Miksi Canon on johtava tulostuksen hallinta- ja asiakirjapalveluiden tarjoaja

Tulostus informaationhallinnan keskiössä

Canon MPS meeting

Johtava tulostusympäristön ja dokumenttien hallintapalveluiden tarjoaja

Tulostusympäristön ja dokumenttien hallintapalvelut tarjoavat asiakkaille loistavan tilaisuuden siirtää fyysisten ja digitaalisten tietojen hallinta kokonaisvaltaiseen ratkaisuun, jonka tuottavuutta ja tietosuojaa parantavat ominaisuudet ovat valmiina myös tulevaisuuden haasteisiin. Tulostusympäristön ja dokumenttien hallintapalveluilla parannetaan tehokkuutta, luodaan kustannussäästöjä ja lisätään tuottavuutta yrityksissä, jotka haluavat hallita kaikkia asiakirjojen työnkulkujaan kaikissa toimipisteissään ympäri maailman.

Canon on useita vuosia jatkuneen voimakkaan kasvunsa ansiosta ohittanut monia kilpailijoitaan, ja IDC-tutkimuslaitos onkin nostanut Canonin johtavaksi tulostusympäristön ja dokumenttien hallintapalveluiden tarjoajaksi Länsi-Euroopan markkinoilla.

Open plan office

IDC-raportti

Tutkimuslaitos IDC:n raportin Western Europe MPDS and BPS Market Shares, 2017: Accelerated Technology Development Driving Greater Contractualized Business Revenues mukaan "Canonilla on pitkäaikaista kokemusta kuvantamisesta ja tulostuksesta, minkä lisäksi yrityksen innovaatiot ja operatiivisen toiminnan korkea tasoa luovat vakaan perustan sen tarjoamille tulostuspalveluille". Raportissa todetaan lisäksi, että "Canon korostaa digitalisoinnin merkitystä työnkulkujen tehostamiskeinona ja auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan merkittäviä liiketoimintahaasteita tiedonhallintaratkaisuillaan, jotka tukevat sekä perinteistä paperimuotoa että uusia sähköisiä muotoja. Canon on laajentanut työnkulkuratkaisujaan keskittymällä liiketoimintaprosessien optimointiin, jatkuvaan kehitystyöhön ja maailmanlaajuiseen palvelutarjontaan."

IDC-raportin mukaan Canon on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen näiden toimialoille parhaita sopivia ratkaisuja: "Canonin luoma lisäarvo perustuu yrityksen kykyyn tarjota kuvantamis-, skannaus- ja tulostuslaitteita käyttäjien kaikkiin tarpeisiin ja yhdistää laitevalikoimaan skaalautuvia ohjelmisto- ja teknologiaratkaisuja, jotka soveltuvat kaiken kokoisille organisaatioille pienyrityksistä monikansallisiiin konserneihin. Canon auttaa asiakkaitaan optimoimaan laitteitaan ja tehostamaan prosessejaan ja työnkulkujaan paitsi tarjoamalla ohjelmistoja ja teknologioita myös hyödyntämällä pitkäaikaista kokemustaan ja laajaa osaamistaan hallittujen tulostus- ja asiakirjapalveluiden tarjoajana."

Open plan business meeting

Nykyaikaiset tulostusympäristön ja dokumenttien hallintapalvelut

Tulostuksen ja dokumenttienkäsittelyn hallinnassa eletään kiinnostavia aikoja. Tietovaltaisessa maailmassa paperikopiot ja sähköiset dokumentit (ja niihin liitetyt tiedot) ovat keskeisessä roolissa tehokkaiden yrityksien liiketoiminnassa. Tietomäärät kasvavat jatkuvasti, joten niiden hallinnasta ja ylläpidosta tulee helposti kallista. Yrityksien hallussa olevia tietoja on myös voitava käyttää entistä älykkäämmin ja tehokkaammin, ja niiden on samalla tarjottava asiakkaille arvokasta lisätietoa ja edistettävä innovaatioita.

Asiakirjojen ja tietojen hallinnan vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, ja Canon pyrkii kehittämään tulostusympäristön ja dokumenttien hallinnan palveluportfoliotaan vastaamaan yrityksien tarpeisiin paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti.

Workers reviewing digital content


Asiantuntijayhteistyö

Digitalisointi on jokaisen yrityksen agendalla, joten tehokkaan informaationhallinnan tarve on kriittisempää kuin ehkä koskaan aiemmin. Dokumenttien digitointi tarjoaa erinomaisen tilaisuuden vähentää kustannuksia, parantaa tietosuojaa ja vapauttaa resursseja yrityksen kannalta tuottavampiin tehtäviin.

Tulostusympäristön hallinta yhtä aikaa useassa toimistossa, tulostuspisteessä, maassa ja useiden tuotemerkkien laitteilla voi aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta ja on pitkällä aikavälillä kustannustehotonta. Yhteistyö asiantuntijakumppanin kanssa on elintärkeää. Asiakaslähtöisen lähestymistapansa ja kattavien työnkulkuratkaisujensa ansiosta Canon kykenee auttamaan yrityksiä kaikkialla maailmassa optimoimaan prosessejaan ja kehittämään jatkuvasti liiketoimintaansa tarjoamillaan tulostusympäristön ja dokumenttien hallintapalveluilla.

Yhä useampi yritys on havainnut, miten tulostusympäristön ja dokumenttien hallintapalveluiden käyttöönotto auttaa niitä keskittymään ydinliiketoimintaansa, mikä puolestaan parantaa työntekijöiden tuottavuutta ja luo lisäarvoa osakkeenomistajille. Informaationhallinnasta ovat perinteisesti vastanneet yrityksen omat tiimit, mutta tulostaminen ja tulostuksenhallinta on silti yksi suurimmista valvomattomien kulujen aiheuttajista. Tulostusympäristön ja dokumenttien hallintapalvelut tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille erinomaisen mahdollisuuden parantaa tuottavuutta, vähentää kustannuksia ja lisätä tietosuojaa automatisoimalla toimintoja.

Jos haluat lisätietoja Canonin palveluista, tutustu Tulostuksen hallintapalveluihimme.

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää

Tutustu liiketoimintaa tehostaviin tulostuksen hallintapalveluratkaisuihimme

Ota yhteyttä tiimiimme