ARTICLE

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä

Olemme panostaneet aktiivisesti vastuullisuuteen jo vuosikymmenien ajan - niin yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden, henkilöstön, kuin tuotteiden parissa. Canonilla vastuullisen ajattelumallin taustalla on japanilainen Kyosei-filosofiamme.
Canon Camera

”Kyosei” tarkoittaa elämistä ja työskentelemistä yhdessä paremman tulevaisuuden eteen. Siihen on sisäänrakennettuna vilpitön pyrkimys tehdä hyvää niin yksilöiden kuin yhteiskunnan tasolla. Vastuullisuus on meille Canonilla tärkeää ja tarkastelemme sitä monesta näkökulmasta ja huomioiden ympäristön lisäksi myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuumme.

-Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat keskeisessä roolissa kaikessa toiminnassamme. Ansaitsemamme EcoVadis-kultaluokitus on vuosi toisensa jälkeen erinomainen tunnustus siitä, että toteuttamamme toimenpiteet vastuullisen liiketoiminnan eteen ovat menossa oikeaan suuntaan, kertoo Canonin vastuullisuuspäällikkö Päivi Kahelin.

Maailman suurin vastuullisuusarvioija EcoVadis myöntää eri yrityksille tunnustuksia ympäristöasioihin, työ- ja ihmisoikeuksiin, eettisiin toimintaperiaatteisiin ja vastuulliseen hankintaan liittyen.

Miten ympäristövastuu näkyy toiminnassamme?

Suomessa liiketoimintamme on sertifioitu osana globaalia ISO 14001 ympäristöjärjestelmää. Sen kautta toiminnan ympäristövastuullisuutta kehitetään jatkuvasti niin toimitilojen, liikkumisen kuin jätehuollon ja yhteistyökumppaneidenkin osalta. Myös globaalien ympäristötavoitteidemme eteen tehdään laajasti toimenpiteitä jokaisessa maassa ja toimipisteessä. Olipa kyseessä tehdas maailmalla tai paikallinen myynti ja palvelutoimipiste.

Ympäristövastuu ulottuu myös palvelu- ja tuoteratkaisuihin. Tarjoamme ES-sarjan laitteita, jotka ovat uusiovalmistettu lähes kokonaan kierrätysmateriaaleista.

-ES-laitteidemme valmistukseen käytetyistä materiaaleista jopa 90 % on uusiokäytettyjä. Näin voimme minimoida valmistuksemme ympäristövaikutukset tinkimättä kuitenkaan laitteiden laadusta, teknologiasta ja toiminnallisuuksista, Kahelin kertoo monitoimilaitteiden kierrätysohjelmasta.

Laser- ja mustesuihkukasettien osalta olemme toteuttaneet vastuullisuusohjelman, jossa hyödynnetään palautettujen mustekasettien raaka-aineet. Ympäristötekijät huomioidaan suunnittelun kaikissa vaiheissa materiaalien valinnasta tuotteiden valmistukseen, pakkaamiseen ja kierrätykseen saakka.

Tarjoamme myös yritysasiakkaillemme mahdollisuuden hyvittää kaikki tulostuksesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt erilaisilla toimenpiteillä.

-Tavoitteenamme on vähentää tuotteen elinkaaren aikaisia hiilidioksidipäästöjä kolmella prosentilla vuodessa per valmistettu tuote. Tämän tavoitteen mittaaminen aloitettiin vuonna 2008 ja vuoden 2022 lopussa olemme onnistuneet saavuttamaan 43 % parannuksen, joten olemme siis edellä alkuperäistä tavoitetta, Kahelin summaa.

Parhaillaan rakennamme globaalisti SBTi-kriteerien mukaisia tavoitteita. CO2-päästöjen vähentämiseen ovat vaikuttaneet erityisesti toimenpiteet liittyen energiaan ja resursseihin sekä jakelukanavien parantamiseen.

Sosiaalinen vastuu ulottuu paikallisiin tekoihin ja aktiviteetteihin

Canonilla työskentelee globaalisti yli 180 000 (2022) työntekijää. Suuryritystoimintaamme kohdistuukin laajasti eri toimintaperiaatteita ja -vaatimuksia, mutta näiden lisäksi olemme halunneet laajentaa sosiaalista vastuutamme myös ydinliiketoimintamme ulkopuolelle.

