ARTIKKELI

Piristä liiketoimintaa painotuotteilla

Painettu viestintä erottuu edukseen

 Print your business recovery

Vaivaako digiuupumus?

Olemme viikosta toiseen seuranneet, millaisia vaikutuksia COVID-19-pandemialla on ollut maailmantalouteen ja painoteollisuuteen. Painomäärät ovat vähentyneet lähes olemattomiksi, kun yritykset pienistä suuriin ovat muuttaneet toimintaansa poikkeusolojen myötä. Painopalveluiden tarjoajien on hyvä tarkastella painotuotteiden roolia brändejä ja niiden pitkän aikavälin elpymistä tukevana tekijänä tässä täysin uudenlaisessa tilanteessa.

Juuri nyt useimmat brändit siirtävät markkinointiaan suhteellisen ketterille ja kustannustehokkaille digitaalisille alustoille, jotka on helppo pitää toiminnassa etänä.

Saavatko yritykset digitaalisesta markkinoinnista kuitenkaan todellista etua myynninedistämiseen ja tuottoa pääomalle? Ennen kriisin alkamista digiähky oli jo saanut kuluttajien pään pyörälle, ja tilanne on kriisiaikana entisestään pahentunut. Digiuupumus uhkaa meitä kaikkia tässä videokokousten ja webinaarien, verkkomarkkinoinnin, sosiaalisen median, virtuaalitapahtumien ja suoratoistetun sisällön loputtomassa virrassa.

Print your business recovery

Ihmisläheistä viestintää

Luova viestintä on brändien tehokkain keino kuluttajien huomion kiinnittämisessä. Sähköpostimainoksia voi lähettää kuka tahansa, mutta hyvin suunniteltu ja painettu kirje, esite, tuoteluettelo tai vaikkapa postikortti saa taatusti potentiaalisen asiakkaan kiinnostuksen heräämään.

Painetulla suoramarkkinoinnilla brändi pääsee lähelle asiakasta tämän kotona, ja painettu viesti saattaa tuoda iloa näinä sosiaalisen eristäytymisen aikoina.

Koteihin linnoittautuminen saa ihmiset kaipaamaan lämpöä, läheisyyttä, kosketusta ja välittämistä. Mikä markkinointikanava onnistuu parhaiten täyttämään nämä tarpeet? Painettu viesti onnistuu digitaalista paremmin tavoittamaan ihmisen tunteet ja aistit käsinkosketeltavassa muodossa. Tällä on suuri merkitys juuri nyt.

Aika on nyt ihmisten tärkein hyödyke – ja sitä on runsaasti. Meillä on aikaa lukea ja aikaa perehtyä sisältöön, joka herättää mielenkiintomme. Nyt jos koskaan kannattaa tuoda painettu viestintä markkinointikampanjoiden keskiöön!

Print your business recovery

Painetun viestinnän vahvuudet esiin

Epävarmoina aikoina kuluttajat kääntyvät luotettaviksi kokemiensa brändien ja viestintäkanavien puoleen. Tässä painettu viestintä vastaa kysyntään: 56 % kuluttajista pitää painotuotteita luotettavimpana viestintämuotona.1.

Verkkomyynti on tällä hetkellä nousujohteista, ja painettua viestintää voi käyttää myynnin ja asiakkaan sitoutumisen tehostamiseen ostopolun kaikissa vaiheissa. Samalla painopalveluiden tuottajat voivat parantaa brändien pääoman tuottoastetta personoinnin kautta sekä tuottamalla oikea-aikaista markkinointiviestintää asiakastietojen perusteella. Ihmisistä 91 % ostaa todennäköisemmin sellaisilta brändeiltä, jotka tunnistavat ja muistavat heidät asiakkaina ja tuottavat heidän kannaltaan olennaista viestintää2.

Näinä aikoina brändien on tärkeää ylläpitää näkyvyyttään ja asiakassuhteitaan ja luoda näin jälleen kysyntää toimittamilleen tuotteille ja palveluille. Elämän palautuessa ennen pitkää normaaliksi yritykset haluavat lisätä mielenkiintoa ja sitoutumista brändiään kohtaan ja kasvattaa asiakasmääriään. Silloin painettu viestintä saattaa olla tehokkaimpia keinoja toimivien asiakassuhteiden muodostamisessa. Nyt on aika ajatella tulevaisuutta ja auttaa asiakkaita siivittämään liiketoimintansa nousuun painetulla viestinnällä.


1. Direct Marketing Association, 2014
2. Making it personal, Accenture, 2018

Lue lisää

Haluatko tietää lisää?

OTA YHTEYTTÄ TIIMIIMME