Canonille CDP:n A-listaus kahdessa luokassa

Kansainvälinen Isossa-Britanniassa toimiva voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö CDP¹ on tunnustanut Canonin ympäristöaloitteet myöntäen sille A-listauksen sekä ilmastonmuutoksen että vesihuollon luokissa.

CDP ohjaa ja arvioi suuryritysten toimintaa ilmastonmuutosta vastaan kaikkialla maailmassa. Arvioinnit perustuvat yrityksille lähetettyihin kyselyihin koskien esimerkiksi ilmastonmuutosta ja vesihuoltoa. Tämä on toinen kerta, kun Canon on ansainnut paikan A-listalla liittyen ilmastonmuutokseen ja ensimmäisen kerta liittyen vesihuoltoon.


Vuonna 2008 käyttöönotetun Action for Green -ympäristövisionsa avulla Canon pyrkii saavuttamaan tasapainon elämäntapojen parantamisen ja ympäristönsuojelun välillä. Canon keskittyy tavoitteisiin, jotka liittyvät haitallisten materiaalien poistamiseen, vähähiilisen- ja kiertotalousyhteiskunnan edistämiseen sopusoinnussa luonnon kanssa. Canon pyrkii sulauttamaan nämä toimet osaksi liiketoimintaansa ja soveltamaan niitä tuotteen koko elinkaaren ajan.


Canon on asettanut tavoitteekseen vähentää kunkin tuotteen elinkaaren hiilidioksidipäästöjä kolmella prosentilla vuosittain. Vuoteen 2019 mennessä yritys on saavuttanut 40 prosentin kokonaisvähennyksen ja keskimäärin noin 4,7 prosentin vuotuisen vähennyksen vuoden 2008 tasoon verrattuna. Yritys saavuttaa vesivarojen hoitotavoitteensa esimerkiksi ylläpitämällä suljettua jätevesijärjestelmää tuotantolaitoksilla. Kolmas osapuoli tarkistaa myös tiedot Canonin kasvihuonekaasupäästöistä, energiankulutuksesta ja vedenkäytöstä. Näiden ohjelmien ja jatkuvan kehittämisen perusteella Canon on saanut CDP:n A-listauksen kummassakin yllä mainitussa luokassa.


Canonin Action for Green -ympäristövision tavoitteena on osallistua luomaan yhteiskuntaa, joka kehittää sekä elämäntapoja että ympäristöä teknisten innovaatioiden ja toimintojen tehostamisen avulla. Ympäristövisionsa saavuttamiseksi Canon tekee yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa koko tuotteen elinkaaren ajan.