ARTIKKELI

Canon teollisuuden kumppanina

Canonin edistyksellinen tiedonhallinnan ja tulostamisen ratkaisukokonaisuus auttaa teollisuutta jatkuvasti kiihtyvällä digitalisaatiomatkalla.

Canon teollisuuden kumppanina
Valmistusteknologioiden ja liiketoimintamallien kehittyminen luovat uusia mahdollisuuksia ja lisäarvoa koko teollisuuden arvoketjulle. Samaan aikaan monimutkaistuva toimintaympäristö ja tuotannon digitalisaatio aiheuttavat haasteita, jotka vaativat yhä älykkäämpiä tiedon- ja dokumentinhallinnan prosesseja.

Canonin panostus innovaatioihin tuottaa tuloksia

Canon on itsekin valmistavan teollisuuden yritys, joka työllistää lähes 180 000 ihmistä. Yrityksemme alkuperä on kamerateknologian kehittämisessä, mutta nykyiset teknologiamme kattavat kameroiden lisäksi mm. tulostamisen, painamisen, informaationhallinnan ja lääketieteen teknologiat sekä teollisuuden tuotantoteknologiat.

Yhtiömme panostaa vuosittain noin 8 % globaalista liikevaihdosta tuotekehitykseen, mikä tarkoittaa yli kahta miljardia euroa vuodessa. Olemmekin vakiinnuttaneet asemamme Yhdysvaltain eniten uusia patentteja saavien yhtiöiden listalla, ja Canonille myönnetään joka vuosi noin 3000–4000 uutta patenttia.

Tunnemme siis teollisuuden haasteet ja mahdollisuudet, koska olemme toimineet alalla yli 80 vuotta. Siksi myös ratkaisuportfoliomme teollisuuden yrityksille on poikkeuksellisen laaja ja se huomioi tarkasti toimialan muutokset ja trendit. Vastuullisuus, tietoturva, IOT, digitalisaatio ja automaatio ovat esimerkkejä teemoista, jotka tulevat esiin lähes kaikissa tuotteissamme ja palveluissamme.

Voittava kokonaisuus rakentuu tiedolla

Canonin tarjoamien ratkaisujen yhdistävä tekijä on dokumenttien ja tiedon käsittely. On tieto sitten paperilla tai digitaalisessa muodossa, meiltä löytyy ratkaisut sen koko elinkaaren hallintaan. Usein tieto- ja dokumenttikeskeiset prosessit linkittyvä läheisesti yrityksen ydinprosesseihin, joten eri ratkaisukokonaisuuksiamme voidaan tarkastella myös teollisuuden arvoketjun kautta.

Tuotekehitys- ja valmistus

Suomen teollisuudessa on kirjava joukko erilaisia yrityksiä. Kuitenkin valmistettaviin lopputuotteisiin liittyy alasta riippumatta runsaasti erilaisia tulostettavia tuotedokumentaatioita, manuaaleja, oppaita, ohjekirjoja ja varaosaluetteloita sekä tuotteen käyttöturvallisuuteen ja huoltamiseen liittyvää aineistoa. Nämä materiaalit ovat usein kriittisessä roolissa valmistusprosessin etenemisessä ja asiakkaalle toimitettavassa tuotekokonaisuudessa. Väärät dokumentit tai niiden puute voi hidastaa ja jopa pahimmassa tapauksessa keskeyttää tuotantoprosessin tai estää valmiiden lopputuotteiden toimituksen. Canonin ratkaisuilla kaikki dokumentaatio voidaan tuottaa automaattisesti osana muuta valmistusta, jolloin pullonkauloja ei synny.

Laatujohtamisessa taas yrityksen laatua pyritään johtamaan strategisesti läpi organisaation. Laatujohtaminen on tieteen alana lähtenyt liikkeelle valmistuksesta, mutta nykyisin sen ajatellaan alkavan johtotasolta ja ulottuvan kaikkiin yrityksen toimintoihin. Canonin laatujohtamisen tiedonhallintaratkaisuilla laadun johtamisen käytännöt saadaan jalkautettua osaksi organisaation päivittäistä työtä, on sitten kyse esimerkiksi palautteenhallinnasta, työohjeista tai auditointikäytännöistä.

Logistiikan ratkaisut

Logistiikka voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan; saapuvaan ja lähtevään. Saapuvaan logistiikkaan kuuluu toimituksen vastaanotto, toimituksen purku ja laadunvarmistus sekä toimituksen hyllytys ja varastointi. Saapuvaan logistiikkaan liittyy monenlaisia tärkeitä dokumentaatioita, esimerkiksi rahtikirjoja, tuotetodistuksia sekä varastointiin ja tavaran vastaanottoon liittyviä raportteja. Canonin logistiikan tiedonhallinnan ja tulostamisen ratkaisuilla voidaan säästää valtavasti aikaa ja minimoida virheitä automatisoimalla logistiikan tietovirtojen haltuunotto niin sähköisistä kuin paperisista kanavista.

Lähtevässä logistiikassa puolestaan samaiset dokumentit tulee toimittaa toimitusketjun seuraavaan vaiheeseen asiakkaalle. Canon tarjoaa lähtevään logistiikkaan ratkaisuja, niin digitaalisten kuin paperisten dokumenttien toimittamiseen ja esimerkiksi tarratulostukseen.

