Artikkeli

Uusiovalmistettujen ja kunnostettujen laitteiden ero

Uusiovalmistettujen ja kunnostettujen laitteiden ero

Canon Camera

Kestävä kehitys on korkealla niin kuluttajien kuin yritystenkin tärkeysjärjestyksessä. Vastuullisempaa liiketoimintaa koskevat valinnat liittyvät lisääntyvissä määrin IT-osastoon.

Sähkö- ja elektroniikkajäte on nimittäin iso asia. Pöytäkoneista, kannettavista, älypuhelimista ja muista vastaavista tuotteista syntyi 1 % maailman hiilijalanjäljestä vuonna 2007. Nyt luku on jo kolminkertainen, ja vuoteen 2040 mennessä se on yli 14 %1.

Vastuullisia päätöksiä tehdessään yritysten täytyy ottaa huomioon laitteen hiilijalanjälki koko sen elinkaaren ajalta. Hiilijalanjälkeen vaikuttavat lukuisat tekijät, kuten raaka-aineiden hankinta, tuotteen valmistus, kuljetus, käyttö ja käsittely käyttöiän päätyttyä. Canonin arvion mukaan 60 % hiilijalanjäljestä syntyy raaka-aineiden hankinnan ja valmistuksen aikana2. Niinpä yritysten täytyy ottaa laitteen käytön aikaisen hiilijalanjäljen lisäksi huomioon myös käyttöä ennen ja sen jälkeen syntyvä ympäristökuormitus.

Tässä uusiovalmistetut ja kunnostetut laitteet astuvat kuvaan. Sekä uusiovalmistamalla että kunnostamalla tuetaan kiertotaloutta. Vanhat laitteet ja komponentit saavat uuden elämän, ja niiden pitkän aikavälin ympäristövaikutukset pienenevät. Uusiovalmistus ja kunnostus eivät kuitenkaan ole sama asia. Katso miksi.

Mitä kunnostetulla laitteella tarkoitetaan?

Kunnostus on prosessi, jonka kautta valmistajalle tai jälleenmyyjälle palautetut tuotteet – usein elektroniikkatuotteet ja muut sähkölaitteet – toimitetaan takaisin markkinoille. Kunnostetut tuotteet voivat olla myymättä jääneitä kappaleita, takuupalautettuja laitteita tai päivitykseen päätyneitä tuotteita (kuten matkapuhelimia).

Kunnostukseen voi kuulua mitä tahansa muutamasta yksinkertaisesta testistä perusteelliseen puhdistukseen ja tuotteen kokoamiseen uudelleen. Käytettynä ostetuista tuotteista kunnostetut tuotteet eroavat siinä, että niiden asianmukainen toiminta varmistetaan. Kunnostettujen tuotteiden takuu vaihtelee – se voi vastata uuden laitteen takuuta, tai takuuta ei välttämättä ole lainkaan.

Entä sitten uusiovalmistetulla?

Uusiovalmistus eroaa kunnostamisesta prosessin perusteellisuudessa, standardisoinnissa ja kattavuudessa. Uusiovalmistettu laite on rakennettu erillisistä komponenteista, ja se täyttää samat vaatimukset kuin täysin uusi laite. Tuote rakennetaan alusta saakka uusiksi ja täysin uutta tuotetta koskevien vaatimusten pohjalta. Osana uusiovalmistuksen laadunvalvontaa kaikki kuluneet osat vaihdetaan. Uusivalmistetussa tuotteessa käytetään siis kierrätettyjä, korjattuja sekä uusia osia.

Canonin uudelleenvalmistusprosessi

Meidän mielestämme vastuullisessa toiminnassa ei pidä joutua tekemään kompromisseja ympäristöystävällisyyden ja toimivuuden välillä. Siksi uusiovalmistetut laitteemme täyttävät tiukat laatua ja tuottavuutta koskevat vaatimukset. imageRUNNER ADVANCE EQ80 ‑monitoimilaitemallistomme tarkoitus on vähentää resurssien kulutusta ja pienentää ympäristökuormitusta uusiovalmistuksen kautta.

