ARTIKKELI

CSRD on tulossa: Neljä tapaa tehdä organisaatiostasi vastuullisempi

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt eivät ole enää lisävarusteita.

a man looking at his phone

Valmistaudu CSRD-direktiiviin

Vastuulliset liiketoimintakäytännöt eivät ole enää lisävarusteita. Yleisö vaatii suoraa ja välitöntä toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja sijoittajat hakevat yhä enemmän luotettavia markkinoita vastuullisille sijoituksille.

Lisäksi Euroopan komissio aikoo ottaa käyttöön ensimmäisen joukon yritysten kestävyysraportointia (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) koskevia vaatimuksia lokakuussa 2022.1 Se velvoittaa aiempaa useamman organisaation toimittamaan vuosittaisen, EU:n vastuullisuusportointivaatimusten mukaisen raportin, josta käy ilmi yritysten vaikutus omaan organisaatioon, ihmisiin ja ympäristöön.

Euroopan komission mukaan nykyinen raportointi ei ole riittävää; raportteihin vaikuttaa se, mikä on tärkeää sijoittajille ja osakkeenomistajille, minkä lisäksi kahta tai useampaa yritystä on vaikea verrata keskenään. Uuden CSRD-direktiivin on tarkoitus muuttaa tämä.

Hybridityöskentely: mahdollisuus

Lisäksi organisaatioilla, jotka ovat joutuneet keskeyttämään vastuullisuutta koskevat ohjelmansa pandemian vuoksi, on nyt mahdollisuus jatkaa toimintaansa eri tavalla.2 Hybridityö ja joustava työ – jotka ovat jo käytössä suurimmassa osassa eurooppalaisia yrityksiä34 – tarjoavat harvinaisen mahdollisuuden muutokseen. Irtisanoutumisten lisääntyessä5 tilaisuuteen tarttuminen voi osoittautua tärkeäksi monella tapaa, sillä työntekijät siirtyvät enenevässä määrin edistyksellisempiin organisaatioihin, joilla on vahvempi ja läpinäkyvämpi suhtautuminen vastuullisuuteen.6

Omistajat ja toimistopäälliköt kaikkialla Euroopassa sekä Euroopan ulkopuolella arvioivat uusin silmin, mistä vastuullinen liiketoiminta koostuu ja mitä ennakoivia keinoja voidaan käyttää toiminnan päivittäiseen parantamiseen. Tässä on muutama keino hyödynnettäväksesi sinun organisaatiossasi.

1. Tule mukaan uusiutuvan energian liikkeeseen

Voit pienentää merkittävästi hiilijalanjälkeäsi vaihtamalla uusiutuvan energian sopimukseen. Isossa-Britanniassa ja EU:ssa energiantoimittajien on julkaistava polttoainevalikoiman sisältö vuosittain, jotta asiakkaat tietävät, käyttääkö se täysin uusiutuvaa energiaa vain uusiutuvien ja fossiilisten polttoaineiden yhdistelmää. Se on tärkeä tieto hiilivaikutuksen laskennan kannalta.78

Uusiutuvat polttoaineet lisääntyvät nopeasti ja ne ovat jopa syrjäyttämässä fossiiliset polttoaineet maailman suurimpana energianlähteenä seuraavan viiden vuoden aikana,9 joten liikkeeseen liittyminen on nyt helpompaa kuin koskaan.

Moni organisaatio harkitsee liittymistä samaan joukkoon kuin kolmannes Ison-Britannian yrityksistä, jotka tuottavat jo oman uusiutuvan energiansa paikan päällä.10 Toimipisteen koosta, sijainnista ja investoinnin koosta riippuen käytettävissä on useita teknisiä ratkaisuja, kuten aurinkovoima, tuulivoima, maalämpöpumput, vesivoima, anaerobinen hajotus ja yhdistetty lämpö ja sähkö. Kokonaisuus kannattaa suunnitella yhdessä eriste- ja energiatehokkuustoimenpiteiden kanssa mahdollisimman suuren vaikutuksen aikaan saamiseksi.

Jos EU:ssa sijaitsevat yritykset sitoutuvat hankkimaan uusiutuvaa sähköä 30 prosenttia niiden sähkönkulutuksen kokonaistarpeesta vuoteen 2030 mennessä, EU:n uusiutuvan energian sektorin bruttolisäarvo olisi yli 750 miljardia euroa.11

Hybridityöskentely on myös tärkeä tekijä vastuullisuuden edistämisessä ja sen hyötyjen laskennassa. Kannettavat tietokoneet, tulostimet, valot ja lämmitys – niillä kaikilla on hiilijalanjälki siitä riippumatta, käytetäänkö niitä yrityksen toimitiloissa, työntekijöiden kotona tai jossakin muualla. Varo, ettet siirrä vastuuta työntekijöillesi ja menetä arvokasta dataa.

