Canon on sitoutunut olemaan hiilidioksidipäästötön vuoteen 2050 mennessä

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Matkalla kohti vähähiilistä tulevaisuutta

Canon pyrkii vähentämään hiilidioksidipäästöjä koko liiketoiminnassaan.

Ilmastonmuutos vaikuttaa tuhoisasti maapalloon, ja erityisesti tämä ilmenee maailmanlaajuisesti lisääntyvinä äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamina luonnonkatastrofeina. Aika on kriittinen, joten kaikkien on toimittava.

Canonin tavoitteena on suojella maailmanlaajuista ympäristöä vähentämällä tuotteidensa ympäristövaikutuksia. Canon keskittyy vähentämään omia hiilidioksidipäästöjään, jotka johtuvat käytettävien raaka-aineiden ja osien hankinnasta operatiivisten toimipisteiden toimintaan ja logistiikkaan.

Hiilipäästöjen nollaaminen

Canon on sitoutunut nollaamaan hiilipäästönsä vuoteen 2050 mennessä.

”Nettonolla” toteutuu, kun ilmakehään lisätyn hiilen määrä on korkeintaan sama kuin ilmakehästä poistuva määrä.

Tavoitteen saavuttamiseksi Canon vähentää kasvihuonekaasupäästöjään aktiivisesti. Canonin päästöjä vähennetään mittaamalla tuotteiden päästöt niiden koko elinkaaren ajalta.

Canonin tavoitteena on vähentää tuotteidensa elinkaaren aikana tuotettuja CO2-päästöjä 3 % vuodessa. Tuolla vauhdilla se tarkoittaa noin 50 prosentin päästövähennystä vuoden 2008 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Canon on saavuttamassa tavoitteen, sillä vuosina 2008–2022 kirjattu parannus on ollut keskimäärin 4,1 prosenttia. Kumulatiivinen vähennys vuodesta 2008 lähtien on 43 prosenttia.

GREEN

Canonin ulkoisesti vahvistetut tavoitteet

Alkaen vuodesta 2008 Canon on edennyt huomattavasti näissä ja muissa liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Canonin sitoutuminen ei ole missään vaiheessa horjunut. Canon tarkistaa pitkän aikavälin tavoitteensa säännöllisin arvioinnein, joilla todetaan, että toiminta on linjassa vähähiilistä yhteiskuntaa ja hiilen nollapäästöjen saavuttamista koskevien tavoitteiden suhteen vuoteen 2050 mennessä.

Ei riitä, että katsotaan vain Canonin omia ennusteita ja panoksia. On myös olemassa tavoitteita, jotka on kehitetty viimeisimmän ilmastotieteen mukaisesti ja Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tästä syystä Canon on hakenut validointia SBTi:n (Science Based Targets -aloitteen) avulla.

Canonin tavoitteiden taustalla olevien lukujen ymmärtäminen

Canon käyttää liiketoiminnassaan sekä intensiteettiä että absoluuttisia tavoitteita.

Intensiteettitavoite on vähennys, joka liittyy erityisesti Canonin tuotteiden elinkaareen. Tavoitteeksi on asetettu Canonin CO2-päästöjen vähentäminen 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2008 tasosta tuotteiden koko elinkaaren aikana. Tällä tarkoitetaan tapaa, jolla Canonin tuotteet suunnitellaan, valmistetaan ja toimitetaan sekä niiden käyttöä asiakkaiden toimesta.

Absoluuttinen tavoite on huomioida yrityksen kokonaispäästöt, kuten toimistot, työntekijöiden liikkuminen, Canonin tuotantolaitosten energia ja toiminta sekä toimitusketju.

SBTi-validointia varten Canonin on laadittava organisaation kokonaispäästöille absoluuttinen tavoite, jonka perustaso on aikaisintaan 2015.

SBTi-tavoitteen kriteerien mukaisesti Canon pyrkii vähentämään absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjään (sektorit 1 ja 2) 42 prosenttia ja absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä (sektori 3) (luokat 1 ja 11) 25 prosenttia vuoteen 2030 mennessä perusvuodesta 2022.

Canonin vähennystoimet ja yleiset tavoitteet eivät ole muuttuneet, joten yhtiömme on edelleen yhtä sitoutunut vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja saavuttamaan hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2050 mennessä.

CDP

Tunnustus CDP:n A-listassa

Canon on päässyt CDP:n vuoden 2023 A-listalle tunnustuksena ilmastohankkeistaan. Tämä on jo kolmas kerta, kun sijoitumme CDP:n A-listalle – samaan on pystynyt vain 2 % arvioiduista yhtiöistä.

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö, joka arvioi maailman suurimpien yrityksien ja organisaatioiden pyrkimyksiä ratkaista ympäristöongelmia.

Uusiutuvaan energiaan siirtyminen

82 % Canonin Euroopassa käyttämästä sähköstä tuotetaan uusiutuvista lähteistä

Euroopan toiminnoissaan Canon käyttää uusiutuvaa energiaa mahdollisimman paljon ja jatkaa edelleen uusiutuvien lähteiden käytön lisäämistä vähentääkseen CO2-päästöjään.

Vuonna 2021 45 prosenttia Canonin kokonaisenergiantarpeesta Euroopassa katettiin sähköllä. Ja 82 prosenttia tuosta määrästä tuotettiin uusiutuvilla menetelmillä. Canonin tuotantolaitos Poingissa, Saksassa, käyttää 100 %:sti uusiutuvaa energiaa.

Canonin uusi EMEA-alueen pääkonttori sekä Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin pääkonttori ovat saaneet BREEAM-luokituksessa* erinomaisen arvosanan energiatehokkaasta suunnittelusta ​​ja uusiutuvan energian käytöstä. Uuden BMS-järjestelmän ja katon aurinkopaneelien ansiosta rakennus on vähentänyt energiankulutustaan lähes 50 %.

Canonin Alankomaiden Venlossa sijaitseva rakennus vähentää energiankulutustaan käyttämällä lämpöpumppujärjestelmää, tehokkaita kuuman ja kylmän veden varastointijärjestelmiä sekä LED-valaistusta. Canonilla on molemmissa toimipisteissä myös aurinkopaneeleja ja sähköajoneuvojen latauspisteitä.

Edetessään kohti nollapäästöjä vuoteen 2050 mennessä Canon pyrkii hyödyntämään uusiutuvaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti.

Lisätietoja

Lisätietoja Canonin maailmanlaajuisista pyrkimyksistä vähentää ympäristövaikutuksiaan on Canonin globaalisivustolla: