myös uusia tapoja tuottaa markkinointia. Yritysten markkinointiosastoilla on ymmärretty, että kun printti on mukana uusien asiakassuhteiden rakentamisessa, kannattaa materiaalien suunnitteluun ja loppuasiakkaalle räätälöitävään sisältöön panostaa. Aineellisten markkinointimateriaalien merkitys korostuu varsinkin silloin, kun myydään konkreettisia, fyysisiä, monimutkaisista komponenteista valmistettuja ja pitkälle kehitettyjä koneita sekä lopputuotteita.

Missä printti toimii parhaiten?

Printti toimii hyvin laajalla rintamalla, mutta seuraavissa käyttökohteissa sillä on erityinen asema:

Asiakasmateriaalit – Yksilöllinen asiakasviesti herättää sekä vaikuttaa vastaanottajaan. Räätälöinti voi tarkoittaa myös pieniä muutoksia, jotka ovat helppo tehdä valmiiseen aihioon ja tulostaa omalla laitteella juuri ennen asiakasvierailua.

Messumateriaalit – Jää mieleen ja erotu kilpailijoistasi. Messuilla tavataan paljon potentiaalisia asiakkaita, joille on mukava antaa käsin kosketeltavaa laatua. Silloin käyttötarkoitukseen sopii parhaiten kätevästi taittuvat ja vähän tilaa vievät haitarimalliset ja c-taitetut esitteet.

Sisäinen viestintä – Motivoitunut ja osaava henkilökunta on yrityksen kulmakivi. Paras tapa välittää tietoa ja varmistaa viestin ymmärtäminen on tuoda koulutusmateriaaleihin väriä. Väreissä tulostetut sisällöt muistetaan 80 % paremmin, ja laadukas aineisto viestii henkilökunnalle asian tärkeydestä ja sitouttaa tavoitteisiin.

Myynti ja asiakasyhteistyö – Pitkäaikaisessa yhteistyössä on aika ajoin hyvä muistaa asiakasta tai yhteistyökumppania, ja tähän personoitu printti toimii aina. Onnitteluiden, kiitosten sekä muiden toivotusten tulostaminen sujuu helposti omalla laitteella.

Kannattaako tehdä itse vai ostaa?

Monissa yrityksissä puntaroidaan, että mitkä toiminnoista kannattaa ulkoistaa ja mitkä tehdä itse. Perinteinen keskustelunaihe tuotannon ja valmistuksen osastoilta on tällä vuosikymmenellä saavuttanut myös yritysten myynti- ja markkinointiosastot, joiden vastuulla on ansaintalogiikan ja kilpailukyvyn kehittäminen. Fakta kaiken pohdinnan keskelle onkin se, kuinka paljon etuja saavutetaan tekemällä itse:

Joustavuutta – Tapaamisten valmistautumiseen käytettävä aika on lyhentynyt, sillä asiakastilanteet muuttuvat nopeasti. Näin myös myyntimateriaalien pitää olla helposti päivitettävissä.

Skaalautuvuutta – Tulostetaan vain tarpeeseen, jolloin tuotteiden päivittyessä hyllyihin ei jää myynnistä poistuneiden tuotteiden kuvastoja.

Asiakaskeskeisyyttä – Sanoma räätälöidään asiakaskohtaiseksi, koska yleisesitteillä ei valitettavasti enää nykypäivänä synnytetä VAU-efektiä.

Kustannustehokkuutta – Tulostetaan vain tarvittava määrä, minimoidaan hukka ja varastointitarve.

Yksi hyvä laite riittää kaikkiin tarpeisiin

Nykypäivänä toimistokäyttöön tarkoitetuilla monitoimitulostimilla voidaan haastaa isompienkin laitteiden painojälkeä, minkä ansioista kaikki tulostetyöt pystytään tekemään yhdellä kompaktilla tulostuslaitteella. Mieti siis ennen seuraavia messuja tai tärkeää asiakaskäyntiä, millaisella materiaalilla voit vaikuttaa asiakkaaseen. Teknologia visiosi toteuttamiseen löytyy – ja kaikki tehokkaan viestinnän ja myynnin materiaalit ovat tehtävissä tarpeisiisi räätälöitävällä laiteratkaisulla.

Jonne Silvennoinen Jonne Silvennoinen Product marketing manager, Canon Oy

Ota yhteyttä!

Keskustellaan yhdessä lisää printin monista mahdollisuuksista ja hyödyistä.

Aiheeseen liittyvät sisällöt

 • Canon & teollisuus

  Canonin digitaalisen tiedonhallinnan ja tulostamisen ratkaisuilla voidaan kehittää teollisuuden koko arvoketjua, lisätä kilpailukykyä ja luoda ylivertaisia asiakaskokemuksia.

 • Tiedonhallinnan palvelut

  Canonin tiedonhallintapalvelut voidaan tarjota pilvipalveluiden kautta, paikan päällä tai hybridiympäristössä. Tiedonhallintapalvelut auttavat yritystäsi parantamaan tuottavuutta, tehostamaan yhteistyötä, varmistamaan tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden sekä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

 • Toimistoviestintä ja tulostus

  Tarjoamme ratkaisuja jokaiseen asiakirjojen elinkaaren vaiheeseen liittyen tulostuksen ja skannauksen hallintaan, asiakirjojen digitointiin ja prosessien automatisointiin.

 • Graafinen tuotanto

  Autamme löytämään uusia painotyösovellusalueita ja liiketoimintamalleja räätälöimällä ne sopiviksi jo olemassa olevaan tuotanto- ja liiketoimintaympäristöön. Ratkaisumme pilotoidaan aidoissa asiakas- tai tuotantoympäristössä, jotta varmistamme niiden toimintaedellytykset. Näin saadaan välitöntä kilpailuetua ja lisäarvoa digitaalisen toimintaympäristön tueksi.