Canonin kestävää kehitystä edistävä työ palkittiin EcoVadisin kultaluokituksella

Canonille on myönnetty EcoVadisin kultaluokitus kuudetta vuotta peräkkäin. Canon kuuluu nyt maailmanlaajuisesti parhaan kolmen prosentin joukkoon kestävän kehityksen periaatteita noudattavien yritysten joukossa.

EcoVadis-luokitus arvioi yrityksiä useilla eri osa-alueilla, joilla on suuri merkitys kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Arvioinnissa huomioidaan muun muassa työ- ja ihmisoikeudet, eettiset periaatteet ja kestävän hankinnan vaikutukset.


Uusimmassa raportissa EcoVadis totesi Canonin suoriutuvan erittäin hyvin kaikilla osa-alueilla, mutta erityisesti ympäristökäytäntöjensä suhteen. Canon sai kiitosta helposti kierrätettävien tuotteiden suunnittelusta sekä energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä vähentävistä toimista.


EMEA-maiden vastuullisuus- ja hallintoasioiden päällikkö Stuart Poore kommentoi: ”Yrityksenä olemme sitoutuneet asettamaan kestävyyden kaiken toiminnan keskiöön. EcoVadisin kultaluokituksen saaminen kuudetta vuotta peräkkäin on osoitus tämän työn onnistumisesta. Lisäksi niin liikekumppanimme kuin asiakkaamme näkevät, että olemme luotettava kestävän kehityksen yhteistyökumppani.”


Canonin kyosei-filosofia eli yhdessä eläminen ja työskenteleminen yhteisen edun hyväksi on näiden pyrkimysten ydinajatus. Se muodostaa perustan Canonin sitoumukselle huolehtia toimitusketjujen, yhteisötoiminnan ja tuotekehityksen vastuullisuudesta.


EcoVadis on tähän mennessä luokitellut yli 75 000 kauppakumppania 150 maassa ainutlaatuisella CSR-arviointimenetelmällään. Arvioinnin perustana ovat kansainväliset CSR-standardit, kuten Global Reporting Initiative (GRI), YK:n Global Compact ja ISO 26000.