Artikkeli

Uusiovalmistettujen ja kunnostettujen laitteiden ero

imageRUNNER Advance C5500 ES

Kestävä kehitys on korkealla niin kuluttajien kuin yritystenkin tärkeysjärjestyksessä. Nykyään liiketoiminnan vastuullisuuden parantaminen tarkoittaa aiempaa enemmän myös IT-infrastruktuurin tarkastelua.

Sähkö- ja elektroniikkajäte on nimittäin iso asia. Pöytäkoneista, kannettavista, älypuhelimista ja muista vastaavista tuotteista syntyi 1 % maailman hiilijalanjäljestä vuonna 2007. Nyt luku on jo kolminkertainen, ja vuoteen 2040 mennessä se on yli 14 %1.

Kestäviä päätöksiä tehdessään yritysten täytyy ottaa huomioon laitteen hiilijalanjälki koko sen elinkaaren ajalta. Tämä korostaa sitä tosiasiaa, että hiilijalanjäljen mittaaminen ei ole kertatoimi. Hiilijalanjälkeen vaikuttavat laitteen elinkaaren aikana monet eri tekijät, kuten raaka-aineiden hankinta, tuotteen valmistus, kuljetus, käyttö ja käsittely käyttöiän päätyttyä. Canon arvioi, että vähintään 50 % monitoimilaitteen hiilijalanjäljestä aiheutuu raaka-aineiden hankinnasta ja valmistuksesta2, joten laitteen hiilijalanjäljen laskeminen on elintärkeää.

Tässä uusiovalmistetut ja kunnostetut laitteet astuvat kuvaan. Molemmat ovat hyviä tapoja antaa laitteille ja komponenteille uusi elämä, mikä vähentää merkittävästi tuotteiden elinkaaren3 aikaisia raaka-aineiden hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja edistää kiertotaloutta. Uusiovalmistus ja kunnostus eivät kuitenkaan ole sama asia, tutustu miksi.

Mitä kunnostetulla laitteella tarkoitetaan?

Kunnostus on prosessi, jonka kautta valmistajalle tai jälleenmyyjälle palautetut tuotteet – usein elektroniikkatuotteet ja muut sähkölaitteet – toimitetaan takaisin markkinoille. Kunnostetut tuotteet voivat olla myymättä jääneitä kappaleita, takuupalautettuja laitteita tai päivitykseen päätyneitä tuotteita (kuten matkapuhelimia).

Kunnostukseen voi kuulua mitä tahansa muutamasta yksinkertaisesta testistä perusteelliseen puhdistukseen ja tuotteen kokoamiseen uudelleen. Käytettynä ostetuista tuotteista kunnostetut tuotteet eroavat siinä, että niiden asianmukainen toiminta varmistetaan. Kunnostettujen tuotteiden takuu vaihtelee – se voi vastata uuden laitteen takuuta, tai takuuta ei välttämättä ole lainkaan.

Kunnostetut tuotteet ovat hyvä vaihtoehto yrityksille, jotka haluavat ostaa lisää tulostuslaitteita, mutta eivät halua ottaa käytettyihin laitteisiin liittyviä riskejä.

Miten laitteet kunnostetaan?

Canonin hyväksymät kunnostetut monitoimilaitteet, ns. CU (Certified Used) -laitteet, täyttävät tiukat laatu- ja suorituskykyvaatimuksemme. Ne ovat myös yrityksien vastuullisia hankintoja koskevien määräyksien mukaisia.

Kunnostusohjelmastamme vastaavat paikalliset toimipisteemme, joten voimme vähentää kuljetuksien hiilijalanjälkeä lyhentämällä kuljetusmatkoja. Elinkaarensa lopussa olevat laitteet arvioidaan paikallisissa toimipisteissämme ja niiden joukosta valitaan kunnostukseen sopivat laiteyksilöt. Valitut laitteet testataan, puhdistetaan ja korjataan perusteellisesti ennen niiden toimittamista uusille omistajilleen.

Entä sitten uusiovalmistetulla?

Uusiovalmistus eroaa kunnostamisesta prosessin perusteellisuudessa, standardisoinnissa ja kattavuudessa. Uusiovalmistettu laite on rakennettu erillisistä komponenteista, ja se täyttää samat vaatimukset kuin täysin uusi laite. Tuote rakennetaan alusta saakka täysin uutta tuotetta koskevien vaatimusten pohjalta käyttäen kierrätettyjä, korjattuja ja uusia osia.

Jotta tuote voidaan luokitella uusiovalmistetuksi, kuluneet tai vanhentuneet komponentit ja moduulit täytyy korjata tai vaihtaa. On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että osana uusiovalmistuksen laadunvalvontaa kaikki kuluneet osat vaihdetaan.

Canonin uusiovalmistusprosessi

Uusiovalmistetut laitteemme täyttävät tiukat laatua ja tuottavuutta koskevat vaatimukset. imageRUNNER ADVANCE ES ‑sarjan tarkoitus on vähentää resurssien kulutusta ja pienentää ympäristökuormitusta uusiovalmistuksen kautta.

