COLORSTREAM MAHDOLLISTAA UUDET MARKKINAT JA TULONLÄHTEET

Canonin ColorStream-sarjaan kuuluvia painokoneita on asennettu maailmanlaajuisesti yli 1 400 kappaletta suuria painovolyymeja tuottaviin ympäristöihin, kuten palvelinkeskuksiin ja kaupallisiin painotaloihin. Asiakkaat eri puolilla maailmaa pitävät ColorStream-sarjaa tuottavana ja luotettavana ratkaisuna, jonka avulla voidaan painaa suuria volyymeja erilaisia postitettavia painotuotteita, julkaisuja ja kaupallisia painotyösovelluksia.

Kun painoalan toimijat harkitsevat digitaaliseen mustesuihkuteknologiaan sijoittamista, usein tärkein tekijä on digitaalisen painoratkaisun tuottama laatu olemassa olevien laitteiden tuottamaan laatuun verrattuna. Saksalaisen IT- ja liiketoimintapalveluja tarjoavan QITS-yrityksen toimitusjohtaja Oliver Winkelmann kertoo, miksi laatu oli ratkaiseva tekijä, kun yritys päätti sijoittaa ColorStream-sarjan koneeseen: ”Emme aiemmin pitäneet mustesuihkuteknologiaa soveltuvana ratkaisuna investoinnin suuruuden ja painojäljen laadun vuoksi. Olimme aina olleet sitä mieltä, että meidän tulisi voida tarjota digitaalisilla painolaitteilla offset-tasoista laatua, jotta teknologian vaihtaminen kannattaisi. Jossain vaiheessa lakkasimme kuitenkin empimästä. Laatu ei ollutkaan enää kynnyskysymys, ja asiakkaammekin totesivat, että digitaalisen painoteknologian avulla he voisivat optimoida prosessinsa ja jättää historiaan offset-prosessiin kuuluvan esipainamisen. Siirsimme tuotantomme asteittain moniväriseen digitaaliseen painamiseen. Vuoteen 2018 mennessä mustesuihkupainamisesta oli tullut laatustandardi jopa suurille suoramainosasiakkaillemme.”


ColorStream 6000 -painokone takaa asiakkaille 94 %:n käytettävyysasteen. Koska koneenkäyttäjien ei enää tarvitse puuttua painoprosessiin, henkilöstöllä on enemmän aikaa keskittyä uusien markkinamahdollisuuksien etsimiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen. Sveitsiläisen kirjoja kustantavan ja jakelevan Edubook-yrityksen toimitusjohtaja Sergio Nobile toteaa yrityksen käytössä olevasta ColorStream 6000 Chroma -painokoneesta seuraavaa: ”Kun ajatellaan manuaali-, kuvasto- ja omakustannemarkkinoita, uusi järjestelmä takaa meille näiden osalta 10–15 % enemmän liiketoimintaa seuraavien vuosien aikana. Lisäksi liiketoimintamme kasvaa myös opiskelijoille suunnatun Edubase-verkkoportaalin kautta sekä nopeasti tuotettavien lyhytsarjaisten painotöiden myötä, jotka vastaanotamme lähinnä web2print-ratkaisumme kautta. Tämä painojärjestelmä on tehnyt yrityksemme tulevaisuudesta erittäin valoisan. Se on hyvin innostavaa.”


Asiakkaamme ovat myös kiitelleet painokoneen helppokäyttöisyyttä ja sitä, että se vähentää manuaalisia työvaiheita ja parantaa tuotannon tehokkuutta. Tämä oli yksi tärkeimmistä syistä, miksi kirjapaino Otava sijoitti ColorStream-sarjan koneeseen. Otavan toimitusjohtaja Marko Silventoinen selittää tilannetta näin: ”ColorStream- ja ProStream-painokoneiden luotettavuus on tehnyt meihin suuren vaikutuksen. Laiteoperaattorien ei tarvitse juuri lainkaan puuttua niiden toimintaan. Yhdelläkään viidestä operaattoristamme ei ollut aiempaa kokemusta digitaalisen painoteknologian käyttämisestä, mutta nyt he jo pitävät kovasti uusien koneiden parissa työskentelemisestä. Yksi laiteoperaattorimme jopa vaihtelee päivittäin offset- ja digitaalisen painon välillä. He ovat erittäin mielissään uusien koneiden helppokäyttöisyydestä.”


Erittäin tuottoisaa ColorStream-sarjaa (3000, 3000Z ja 6000) on jatkuvasti kehitetty sen lanseerausvuodesta 2011 lähtien, ja mallisarjaan kuuluvilla tuotteilla on painettu yli 300 miljardia A4-sivua eri puolilla maailmaa. ColorStream-sarjan tuotteiden avulla on valmistettu mitä erilaisimpia painotuotteita, kuten tiliotteita, suoramainoksia, terveydenhuoltoon liittyviä esitteitä ja selosteita sekä kirjoja.


Järjestelmä on osoittautunut erityisen suosituksi etenkin Ranskassa, Saksassa, Italiassa ja Yhdysvalloissa, ja yli 40 % asiakkaista on ostanut useamman kuin yhden painokoneen. Eräällä saksalaisella asiakkaallamme on peräti 18 painotornia kolmessa eri tuotantopaikassa.


Peter Wolff, Canon Europen teollisesta tulostuksesta (Production Printing Products) ja EMEA-alueen kaupallisesta painamisesta (Commercial Printing) vastaava varatoimitusjohtaja toteaa: ”ColorStream-sarjan lanseeraamisesta lähtien olemme kuunnelleet tarkasti asiakkaidemme antamaa palautetta ja kehittäneet tuotesarjaa jatkuvasti heidän tarpeidensa pohjalta. Siksi onkin kannustavaa nähdä, että ColorStream-sarjalle, josta on nyt menossa kolmas sukupolvi, on edelleen erittäin paljon kysyntää markkinoilla. Toimme ensimmäisenä yrityksenä markkinoille tähän kategoriaan kuuluvan painokoneen, joka sittemmin mullisti digitaalisen mustesuihkuteknologian. Olemme ylpeitä siitä, että Canon on pysynyt markkinajohtajana ja että meidän tämänhetkinen osuutemme Euroopan markkinasta on 43 %. Koska teemme asiakkaidemme kanssa läheistä yhteistyötä, voimme varmuudella vastata heidän tarpeisiinsa ja tarjota heille huippuluokan luotettavuutta, tuottavuutta ja laatua. Jokainen ColorStream-painokone voidaan räätälöidä vastaamaan ostajan tarpeita aina tuotantonopeudesta ja väristä kustomoituihin musteisiin ja inline-viimeistelyintegraatioon. Tarjolla on lukuisia valinnaisia lisäpäivityksiä, joiden avulla ColorStream-sarjan tuotteet voidaan muokata asiakkaan tarkkojakin vaatimuksia vastaaviksi. Takaamme, että jokainen ostaja saa juuri oikeanlaisen ja liiketoimintatarpeitaan vastaavan ratkaisun, joka auttaa heitä yritystoiminnan kasvattamisessa.”