Canon kantaa vastuun ympäristöstä

Vuonna 1997 ensimmäisen kerran järjestetty Nikkei Inc. ympäristövastuujohtamisen kyselytutkimus on vuosittainen kysely, joka arvioi yritysten pyrkimyksiä ympäristön huomioimisen kehittämiseen sekä sen tehokkaaseen vastuujohtamiseen. Tämän vuoden tutkimus perustuu 1724 yritykseen lähetettyyn kyselyyn, johon vastasi 395 yritystä.

Konsta Linkola, Canon Nordic Photographer

Teollisuusyritysten kategoriassa jokaisen yrityksen ympäristövastuujohtamisen tasoa arvioitiin viidellä kriteerillä, joiden pohjalta yritykset asetettiin kokonaispistemääränsä perusteella paremmuusjärjestykseen: ympäristövastuujohtamisen mallin edistäminen, saastuttamiseen ja ympäristön monimuotoisuuteen liittyvät toimenpiteet, raaka-aineiden kierrätys, ympäristövastuulliset tuotekäytännöt ja toimet ilmaston lämpenemistä vastaan.

Tämän vuoden tutkimuksessa Canon sai täydet pisteet muun muassa ”tuotteesta tuotteeseen” kierrätysaloitteista, kuten toimiston monitoimilaitteiden uusiokäyttämisestä sekä ja väri- ja mustekasettien kierrätyksestä. Tämän lisäksi Canon pärjäsi erinomaisesti myös muilla mittareilla – esimerkiksi yrityksen hiilidioksidipäästöjen vähennysohjelmalla, joka on onnistunut minimoimaan uusien tuotteiden aiheuttamat päästöt lähelle nollaa. Canon sai yhteensä 491 pistettä (maksimipistemäärä 500), sijoittuen näin ensimmäiselle sijalle teollisuusyritysten kategoriassa jo toisena vuonna peräkkäin.

Vuonna 2008 julkistetun “Action for Green” -ympäristöaloitteensa myötä Canon asetti vuositavoitteekseen vähentää jokaisen tuotteensa hiilidioksidipäästöjä 3%, ja yritys on aktiivisesti tehnyt töitä energian säästämisen eteen esimerkiksi tuotantolaitoksissa, jakelutoimenpiteissään, vähentäessään energiankäyttöä tuotteita käytettäessä, tuotteiden uudelleenvalmistuksessa* sekä osien uusiokäytössä ja kierrättämisessä. Tästä johtuen tuotteiden elinkaaren hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2016 vain noin 34% siitä, mitä ne olivat vuonna 2008.

Canonin “Action for Green” -ympäristöaloite tukee tasapainoisen kestävän kasvun ja luonnonvarojen käytön vaikutusta hyödyntäen innovaatioiden antamat mahdollisuudet tulevaisuuden yhteiskunnan toteuttamisessa.*Prosessi, jossa valitaan jo käytettyjen tuotteiden uudelleenkäytettäviä osia, puhdistaen ja korjaten osat uusiokäyttöä varten. Uudelleenvalmistetut tuotteet ovat todistetusti yhtä korkealaatuisia kuin kokonaan uusista osista valmistetut.