Vaikuttavimpien julkisten hankintojen puolesta

Canon on valittu Monitoimi- ja tulostuslaitteet palveluineen 2021–2023 (2025) -puitejärjestelyn kilpailutuksessa Hansel-toimittajaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme vahvasti mukana muuttamassa maailmaa paremmaksi myös julkisten hankintojen näkökulmasta.


Canon on monitoimi- ja tulostuslaitteiden sekä niihin liittyvien palveluiden suunnannäyttäjä, jolla on laajaa kokemusta julkisen sektorin tarpeista, kilpailutuksista sekä toteutuksista. Hankinta Suomi -strategian mukaisesti yhteinen tavoitteemme on, että Suomi on 2020-luvulla eurooppalainen edelläkävijä julkisten hankintojen johtamisessa, osaamisessa, tiedon hyödyntämisessä, innovatiivisuudessa sekä taloudellisessa, ekologisessa ja sosiaalisessa vastuullisuudessa.


Canonille on lisäksi tärkeää varmistaa tietoturvallinen ja vastuullinen toimintaympäristö, vähentää ympäristön kuormitusta sekä panostaa yhdenvertaisiin ja esteettömiin palveluihin. Canonille on myönnetty palvelunhallinnan ISO/IEC 20000-1:2018 -sertifikaatti, mikä tiivistää hyvin asenteemme ja osoittaa lujan sitoutumisemme palveluiden suunnitteluun, käyttöönottoon, toimittamiseen ja jatkuvaan parantamiseen.


Canon Oy:n palvelunhallintajärjestelmän palvelut kattavat koko palvelutuotannon, tulostuksen-, prosessien- ja tiedonhallinnan sekä ammattitulostamisen palvelut. Kaikkialla Suomessa toimivien ammattilaisten ja kumppanien ansiosta pystymme myös varmistamaan laitteiden keskeytyksettömän toimivuuden, sillä olemme palveluverkostomme laajuuden ansiosta aidosti paikallinen kumppani.


Lisätietoja


Sami Lehikoinen
+358 105 444 566
sami.lehikoinen@canon.fi