Canon on jo pitkään panostanut kiertotalouteen, ja EQ80-laitteiden valmistuksessa käytetään 80 % vähemmän raaka-aineita kuin uusien laitteiden valmistuksessa. Lisäksi siitä syntyy 80 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Näin uusiovalmistuksemme toimii:

• Suosituimpia mallejamme kerätään eri puolilta Eurooppaa, ja ne lähetetään Canonin uusiovalmistuslaitokselle Saksan Gießeniin.
• Laitteiden sopivuus uusiovalmistukseen varmistetaan.
• Laitteet puretaan alkutekijöihinsä. Kaikki komponentit puhdistetaan perusteellisesti, niiden laatu tarkistetaan ja tarvittaessa ne korjataan tai vaihdetaan.
• Tämän jälkeen laite kootaan normaalilla tehdaslinjalla vanhoista ja uusista osista. Kiintolevyjen sisältö poistetaan ja ne alustetaan, ja laitteisiin päivitetään uusin ohjelmisto. Laskurit nollataan ja laitteelle annetaan uusi sarjanumero, joten se on käytännössä uusi.
• Kaikille uusiovalmistetuille laitteillemme myönnetään vastaava takuu kuin uusille laitteille. Näin vahvasti luotamme niihin.
• Ennen tehtaalta lähtöään jokainen EQ80-malli testataan, ja täydellisen kunnon varmistamiseksi laitteet käyvät läpi tiukan laadunvalvontatarkastuksen.

Voisiko yrityksesi tukea kiertotaloutta?

Uusiovalmistetut tuotteet eivät ole käytettyjä, kunnostettuja tai kierrätettyjä. Prosessissa komponentit kerätään, puretaan, korjataan ja puhdistetaan, ja laitteet tulevat myyntiin laadultaan, suorituskyvyltään ja ominaisuuksiltaan uuden veroisina.

EQ80-laitteiden käsittelyprosessi on äärimmäisen tärkeä, sillä maailmassa myydään vuosittain yli 2,4 miljoonaa monitoimilaitetta. Useimmat niistä ovat uusia laitteita, jotka hankitaan vanhojen tilalle. Jos yritys haluaa tukea kiertotaloutta ja pienentää ympäristökuormitustaan, uusiovalmistettu laite on erinomainen valinta. Se pienentää resurssien kulutusta laadusta tinkimättä. 

Suosimalla uusiovalmistettuja laitteita yritykset voivat pidentää kierrätettyjen komponenttien käyttöikää ja tukea siten kiertotaloutta. Uusiovalmistettuja tuotteita käyttävät yritykset tukevat myös yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Vaikka uusiovalmistus on kalliimpaa kuin kunnostus, myös perusteellisen prosessin lopputulos on laadukkaampi. Samat ratkaisut eivät toki sovi kaikille yrityksille. Jokaisen IT-osastonsa ympäristövaikutuksia arvioivan ja entistä ympäristöystävällisempiä laitteita harkitsevan yrityksen kannattaa varmistaa, ettei se joudu tinkimään laadusta tai toiminnoista. Siksi kannustamme yrityksiä perehtymään siihen, miten uusiovalmistetut laitteet voivat tukea yhteiskuntavastuullista toimintaa ilman, että liiketoiminnassa täytyy tehdä kompromisseja.

Muut tuotteet ja ratkaisut

Lue lisää

 • ARTIKKELI

  Kiertotalous, kestävä kehitys ja liiketoimintamahdollisuudet

  Arvon tuottaminen ympäristöä suojellen.

 • ARTIKKELI

  Miksi yritysten pitäisi välittää kestävästä kehityksestä

  Kestävä kehitys ei ole hyväksi pelkästään ympäristölle – pitkällä aikavälillä siitä on myös taloudellista hyötyä.

 • ARTIKKELI

  Tulevaisuus kestävällä pohjalla

  Tutustu Canonin vatuullisuusstrategiaan, kehitystavoitteisiin, vastuullisuuteen liittyvän vaatimustenmukaisuuden ja sertifiointien hallintaan.

 • Tarvitsetko apua yrityksellesi sopivien ratkaisujen valintaan?

  1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261733233X?via%3Dihub
  2. https://global.canon/en/csr/report/pdf/canon-sus-2019-e-18.pdf