Huomioimme kaikessa yhteistyössämme toimintaperiaatteet liittyen sosiaalisen ja eettisen vastuullisuuteen ja haluamme vahvistaa jokaisen ymmärrystä niiden merkityksestä. Yhteistyö ei rajoitu pelkästään liiketoimintaan, vaan haluamme lisäksi tukea paikallisesti erilaisia aktiviteetteja, Kahelin kertoo.

Yksi paikallisista aktiviteeteista on oma Young People -ohjelmamme, jonka kautta tarjoamme nuorille tietoa, taitoja ja itseluottamusta käsitellä heille tärkeitä asioita luovuuden ja kriittisen ajattelun avulla. Suomessa vuonna 2022 noin 40 nuorta osallistui ammattivalokuvaaja Harri Tarvaisen vetämiin työpajoihin, joissa käsiteltiin Ilmastonmuutosta ja sen vaikutusta lähiympäristöön ja valokuvaamisen sekä opeteltiin tarinankerronnan tehokeinoja.

Kahelin kertoo tämän vuoden ohjelman käynnistyneen Oulun seudulla identiteetin teemalla.

-Odotamme innolla, minkälaisia ajatuksia nuorilla herää tämän vuoden valittuun teemaan. Kurssipäivien tavoitteena on miettiä, millainen käsitys minulla on itsestäni ja miten muut näkevät minut. Teemaa käsitellään myös YK:n valittujen kestävän kehityksen tavoitteiden kautta, joita ovat terveys ja hyvinvointi, sukupuolten tasa-arvo ja vastuullinen kuluttaminen. Näihin pureudumme työpajoissamme ammattikuvaaja Harri Tarvaisen ja kuvajournalisti Meeri Koutaniemen luotsaamana.

Taloudellinen ja hallinnollinen vastuu

Koko toimintamme on sertifioitu ISO 9001 -laadunhallintastandardin ja palvelut ISO/IEC 20000-1 -palvelunhallintastandardin mukaisesti. Yhteiset toimintamallit luovat koko yrityksellemme vastuulliset lähtökohdat toimia parhaaksi niin liiketoiminnan, henkilöstön kuin asiakkaiden kannalta.

- Niin meidän kuin asiakkaidemmekin liiketoimintaa säännellään monilla erilaisilla vaatimuksilla. Olemmekin usein mukana kehittämässä asiakkaidemme vaatimustenmukaisuutta, laadukkaiden tuotteiden lisäksi esimerkiksi tiedonhallinnan ratkaisuillamme. Näin voimme varmistaa, että tietoja käsitellään vastuullisesti ja arkistoidaan vaatimustenmukaisesti, Kahelin avaa asiantuntijapalveluista.

Askel kerrallaan

Tulevaisuudessa keskitymme kehittämään valittuja painopistealueita: entistä vastuullisemmat tuotteet, kiertotalouden hyödyntäminen aiempaa vahvemmin, vastuulliset toimitusketjut sekä sosiaalisesti turvallinen ympäristö jokaiselle työskennellä.

Tiedonhallinnan liiketoiminta on kovassa kasvussa, siksi tuote- ja palveluratkaisumme ovat olleet kysyttyjä. Uskomme vastuullisuuden käynnistyvän askel kerrallaan ja teoilla, joilla voi parantaa yrityksen toimintaa. Samalla luoden myös vastaavat mahdollisuudet asiakkaille ja yhteistyökumppaneille - Kyosei-filosofian mukaisesti.

Lue lisää

  • Tiedonhallinta on oleellinen osa vastuullista liiketoimintaa

    Tieto on jokaisen organisaation keskeistä pääomaa. Kun tiedonhallintaan käytetään tehokkaita työkaluja, hyödyt näkyvät toiminnan laadussa, tehokkuudessa ja vaatimuksenmukaisuudessa.

  • Canon tukee nuoria luovassa itseilmaisussa

    Canon Young People Programme –ohjelmassa nuoret pääsevät oppimaan valokuvauksen perusteita, kuvakerronnan tehokeinoja ja valokuvan roolista viestinnässä.

  • Vastuullisuus Canonilla

    Vastuullisena toimijana olemme tehneet toimenpiteitä ympäristövaikutuksien vähentämiseksi ja työntekijöiden perusoikeuksien, ihmisoikeuksien, eettisten toimintaperiaatteiden ja kestävän hankinnan edistämiseksi.