Trainee-ohjelma vastaa liike-elämän uusiin haasteisiin

Vuosi sitten Canon Oy:llä aloitettiin trainee-ohjelma. Tarkoituksena oli tuoda myynnin harjoittelijoille perusteellinen johdatus Canonin työskentelytapoihin ja kannustaa heitä eteenpäin urallaan. Ohjelma päättyi vuoden 2019 lopussa ja nyt harjoittelijoista neljä työskentelee Canonilla asiakkuuspäällikköinä.

Harjoittelijaohjelma alkoi kuukauden mittaisella, eri osa-alueista koostuvalla opintokokonaisuudella tehtävineen. Tarkoituksena oli tuottaa harjoittelijoille tarvittavat tiedot ja taidot tuloksellisen, nykyaikaisen myynnin toteuttamiseen. Uuden sukupolven huippumyyjät hallitsevat muun muassa uuden digitaalisen ajan vuorovaikutustekniikat ja sisäänrakennetut sosiaalisen median taidot, jotka puhuttelevat uuden aikakauden asiakkaita.


Kattavan opintojakson jälkeen harjoittelijat pääsivät syventymään käytännön myyntityöhön. Harjoittelijoille osoitetun myyntiprojektin trainee-ryhmä sai suunnitella ja toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla, omaksuttuja taitojaan hyödyntäen. Ryhmää ohjasi ja mentoroi säännöllisesti kokenut kollega.


Trainee-ohjelma oli positiivinen kokemus, joka koettiin onnistuneeksi sekä Canonin että harjoittelijoiden itsensä puolesta. Erityisesti harjoittelujakson toteutus ja sen tukea antava, kollegiaalinen ja ammattitaitoinen työympäristö keräsi osallistujilta kiitosta.


”Canon on antanut minulle hyvät pelimerkit jatkaa Account Managerin tehtävässä. Nyt matka vasta alkaa ja odotan innolla, mitä haasteita tuleva työtehtävä tuo tullessaan!”, Account Manager Miki Hauninen toteaa.


”En empinyt trainee-ohjelmaan hakeutumista hetkeäkään. Nyt kuukausia myöhemmin tuntuu edelleen hyvin luonnolliselta jatkaa tätä matkaa kohti huippumyyjäksi. Näen edessä runsaasti haasteita ja oppitunteja totta kai, mutta sitkeällä asenteella ja Canonin antamien eväiden sekä huipputiimin avulla menestykselle on erittäin hyvät edellytykset”, Account Manager Mira Hämäläinen kertoo.


Trainee-ohjelman mentorina toiminut Business Development Manager Panu Katainen koki harjoittelun onnistuneeksi ja toivoo sille myös jatkoa:


”Toteuttamamme ohjelma osoittautui hyväksi, nykyaikaiseksi tavaksi saada uudet valitut kandidaatit sujuvasti sisään organisaatioon. Ohjelman onnistumiseen tarvittiin palava halu, kehittymiseen sitoutunut joukko, valmentaja, kannustavat lähiesimiehet ja organisaation tuki. Liike-elämän uudet haasteet edellyttävät uusia tapoja toimia ja kokemuksemme mukaan trainee-ohjelma vastasi tähän tarpeeseen mainiosti.”


Trainee-ohjelmaa suunnitellaan jatkettavaksi. Tiedotamme jatkosta kanavissamme.