Artikkeli

Kiertotalous, kestävä kehitys ja liiketoimintamahdollisuudet

Canon Camera

Tinkimätön kiertotalous – säästöjä ja ympäristöhyötyjä hankintakäytäntöjen muutoksilla

Puolet kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja 90 % biologisen monimuotoisuuden heikkenemisestä johtuu resurssien hankinnasta sekä materiaalien, elintarvikkeiden ja polttoaineiden jalostuksesta. Silti raaka-aineiden käytön ennustetaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2060 mennessä1. Niinpä yritysten on välttämätöntä minimoida jätteen määrä omaksumalla uusia käytäntöjä. Tärkeä osa näitä toimia on kiertotalous.

Ellen MacArthur ‑säätiön mukaan kiertotalous perustuu jätteen ja saasteen eliminointiin, tuotteiden ja materiaalien käyttöön yhä uudelleen sekä luonnollisten järjestelmien uudistamiseen.

Yritykset ovat keskeisessä asemassa siirryttäessä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen. Kun vastuullinen hankinta ja muut kiertotalouden periaatteet toimivat yhtenä päätösten perustana, organisaatiot voivat sekä säästää kustannuksissa että toimia yhteiskuntavastuullisesti.

Uusiovalmistettu ei häviä uudelle

Vaikka yrityksellä olisikin hyvät uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen liittyvät aikeet, syvään juurtuneet prosessit voivat vaikeuttaa kestävän kehityksen käytäntöjen omaksumista ja sen myötä aitoja toimintatapojen muutoksia. Ruotsissa vastikään järjestetyssä, hankintaa ja kestävää kehitystä käsittelevässä seminaarissa kävi ilmi, että osittain kierrätetyistä osista valmistetut tuotteet hylätään usein, koska ne eivät täytä laitteita koskevia ”uutuuden” vaatimuksia.2

Uutuussääntöjen vuoksi hankintatiimit saattavat jättää yrityksen vanhoja laitteita päivittämättä tai korjaamatta, jolloin syntyy turhaa jätettä ja ylimääräisiä kustannuksia. Samoista syistä hankinnasta vastaavat henkilöt eivät useinkaan mieti, miten toimistolaitteiden elinikää voisi pidentää tai miten laitteet hävitetään asianmukaisesti.

Yritysten täytyy ymmärtää, että vaikka laite ei olisi upouusi, sen ei silti tarvitse hävitä uudelle laadussa. Teknisten laitteiden sopivuus liiketoimintaan on tärkeää, mutta sopivimmat laitteet eivät välttämättä ole aina uusimpia. Jotta yritykset osaavat hankkia oikeanlaisia laitteita, niiden täytyykin tuntea työntekijöidensä tarpeet. Joillekin nopeus ja monipuolisuus ovat välttämättömiä, kun taas toiset tarvitsevat tuottavuutensa tueksi luotettavan ja turvallisen laitteen, joka istuu saumattomasti heidän työprosesseihinsa.

Energiatehokkuus paranee jatkuvasti

Uusiovalmistuksen hyödyt

Uusiovalmistettujen laitteiden hyvä puoli kunnostettuihin tai käytettyihin laitteisiin verrattuna on se, että ne puretaan osiin ja rakennetaan uudelleen uusista sekä puhdistetuista vanhoista osista ja testataan perusteellisesti. Niinpä ne sekä näyttävät että tuntuvat upouusilta. Myös laskurit nollataan. Uusiin laitteisiin verrattuna uusiovalmistetut laitteet tuovat huomattavia säästöjä niin rahassa kuin ympäristövaikutuksissakin mitattuna. Yritysten kannalta tärkeintä on se, että tuotteiden suorituskyvyn ja toiminnan vastuullisuuden välillä ei tarvita kompromisseja.

Canonin imageRUNNER ADVANCE EQ80 ‑malliston laitteet valmistetaan viime vuosien suosituimmista malleista, jotka rakennetaan käytännössä kokonaan uudelleen. Pitkän valmistusasiantuntemuksemme ansiosta näin syntyy edullisia ja laadukkaita monitoimilaitteita.

Canonin muiden tuotteiden tavoin EQ80-laitteissa on runsaasti ominaisuuksia ja toimintoja, kuten A3-mustavalko- ja väritulostus, tulostusnopeudet 25–75 sivua minuutissa ja kaikki tämä käyttämällä 80 % vähemmän raaka-ainetta kuin täysin uudet laitteet.