Myynti ja markkinointi

Canonin asiakasviestinnän ratkaisuilla voidaan luoda ja jaella personoitua viestintää sekä tulosteina että digitaalisissa kanavissa. Kun hyödynnetään valmiita viestintäpohjia, materiaalit saadaan pidettyä helposti brändinmukaisina ja ne rakentavat osaltaan laadukasta käyttäjäkokemusta.

Tällä hetkellä tulosteiden rooli markkinoinnissa kasvaa kovaa vauhtia, kun asiakastapaamiset ja tapahtumat ovat palanneet osaksi arkea. Esitteiden, tuotekatalogien ja suorapostitusten digitaalisen tulostamisen kasvun odotetaankin olevan yli 60 % vuodesta 2020 vuoteen 2025.* Eikä ihme, sillä laadukkaat markkinointi- ja myyntimateriaalit jättävät vahvan muistijäljen esimerkiksi messuilla, myyntitapaamisissa tai sisäisessä viestinnässä. Ja kun puhutaan myynnistä, ei pidä unohtaa niitä tärkeimpiä, eli sopimuksia. Canon tarjoaa myös sopimusten hallintaan ratkaisuja, joilla voidaan hallita koko sopimuksen elinkaari digitaalisesti – allekirjoituksesta aina sopimuskauden päättymiseen ja arkistointiin saakka.

Talous ja HR

Henkilöstöhallintoon ja talouteen liittyy paljon dokumentteja, joita koskevat ulkoiset säännökset ja vaatimukset. Canonin taloushallinnon dokumenttien arkistointiin tarkoitetulla pilvipalvelulla voidaan varmistaa, että kaikki tarvittava dokumentaatio tallentuu vaatimusten mukaisesti automaattisesti ja se on aina helposti löydettävissä.

Canonin ratkaisut tukevat myös hybridityötä varmistaen, että kaikkeen dokumentaatioon päästään käsiksi ajasta ja paikasta riippumatta. Ja kun tulosteita tarvitaan, voidaan niitä tulostaa turvallisesti kotoa työpaikan tulostusjonoon odottamaan toimistopäivää.

Kunnossapito ja asiakaspalvelu

Kunnossapitoon ja asiakaspalveluun liittyvä tuotteiden huoltohistoria, asiakassopimukset ja muu asiakasdokumentaatio on usein tärkeä osa asiakkaan palvelukokemusta. Kun myynnin jälkeisen asiakaspalvelun tiedot ovat helposti löydettävissä ja saatavilla, parantuu usein myös asiakastyytyväisyys. Canon auttaa dokumentaation digitaaliseen muotoon siirtymisessä koko matkalla. Digitoimme palveluna paperisia arkistoja ja tarjoamme pilvipalvelun digitaalisen dokumentaation hallintaan. Canonin asiakasviestintäratkaisuilla voidaan myös automatisoida asiakkaan kanssa käytävää viestintää.

Valmistetaan yhdessä parempaa liiketoimintaa

Tiedämme, että suomalaiset teollisuusyritykset omaavat valtavasti osaamista valmistusprosesseihin ja muuhun ydinosaamiseensa liittyen. Teollisuuden arvoketju on kuitenkin täynnä osa-alueita, joita voidaan tehostaa, helpottaa ja järkeistää edistyksellisillä dokumentin- ja tiedonhallinnan sekä tulostamisen ratkaisuilla – ja niissä Canon on maailman paras.


*Keypoint Intelligence WE Digital Production Printing Applications Forecast

Jaakko Heinola Head of Marketing

Haluatko lisää tietoa ratkaisuistamme?

Kerromme mielellämme lisää ratkaisuistamme teollisuuden organisaatioille.

Aiheeseen liittyvät sisällöt

 • Canon & teollisuus

  Canonin digitaalisen tiedonhallinnan ja tulostamisen ratkaisuilla voidaan kehittää teollisuuden koko arvoketjua, lisätä kilpailukykyä ja luoda ylivertaisia asiakaskokemuksia.

 • Tiedonhallinnan palvelut

  Canonin tiedonhallintapalvelut voidaan tarjota pilvipalveluiden kautta, paikan päällä tai hybridiympäristössä. Tiedonhallintapalvelut auttavat yritystäsi parantamaan tuottavuutta, tehostamaan yhteistyötä, varmistamaan tietoturvan ja vaatimustenmukaisuuden sekä saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet.

 • Toimistoviestintä ja tulostus

  Tarjoamme ratkaisuja jokaiseen asiakirjojen elinkaaren vaiheeseen liittyen tulostuksen ja skannauksen hallintaan, asiakirjojen digitointiin ja prosessien automatisointiin.

 • Graafinen tuotanto

  Autamme löytämään uusia painotyösovellusalueita ja liiketoimintamalleja räätälöimällä ne sopiviksi jo olemassa olevaan tuotanto- ja liiketoimintaympäristöön. Ratkaisumme pilotoidaan aidoissa asiakas- tai tuotantoympäristössä, jotta varmistamme niiden toimintaedellytykset. Näin saadaan välitöntä kilpailuetua ja lisäarvoa digitaalisen toimintaympäristön tueksi.