2. Ota käyttöön jätehierarkia

Muista jätehierarkiaa koskevat tekijät: kieltäydy, vähennä, käytä uudelleen, kierrätä ja palauta. Pohdi, miten voisit tehdä vastuullisuutta edistäviä säästöjä tuotteiden käyttöiän aikana, olipa kyse sitten myytävistä tai ostettavista tuotteista.

Toimistoteknologian, kuten monitoimilaitteiden, osalta se voi kattaa kaiken energiatehokkaampien laitteiden valinnasta digitalisaation hiilivaikutuksen laskentaan, kaluston investointijakson pidentämiseen ja tulostinten vaihtamiseen harvemmin.

Toimistolaitteiden pitäminen hyvässä käyttökunnossa pidempään voi vähentää merkittävästi niiden valmistamisesta, logistiikasta ja hävittämisestä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Esimerkiksi käyttämällä uusiovalmistettuja Canonin EQ80-monitoimitulostimia voit vähentää raaka-aineiden hankinnasta aiheutuvia päästöjä ja CO2-päästöjä vieläkin enemmän – jopa 80 prosenttia uuteen tuotteeseen verrattuna.

Hankkimalla uusiovalmistetun laitteen organisaatio pääsee suoraan mukaan kiertotalouteen. Kiertotalous on järjestelmä, jossa pyritään pitämään resurssit käytössä mahdollisimman pitkään. Tällaiset laitteet ovat edullisempia ja Canonin EQ80-sarjan tapauksessa myös erittäin laadukkaita ja luotettavia, ja niille myönnetään samat takuut kuin uusille tuotteille.

a woman working on a laptop

3. Selkeytä toimitusketjusi

Euroopan komission huomauttaa, että vastuullisen talouden kasvu vaikuttaa niin suuriin kuin pieniin organisaatioihin raportointivaatimuksista riippumatta. Kestävyysraporttien julkaisemista pidetään toimitusketjussa jo odotusarvona.

Koko ympäristövaikutusta pohdittaessa yrityksessä unohdetaan usein alihankkijat, kuten toimitilojen siivous-, pitopalvelu- ja sisustusyritykset, kahvintoimittajat ja monet muut toimijat. Väri- ja mustekasettien kierrätys on olemassa oleva käytäntö ja se on ollut tärkeä osa Canonin kierrätysohjelmaa yli 30 vuoden ajan. Samaa logiikkaa voidaan soveltaa muillakin alueilla vastuullisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Eurooppa esimerkiksi on maailman suurin kahvin kuluttaja – ja kahvin kulutuksen arvo eurooppalaisissa toimistoissa on noin 3,1 miljardia euroa.12 Kun käytetyt kahvinpurut hävitetään ”tavanomaisella tavalla”, ne päätyvät maatumaan kaatopaikalle, jossa niistä vapautuu metaania eli kasvihuonekaasua.13 Mutta jos kahvinpurut kierrätetään, niistä saadaan ”kahvihalkoja”, joita voidaan käyttää biopolttoaineena.

Sen vuoksi kannattaa tarkastella koko toimitusketjua ja toimiston muiden kulutustuotteiden, kuten puhdistustuotteiden, paperin ja pitopalvelun tuotteiden elinkaarta. Se voi vaikuttaa pieneltä asialta, mutta kun kaikilla tiedoilla ja toimenpiteillä on väliä, kehityskohteiden etsiminen kannattaa.

4. Etsi vihreämpiä tapoja matkustaa

Vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttö lisääntyy Euroopassa: Sähköautojen myynti ylitti dieselautojen myynnin ensimmäisen kerran joulukuussa 2021.14 Yrityksen harkitsevat vanhemman kaluston korvaamista sähköajoneuvoilla ympäristövaikutuksien pienentämiseksi ja ilmanlaadun parantamiseksi sekä polttoaine-, huolto- ja verokustannusten pienentämiseksi.15

Julkisen liikenteen ja aktiivisen matkustamisen, kuten pyöräilyn ja kävelyn, lisääminen voi auttaa säästämään vieläkin enemmän. Isossa-Britanniassa auto on yleisin kulkuväline 1–5 mailin pituisilla matkoilla.16 Voitaisiinko osa vastaavista matkoista korvata muilla liikkumisen tavoilla sinun organisaatiossasi?

Tai voitaisiinko ne jättää tekemättä kokonaan? Teknologia mahdollistaa työskentelyn etänä ja matkalla, eli ihmiset voivat olla tuottavia olinpaikasta riippumatta. Autolla matkustaminen muodostaa suuren osan ”kaupunkimatkoista” (alle 100 km) EU:n alueella, ja moni tällaisista matkoista liittyy työmatkoihin tai liiketoimintaan.17 Hybridi- ja joustavan työn tai kokonaan etätyön vakiinnuttaminen voi tehdä monet näistä matkoista tarpeettomiksi.

Pieniä askelia, suuria vaikutuksia

Vastuullisuus on tärkeä bisnessnäkökulma yrityksille – niin kuin sen pitääkin olla muuttuvassa maailmassa. Niin suurten kuin pienten toimenpiteiden toteuttaminen voi parantaa merkittävästi CSRD-raportointia ja auttaa vähentämään ympäristökuormaa.

Lisätietoa Canonin EQ80-laitteiden uusiokäytettävistä osista ja laitteiden kunnostamisesta uusia tuotteita vastaavaan kuntoon löydät kuvakirjasta, EQ80 – Elinkaari kuvina.

Katso infografiikasta, miten Canon noudattaa vastuullisia käytäntöjä tuotteiden elinkaaren aikana.

“Yleisö vaatii suoraa ja välitöntä toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.”

Andy Tomkins, EMEA Sustainability Engagement Manager, Canon Europe

KUVAKIRJA

imageRUNNER ADVANCE EQ80: Varaudu tulevaan jo tänään

Katso, miten teknologiavalinnat voivat auttaa sinua saavuttamaan vastuullisuustavoitteesi.

Muut tuotteet ja ratkaisut

Tutustu EQ80-sarjan huippulaadukkaisiin uusiovalmistettuihin monitoimilaitteisiin.

Lue lisää

Lue lisää, miten voit pienentää hiilijalanjälkeäsi ja saavuttaa vastuullisuustavoitteesi.

 • ARTIKKELI

  Vastuullinen IT: uusiovalmistettu vs kunnostettu

  Mitä eroa on kunnostetuilla monitoimilaitteilla?

 • ARTIKKELI

  Vastuullisuuden ja kiertotalouden tärkeys

  Katso, miten kierrättäminen auttaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

 • ARTIKKELI

  Kiertotalous, vastuullisuus ja liiketoimintamahdollisuudet

  Muuttamalla hankintamallia voit säästä rahaa ja ympäristöä.

 • ARTIKKELI

  Miksi yritysten pitäisi välittää vastuullisuudesta

  Mitä on kiertotalous ja miksi kannattaa olla osa sitä?

 • ARTIKKELI

  Vastuullisuus näkyy yksityiskohdissa

  Paranna mahdollisuuksiasi arvioida ja muokata vastuullisuutta koskevaa lähestymistapaasi.

 • TARVITSETKO APUA?

  Haluatko lisätietoa organisaatiosi kehittämisestä vastuullisemmaksi?

  1. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
  2. https://www.forbes.com/sites/deloitte/2021/05/13/the-pandemic-slowed-sustainability-efforts-heres-how-organizations-can-get-them-back-on-track/?sh=4c84ea227b10
  3. https://resources.owllabs.com/blog/european-companies-and-hybrid-work
  4. https://www.prnewswire.com/news-releases/forrester-only-30-of-companies-will-embrace-a-full-return-to-office-model-post-pandemic-301299937.html
  5. https://www.weforum.org/agenda/2021/11/what-is-the-great-resignation-and-what-can-we-learn-from-it/
  6. https://www.greenbiz.com/article/how-esg-programs-can-combat-great-resignation
  7. https://www.ofgem.gov.uk/environmental-and-social-schemes/renewables-energy-guarantees-origin-rego/energy-suppliers/fuel-mix-disclosure-fmd
  8. https://www.aib-net.org/certification/uses-certificates/fuel-mix-disclosure
  9. https://www.ecowatch.com/iea-renewable-energy-sources-2648860436.html
  10. https://www.alphr.com/energy/1010075/third-of-uk-businesses-generating-renewable-energy/
  11. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5ab1ada3-c48c-11e9-9d01-01aa75ed71a1/language-en
  12. https://coffeebi.com/2019/03/27/office-coffee-consumption-the-strong-growth-of-the-european-markets/
  13. https://www.bio-bean.com/news-post/the-significant-value-of-spent-coffee-grounds/
  14. https://www.nytimes.com/2022/01/17/business/electric-vehicles-europe.html
  15. https://energysavingtrust.org.uk/the-road-to-zero-is-your-business-ready-for-electric-vehicles/
  16. https://www.gov.uk/government/statistics/national-travel-survey-2020/national-travel-survey-2020
  17. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Passenger_mobility_statistics#Distance_covered