ARTIKKELI

Visuaalisuus ja printti ovat tehokkaita työkaluja sisäisen viestinnän vahvistamisessa

Visuaalisuus on tehokas työkalu sisäisen viestinnän vahvistamisessa

Sisäisen viestinnän merkitystä työntekijöiden sitoutumiseen ei voi ylikorostaa. Teema on pinnalla etenkin tällä hetkellä, kun ilmassa on epävarmuutta tulevaisuudesta. Organisaatioille muutokset ovat välttämättömiä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi digitalisoituneessa työympäristössä. Sisäinen viestintä tarjoaa tähän ankkurin, joka antaa työntekijöille vakautta epävarmuuden keskellä. Tämä mahdollistaa mielen virkistämisen ja positiivisten ajatusten ohjaamisen, mikä tukee työnantajan haluamien viestien välittämistä työntekijöille.

Visuaalinen viestintä elävöittää työntekijöille yrityksen tavoitteita ja arvoja

Meillä Canonilla on vahva halu olla mukana asiakkaan jokaisessa kuvassa. Tämä kunnianhimoinen tavoite realisoituu esimerkiksi mainos- ja markkinointitoimistojen asiakkailleen tekemissä esityspohjissa. Mutta miten? Monelle asiakkaalle tulee yllätyksenä, kuinka moni yrityksen käyttämistä PowerPoint-pohjista on saanut visuaalisen kuvamaailmansa juuri Canonin kameroilla kuvatuilla kuvilla. Yritysten jakaessa, tallentaessa ja tulostaessa viestintämateriaalia vahvistuu Canonin jalanjälki jokaisen kuvan ja dokumentin myötä.

Tavoitteellinen yritysviestintä jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Kumpaakin on kehitettävä määrätietoisesti ja ensimmäisenä painopisteenä tulisi yleensä olla sisäinen viestintä - jopa jo ensimmäistä työntekijää palkatessa. Laadukasta sisäistä viestintää pidetään myös investointina työhyvinvointiin. Tämän investoinnin vaikutusta voidaan vahvistaa sekä sisällöllä että vaikuttavilla kuvilla, jotka välittävät organisaation sisäiset tavoitteet ja arvot. Ulkoisessa markkinoinnissa käytetyt sloganit ovatkin peräisin sisäisestä viestinnästä, ja ne on alun perin tarkoitettu sisäiseen markkinointiin ja työnantajamielikuvan rakentamiseen. Panostamalla organisaation omaan sisäiseen viestintään voidaan samalla edistää ja luoda edellytyksiä organisaation ulkoiselle asiakasviestinnälle.

Kolme draiveria, joissa asiakkaani hyödyntävät printtiä osana sisäistä viestintää

1. Focuksen vangitseminen

Printattu organisaation sisäinen viestintä tuo pysyvyyttä hektiseen ja ajoittain kuormittavaankin sähköiseen viestintään. Työtehtävien tiukat aikataulut, korkeat odotukset ja työmäärät saattavat aiheuttaa kuormitusta, jolloin viestien sisäistämiseen ei yksinkertaisesti riitä energiaa. Tämä korostuu etenkin sähköpostiviestinnässä, jossa työntekijällä on jonossa myös tusina muuta avaamatonta viestiä, jotka kaikki kilpailevat työntekijän huomioista. Painettua ja visuaalista viestintää voikin sisällyttää moneen paikkaan, jossa työasemia ei kuljetella mukana. Tällaisia voi olla esimerkiksi kahvi- ja taukotilat, joissa työntekijän huomio on saavutettavissa rauhallisemmalla hetkellä. Sisäinen viestintä voikin olla parhaimmillaan nautittuna höyryävän kahvi- tai teekupin kanssa.

2. Virkistävää vaihtelua

Samoin kuin ulkoisessa asiakasviestinnässä, myös sisäisessä viestinnässä tulisi aika ajoin olla vaihtelua. Rutiininomaisella viestinnällä on monotonisen muotonsa vuoksi vaarana kokea arvon laskua lukijansa mielessä. Sen takia on hyvä käyttää erilaisia muotoja, kanavia ja sisältöä, jotta työntekijöiden odotuksia voidaan ylittää. Jos lopputulos on juuri sellainen, jota kaikki odottavat, ei siihen välttämättä sisälly kovin suurta tunnelatausta, mikä voi myös heikentää sisäisen viestinnän vaikutusta vastaanottajiin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että sisäiset brändisäännöt ja -etiketit tulisi heittää romukoppaan, vaan ennemminkin pyrkiä yhdistämään sopivia käytäntöjä ja uusia ideoita, joiden avulla saatetaan jopa tunnistaa uusia työkaluja myös ulkoiseen asiakasviestintään.

3. Yksilölliset vahvuudet oppimistavoissa

On tunnistettu, että ihmiset oppivat hyvin eri tavoin. Suurelle osalle tietynlaisen sanoman oppiminen kuvien, kaavojen ja muiden visuaalisten apuvälineiden avulla on tehokkainta. Toisin sanoen, ihmiset oppivat tehokkaasti hyödyntäen näkökykyään ja tämä oppimismuoto yleensä palvelee suurta osaa vastaanottajista. Vaikutusta voi entisestään vahvistaa muilla oppimismuodoilla, kuten varsinaisen tekemisen ja keskustelun välityksellä, jossa vahvistuu omat käsitykset ja tieto jäsentyy mielessä. Tästä voidaankin päätellä, että esimerkiksi sisäisiä koulutuksia, tilaisuuksia ja tapahtumia voidaan jo viritellä ennakkoon hyödyntämällä printtiviestintää työpaikan ajankohtaisista aiheista.

Jonne Silvennoinen Jonne Silvennoinen Product Marketing Manager, Canon Oy

Kaipaako yrityksenne tulostusympäristö päivittämistä? Tutustu tulostuspalveluiden hankintaoppaaseemme.

Tutustu myös näihin sisältöihin

  • Canon & teollisuus

    Canonin digitaalisen tiedonhallinnan ja tulostamisen ratkaisuilla voidaan kehittää teollisuuden koko arvoketjua, lisätä kilpailukykyä ja luoda ylivertaisia asiakaskokemuksia.

  • Kunnat ja kaupungit

    Canonin ratkaisut mahdollistavat kuntien ja kaupunkien toimintatapojen digitalisoimisen, kehittämisen ja parempien kuntalaispalvelujen tarjoamisen.