Boost your business by talking to customers more effectively.

Asiakasviestintä

Paranna liiketoimintaasi tehokkaammalla viestinnällä.

Asiakasviestintä on olennainen osa organisaation toimintaa, mutta ilman jatkuvaa panostusta se ei auta pitämään menestystä yllä.

Nykyään asiakkaat odottavat, että he saavat tarvittavat tiedot yrityksestä juuri silloin kuin haluavat ja kaikille laitteille sopivassa digitaalisessa muodossa.

Edistyneen asiakasviestinnän edut

Retain customers Retain customers

Lujita asiakassuhteita

paremman ja henkilökohtaisemman viestinnän avulla

Strengthen branding Strengthen branding

Vahvista brändiä

yhtenäisen ja monikanavaisen viestinnän avulla

Improve efficiency Improve efficiency

Paranna tehokkuutta

tilaamalla asiakassisältöjä IT-palveluiden sijaan

Speed up time to market Speed up time to market

Tehosta toimintaa

integroimalla tietoja vanhoista järjestelmistä

Asiakasviestinnän ja asiakkaiden sitouttamisen uusi ratkaisu

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
Tämä ratkaisu on parantanut toimintamme tehokkuutta ja kykyämme vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Alan Watson

Suhdejohtaja, Aegon UK

Haaste

Kansainvälinen vakuutusyhtiö Aegon halusi parantaa viestintää kahden miljoonan isobritannialaisen asiakkaansa kanssa. Yritys halusi valmistautua digitaaliseen viestintään siirtymiseen, mutta vähentää myös ulkoistuskustannuksia sekä parantaa tietoturvaa ja auditointia.

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
We helped Aegon develop a state-of-the-art inbound and outbound mail processing system

Ratkaisu

Autoimme Aegonia uudistamaan postinkäsittelyjärjestelmänsä automatisoitujen työnkulkujen ja sähköisen säilytyksen avulla. Asiakirjanhallinta sijoitettiin uuteen Canonin hoitamaan toimipaikan ulkopuoliseen toimipisteeseen.

Hyödyt

Ulkoistettu asiakasviestintäratkaisu teki postin käsittelystä 50 % nopeampaa ja vähensi kokonaiskustannuksia 25 %. Ratkaisu tuki Aegonin siirtymistä paperisesta viestinnästä digitaaliseen, mutta paransi myös asiakirjatuotannon ja tietojen hallintaa sekä varmisti säädöstenmukaisuuden.

Customer Communications solution led to 50% faster mail processing and a total 25% cost reduction.

Löydä uusia tapoja tehokkaaseen asiakasviestintään.


OTA YHTEYTTÄ TIIMIIMME

Näin se toimii

Tutustu sähköisiin viestintäratkaisuihimme ja löydä uusia tapoja asiakkaiden sitouttamiseen.

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutustu aiheeseen tarkemmin