Canon mukana merkittävässä yhteistyössä koralliriuttojen säilyttämiseksi ja ekosysteemien elvyttämiseksi

Canon ja Coral Spawning Lab ovat aloittaneet yhteistyön koralliriuttojen pelastamiseksi. Lontoon Mordenissa sijaitseva laboratorio toimii edelläkävijänä tutkimuksessa, joka keskittyy koralliriuttojen elinkaaren ymmärtämiseen ja tarjoaa samalla yleisölle arvokasta tietoa ekosysteemien elvyttämisestä. Tutkimusryhmä on ensimmäisenä maailmassa onnistunut kasvattamaan suvullisesti lisääntyviä koralleja täysin suljetussa järjestelmässä.

CSL-Media-Alert-Main-1
CSL-Media-Alert-Main-2

Mordenin korallinkasvatuslaboratoriossa kasvatettua korallia

Lue lisää Coral Spawning Lab -laboratorion toiminnasta

Canonin kuvausteknologia mukana tutkimuksissa

Tutkimusryhmä on ikuistanut Canonin huippuluokan kameroiden ja objektiivien avulla kuvamateriaalitietokannan, jonka avulla korallien lisääntymistä on mahdollista seurata. Canonin kuvantamistyökalut auttavat tutkijoita tarkkailemaan jokaisen koralliosion kasvua, dokumentoimaan korallialkioiden kehitysvaiheita sekä seuraamaan kuolleisuutta ja muita kasvun kannalta keskeisiä seikkoja. Erityisen merkittävää on, että työkalujen avulla tutkijat voivat dokumentoida tarkasti, miten korallien elinkaari vaikuttaa riuttojen elpymiseen.

”Pyrimme ensisijaisesti jäljittelemään korallien luonnollista kasvua, mutta laboratorio-olosuhteissa pystymme hallitsemaan olosuhteita huomattavasti paremmin. Tarkkailemme virtausnopeuksia, ruokintajärjestelmiä sekä valaistuksen voimakkuutta ja pyrimme selvittämään, mikä toimii ja mikä ei. Canonin toimittamien välineiden avulla pystymme seuraamaan korallien elinkaarta tarkasti. Ne myös helpottavat työmme tulosten jakamista suurelle yleisölle”, kertoo Coral Spawning Labin perustaja ja Derbyn yliopiston vesibiologian professori Michael Sweet.

Tutkimustulokset tulevat olemaan vapaasti kaikkien saatavilla. Näin myös koralliriuttojen kasvualueiden asukkaat voivat hyödyntää tutkimuksen tuottamaa tietoa riuttojen suojelutyössä.


Yhteistyötä kestävän tulevaisuuden puolesta


YK:n mukaan koralliriutat ovat elintärkeä luonnonvara, jonka avulla tuotetaan arviolta 2,7 biljoonan dollarin arvosta palveluita vuosittain. Lukuun on laskettu mukaan koralliriuttoihin tukeutuvat matkailualan palvelut, lääkevalmisteiden tuotanto sekä riuttojen vaikutukset ruokaturvan varmistamiseen. Koralliriuttojen tulevaisuutta varjostavat kuitenkin ilmastonmuutoksen vaikutukset: tutkijat varoittavat, että riutoista saatetaan ilmaston ja merien lämpötilan nousun myötä menettää jopa 70–90 prosenttia. Näin merkittävä tuho vaikuttaisi huomattavasti koko planeetan ekosysteemiin.

”Uskomme vahvasti, että liiketoiminnan menestys ja yhteiskunnan hyvinvointi ovat kietoutuneet yhteen. Siksi vastuullisuusprojektit eivät ole vain investointi tulevaisuuteen, vaan ne ovat suorastaan eettinen velvollisuutemme. Kun yritykset ja yhteisöt yhdistävät voimansa, voimme vaikuttaa myönteisesti ympäristön toipumiseen. Tämä onkin vastuullisuutta parhaimmillaan: yhdistää voimat paremman ja kestävämmän huomisen puolesta”, kertoo Canon Oy:n palvelujohtaja Hemminki Sääksjärvi.

Canon toimii Kyosei-filosofian mukaisesti ja on sitoutunut rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta niin ihmiskunnalle kuin myös kaikille maapallon eläimille. Yhteistyö Coral Spawning Labin kanssa on loistava esimerkki siitä, miten yritykset voivat osaltaan tukea luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

Lue lisää Canonin käynnissä olevista luonnonsuojelun hankkeista