Canon on jo pitkään panostanut kiertotalouteen, ja ES-sarjan laitteiden valmistuksessa käytetään vähintään 90 % vähemmän raaka-aineita kuin uusien laitteiden valmistuksessa. Näin uusiovalmistuksemme toimii:

 • Suosituimpia mallejamme kerätään eri puolilta Eurooppaa, ja ne lähetetään Canonin uusiovalmistuslaitokselle Saksan Gießeniin.
 • Laitteiden sopivuus uusiovalmistukseen varmistetaan.
 • Laitteet puretaan alkutekijöihinsä. Kaikki komponentit puhdistetaan perusteellisesti, niiden laatu tarkistetaan ja tarvittaessa ne korjataan tai vaihdetaan.
 • Tämän jälkeen laite kootaan normaalilla tehdaslinjalla vanhoista ja uusista osista. Kiintolevyjen sisältö poistetaan ja ne alustetaan, ja laitteisiin päivitetään uusin ohjelmisto. Laskurit nollataan ja laitteen elinkaari alkaa käytännössä uudelleen.
 • Kaikille uusiovalmistetuille laitteillemme myönnetään vastaava takuu kuin uusille laitteille. Näin vahvasti luotamme niihin.
 • Ennen tehtaalta lähtöään jokainen ES-sarjan laite testataan, ja täydellisen kunnon varmistamiseksi laitteet käyvät läpi tiukan laadunvalvontatarkastuksen.


Uusiovalmistusprosessimme täyttää tiukimmat laatuvaatimukset, joten koko ES-sarja on saanut British Standards Instituten (BSI) sertifikaatin (BS8887-220 – The process of remanufacture – Specification), mikä korostaa sitoutumistamme huippulaatuun.

Voisiko yrityksesi tukea kiertotaloutta?

Uusiovalmistetut tuotteet eivät ole käytettyjä, kunnostettuja tai kierrätettyjä. Prosessissa komponentit kerätään, puretaan, korjataan ja puhdistetaan, ja laitteet tulevat myyntiin laadultaan, suorituskyvyltään ja ominaisuuksiltaan uuden veroisina.

ES-sarjan laitteiden uusiovalmistusprosessi on erittäin tärkeä, sillä maailmanlaajuisesti myydään joka vuosi yli 100 miljoonaa tulostinta ja monitoimilaitetta4. Jos yritys haluaa tukea kiertotaloutta ja pienentää ympäristökuormitustaan, uusiovalmistettu laite on erinomainen valinta. Se pienentää resurssien kulutusta laadusta tinkimättä.

Suosimalla uusiovalmistettuja laitteita yritykset voivat pidentää kierrätettyjen komponenttien käyttöikää ja tukea siten kiertotaloutta. Uusiovalmistettuja tuotteita käyttävät yritykset tukevat myös yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Vaikka uusiovalmistus on kalliimpaa kuin kunnostus, myös perusteellisen prosessin lopputulos on laadukkaampi. Samat ratkaisut eivät toki sovi kaikille yrityksille. Jokaisen IT-osastonsa ympäristövaikutuksia arvioivan ja entistä ympäristövastuullisempia laitteita harkitsevan yrityksen kannattaa varmistaa, ettei se joudu tinkimään laadusta tai toiminnoista. Siksi kannustamme yrityksiä perehtymään siihen, miten uusiovalmistetut laitteet voivat tukea yhteiskuntavastuullista toimintaa ilman, että liiketoiminnassa täytyy tehdä kompromisseja.

 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261733233X?via%3Dihub
 2. https://ecoleaf-label.jp/pdf_view.php?uuid=ab422241-a95d-4f23-96ba-fd1c56e842f9.pdf&filename=JR-AI-22232C_ENG.pdf
 3. https://ecoleaf-label.jp/pdf_view.php?uuid=7b71fe5d-7756-4eb3-a14a-9681b739169f.pdf&filename=JR-AI-23017C_ENG.pdf
 4. https://www.statista.com/outlook/cmo/consumer-electronics/computing/printers-copiers/worldwide#revenue

Muut tuotteet ja ratkaisut

Lue lisää

 • ARTIKKELI

  Miksi yritysten pitäisi välittää kestävästä kehityksestä

  Kestävä kehitys ei ole hyväksi pelkästään ympäristölle – pitkällä aikavälillä siitä on myös taloudellista hyötyä.

  25 Jan 2021

 • ARTIKKELI

  Tulevaisuus kestävällä pohjalla

  Tutustu Canonin vatuullisuusstrategiaan, kehitystavoitteisiin, vastuullisuuteen liittyvän vaatimustenmukaisuuden ja sertifiointien hallintaan.

 • LUE LISÄÄ JA OTA YHTEYTTÄ ASIANTUNTIJOIHIMME