Kaikki nämä laitteet myydään uusina, ja niillä on täysi takuu ja uusi sarjanumero. Uusimman ohjelmiston ja luotettavien tietosuojatoimintojen ansiosta ne toimivat erottamattomana osana tulostusverkostoa ja täyttävät yritysten tarpeet tehokkaasti – myös kustannusten osalta.

Laajempi näkökulma kannattaa

Yritysfilosofiamme Kyosei tarkoittaa elämistä ja työskentelemistä yhdessä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Niinpä vastuullisuusperiaatteet ovat olleet osa arvomaailmaamme alusta saakka. Aloitimme uusiovalmistuksen yli 20 vuotta sitten, ja olemme hyödyntäneet teknisiä innovaatioitamme mallistoissamme johdonmukaisesti ja parantaneet tuotteitamme jatkuvasti. imageRUNNER ADVANCE EQ80 ‑mallistomme täytti myös EU:n uuden lainsäädännön vaatimukset jo ennen sen voimaan tuloa: vuodesta 2021 valmistajien on tarjottava varaosia jopa kymmenen vuotta vanhoihin laitteisiin, jotta ne voidaan korjata vaihtamisen sijaan. Vastikään korjattavuussääntöjä laajennettiin koskemaan myös astianpesukoneita ja jääkaappeja.

EU-maissa pyritään sisällyttämään kiertotalous lakeihin myös muilla tavoin. Monien tuotteiden toimituksissa ja hankinnassa täytyy huomioida esimerkiksi kierrätettävyys, kierrätysmateriaalien käyttö, uusiovalmistus ja korjattavuus. Tämä koskee niin autonosia kuin kuluttajatekniikkaakin. Vuodesta 2009 saakka EU on rakentanut pohjaa energiaa käyttävien tuotteiden ekosuunnitteluvaatimuksille tuotteiden ympäristökuormituksen pienentämiseksi.3

Uusiovalmistettujen laitteiden hyödyntäminen vastuullisessa hankintastrategiassa kannattaa myös siksi, että sekä asiakkaat että työntekijät suosivat ympäristövastuullisia yrityksiä.

Kiertotalouden periaatteiden toteutuminen hankinnoissa ei ole vain plussaa. Se on välttämätöntä yrityksen menestyksen ja maapallon tulevaisuuden kannalta. Oikein toteutettuina ne eivät edellytä kompromisseja – päinvastoin.

Muut tuotteet ja ratkaisut

 • Mustavalkomonitoimitulostimet

  imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200 -sarja

  Edistä yrityksesi digitalisaatiota älykkäiden, uusiovalmistettujen A3-värimonitoimilaitteiden automatisoitujen työnkulkujen avulla.
 • Mustavalkomonitoimitulostimet

  imageRUNNER ADVANCE EQ80 6275i

  Paranna yrityksesi vastuullisuutta suojatulla ja ympäristöä säästävällä uusiovalmistetulla A3-mustavalkomonitoimilaitteella.
 • Canon Camera

  A3- JA A4-KOON MONITOIMILAITTEET

  Älykkäät monitoimilaitteet tukevat henkilöstöäsi ja nopeuttavat digitalisaatiota tehostamalla työnkulkuja ja parantamalla yrityksen tuottavuutta.
 • Lue lisää

 • Artikkeli

  Uusiovalmistettu vai kunnostettu: kumpi kannattaa valita?

  Uusiovalmistetun ja kunnostetun selkeä ero. Luo kestävän kehityksen mukainen IT-ympäristö

  25 Jan 2021

 • ARTIKKELI

  Miksi yritysten pitäisi välittää kestävästä kehityksestä

  Kestävä kehitys ei ole hyväksi pelkästään ympäristölle – pitkällä aikavälillä siitä on myös taloudellista hyötyä.

  25 Jan 2021

 • ARTIKKELI

  Tulevaisuus kestävällä pohjalla

  Tutustu Canonin vatuullisuusstrategiaan, kehitystavoitteisiin, vastuullisuuteen liittyvän vaatimustenmukaisuuden ja sertifiointien hallintaan.

 • Tarvitsetko apua yrityksellesi sopivien ratkaisujen valintaan?

  1. OECD, Global Material Resources Outlook
  2. https://miljo-utveckling.se/canons-hallbarhetschef-dubbelmoral-vid-upphandling/
  3. https://www.eurovaprint.eu/fileadmin/eurovaprint_files/Member_Only/VA_Revision/Joint_VA_2020/VA_on_Imaging_Equipment_Consolidated_FINAL_Clean_07.10.2020.pdf
  4. https://www.statista.com/outlook/cmo/consumer-electronics/computing/printers-copiers/worldwide#revenue