ARTIKKELI

Ympyrä sulkeutuu: kestävän kehityksen ja kiertotalouden merkitys

Oletko miettinyt, miten voisit vähentää ympäristövaikutuksiasi ja edistää kiertotaloutta? Lue, miten me Canonilla teemme parannuksia tuotteidemme koko elinkaaren ajan.

Bomen aan een beekje in het bos

Kestävä kehitys on olennainen osa jokaista liiketoiminnan kehittämissuunnitelmaa. Miksi kestävä kehitys sitten on tärkeää? Eteenpäin suunnattu ajattelu maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä – eikä ainoastaan talouden näkökulmasta. Koska ympäristöasioita ymmärretään yhä paremmin, ihmiset arvostavat kestävää kehitystä enemmän kuin koskaan. Ympäristövaikutusten ja yhteiskunnallisten vaikutusten hillitseminen voivat siis olla merkittävässä roolissa maineen rakentamisessa, asiakkaiden sitouttamisessa ja osaavien työntekijöiden houkuttelemisessa. Lisäksi yritysten viranomaismääräykset muuttavat ympäristöä koskevat ihanteet lakisääteisiksi velvoitteiksi, ja investointi ympäristöystävällisempiin materiaaleihin, tuotteisiin, palveluihin ja tekniikkaan voi säästää rahaa joka ikinen päivä. Vielä tärkeämpää on, että on jokaisen vastuulla suojella tulevaisuutta ryhtymällä heti vastuullisuutta edistäviin toimiin.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet – hyödyllinen kehys

Organisaation ympäristövastuullisuuden parantaminen voi tuntua ylivoimaiselta. Pienillä toimilla voi olla suuri merkitys, mutta kun halutaan tiukempi ja yhdenmukaisempi strategia YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voivat toimia kehyksenä1. Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDGs) tarkoituksena on tasapainottaa sosiaalista, taloudellista ja ympäristön kestävyyttä. Tavoitteet määriteltiin vuonna 2015 ja ne on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä, joten ne ovat vakiintuneita ja ne ymmärretään eri puolilla maailmaa ja eri aloilla.

Ympäristön kestävyyden näkökulmasta tavoitteet 12 ja 13 ovat yrityksille tärkeimmät. Tavoite 12 koskee vastuullista kulutusta ja tuotantoa. Siihen sisältyvät muiden muassa raaka-aineiden säästäminen suunnittelemalla pienempiä ja kevyempiä tuotteita, kierrätettyjen ja kierrätettävien materiaalien käyttäminen kestävämpien pakkausten tuottamiseen, kemikaalien käytön vähentäminen tuotantoprosesseissa ja tuotteiden uusiksi tuotteiksi kierrättämisen edistäminen. Tavoite 13 koskee ilmastotoimia, ja siinä painotetaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistä tuotteen koko elinkaaren ajalla, muun muassa käyttämällä uusiutuvaa energiaa. Kestävän kehityksen tavoitteiden noudattamisen on oltava yhteinen ponnistus. Esimerkiksi kierrätys ja uusiutuvan energian tuotanto voidaan toteuttaa onnistuneesti vain, jos toimitusketju on mukana. Monikansalliset yritykset, valtioiden virastot ja muut suuret organisaatiot käyttävät vaikutusvaltaansa sen varmistamiseen, että toimittajat noudattavat samoja arvoja ja hankintastandardeja. Tämä tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille mahdollisuuden hyötyä muiden yritysten kestävän kehityksen strategiasta.

Tuotteen elinkaari: kehdosta kehtoon

Canonin kaltaisen valmistajan kannalta YK:n kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät tuotteen elinkaareen jokaiseen vaiheeseen. Tuotteiden energiatehokkuutta ja kierrätettävyyttä on arvioitava ja parannettava ennen tuotantoa jo kehitys- ja suunnitteluvaiheiden aikana. Materiaalien hankinta, valmistus, jakelu ja kierrätys – ja kaikki sen jälkeen tapahtuvat asiat – vaikuttavat tuotteen yleiseen ympäristövastuullisuuteen. Määrittämällä tiukat laatu- ja ympäristöjohtamisohjeet voidaan varmistaa, että toimitusketju ja valmistusprosessit vastaavat yrityksen, alan ja ennen kaikkea asiakkaiden arvoja. Ympäristövaikutusten arvioinneilla2 voidaan valvoa esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, ja ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, kuten ISO 14001, voi auttaa pysymään ajan tasalla sitoumuksista. Eri aloilla on monia muita kaikenkokoisia yrityksiä tukevia ohjelmia, joiden tavoitteena on pienentää niiden ympäristövaikutuksia.

Kestävän kehityksen strategiat on helppo nähdä lineaarisina niin, että palkinto saadaan maaliviivalla. 2000-luvulla ajattelu on kuitenkin muuttunut kehdosta hautaan -ajattelusta pikemminkin kehdosta kehtoon -ajatteluksi, jossa kiertävä elinkaari jatkuu tutkimus- ja kehitystyöstä uusiovalmistukseen ja taas takaisin. Kiertotalous perustuu siihen, että tuotteet ja materiaalit pidetään käytössä mahdollisimman pitkään korjaamalla ja uudelleenkäyttämällä ennen kuin siirrytään uudelleenvalmistukseen ja kierrätykseen. Vähentämällä riippuvuutta raaka-aineista ja pienentämällä kuljetuksen ja valmistuksen päästöjä voidaan säästää ympäristöä, ja samalla uusiovalmistettujen tuotteiden edullisemmat hinnat voivat pienentää kustannuksia.

06_Br_Sustainability_EMEA_3.2 Ratio.jpg

Kyosei-filosofiaa noudattaen

Canon toimii Kyosei-filosofian mukaisesti. Kyosei on japania ja tarkoittaa elämistä ja työskentelemistä yhdessä yhteisen hyvän eteen. Filosofia kattaa kestävän kehityksen, sosiaalisen vastuun ja sen varmistamisen, että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että jaamme heidän arvonsa. Käytämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kehyksenä, kun määritämme vastuullisen kulutuksen, tuotannon ja ilmastotoimien sitoumuksia. Olemme saaneet EcoVadis Gold -luokituksen, joka on kansainvälisesti tunnustettu kestävän kehityksen luokitus, joka vuosi viimeisten kuuden vuoden ajan 3 . Meillä on myös ISO 9001- ja ISO 14001 -akkreditoinnit, jotka osoittavat, että tuotantoprosessimme ovat alan standardien mukaisia laadun ja kestävyyden osalta.

Kyosei on mukana kaikessa, mitä teemme Canonilla – myös Canonin teknologiassa. Olemme pienentäneet tuotteidemme elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä 40 prosentilla vuodesta 2008 (keskimäärin 4,7 prosentilla vuodessa) ja parantaneet logistiikan kestävyyttä pienentämällä tuotteita ja keskittämällä varastosijainteja. Edistämällä energiatehokasta suunnittelua useissa työympäristöjen tuotteissa vähensimme odotetusti hiilidioksidipäästöjen määrää 23 593 000 tonnilla vuosina 2008–2019. Esimerkiksi uusin imageRUNNER ADVANCE DX C5800 -sarja tuottaa 18 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä laitteen käyttöiän aikana edellisiin versioihin * verrattuna.

Sen lisäksi, että pyrimme vähentämään tuotteidemme elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä, Canon EMEA korjaa yli 80 000 asiakkaiden takuuaikana ja sen ulkopuolella palauttamaa tuotetta joka vuosi. Lisäksi uusiovalmistamme suosituimpia monitoimitulostimiamme uudenveroisiksi imageRUNNER ADVANCE EQ80 -laitteiksi käyttämällä uudestaa 80 % alkuperäisestä monitoimilaitteesta ja vähentämällä uusien raaka-aineiden käyttöä.

Sekä suuret että pienet yritykset voivat suunnitella oman tapansa edetä kestävässä kehityksessä. Kun organisaatiot tekevät tärkeitä liiketoimintapäätöksiä hankintasopimusten myöntämisestä uusia toimistoratkaisuja koskeviin investointeihin, kestävän kehityksen nostamisella avainasemaan voi olla suuria vaikutuksia.

Ympäristöaiheisesta infografiikasta voit lukea lisää siitä, miten Canon vähentää ympäristövaikutuksia tuotteiden koko elinkaaren ajalta ja edistää kiertotaloutta.

Muut tuotteet ja ratkaisut

 • Mustavalkomonitoimitulostimet

  imageRUNNER ADVANCE EQ80 C5200 -sarja

  Edistä yrityksesi digitalisaatiota älykkäiden, uusiovalmistettujen A3-värimonitoimilaitteiden automatisoitujen työnkulkujen avulla.
 • Mustavalkomonitoimitulostimet

  imageRUNNER ADVANCE EQ80 6275i

  Paranna yrityksesi vastuullisuutta suojatulla ja ympäristöä säästävällä uusiovalmistetulla A3-mustavalkomonitoimilaitteella.
 • Canon Camera

  A3- JA A4-KOON MONITOIMILAITTEET

  Älykkäät monitoimilaitteet tukevat henkilöstöäsi ja nopeuttavat digitalisaatiota tehostamalla työnkulkuja ja parantamalla yrityksen tuottavuutta.
 • Lue lisää

 • Artikkeli

  Uusiovalmistettu vai kunnostettu: kumpi kannattaa valita?

  Uusiovalmistetun ja kunnostetun selkeä ero. Luo kestävän kehityksen mukainen IT-ympäristö

  25 Jan 2021

 • ARTIKKELI

  Miksi yritysten pitäisi välittää kestävästä kehityksestä

  Kestävä kehitys ei ole hyväksi pelkästään ympäristölle – pitkällä aikavälillä siitä on myös taloudellista hyötyä.

  25 Jan 2021

 • Tarvitsetko apua yrityksellesi sopivien ratkaisujen valintaan?