ARTIKKELI

Laadukkaita digitointipalveluita yhden katon alta

PARASTA PALVELUA. Asiantuntijapalvelujemme ytimessä ovat ammattitaito ja asiantuntemus. Tässä sarjassa esittelemme osaajia palveluidemme takana. Asiantuntijamme kertovat, miten laadukkuuteen panostaminen näkyy heidän työssään, ratkaisujen kehittämisessä ja toteuttamisessa, asiakaan muutosprosessien tukemisessa sekä sen varmistamisessa, että asiakas saa Canonilta aina parasta palvelua.

Laadukkaat paino- ja digitointipalvelut löytyvät Canon-pointista

Canon digitointipalvelun ansiosta digitointi onnistuu saumattomasti ja vaivattomasti kokonaan Canonille ulkoistettuna. Canon tuottaa digitointipalveluiden lisäksi MPS-tulostusympäristön hallintapalveluiden lisäarvopalveluna sijaistulostuspalvelua laitesopimusasiakkaidemme erityistilanteissa ja -tarpeissa.


Laatua sen olla pitää

Karri Laurila, Operations manager, vastaa Canonin digitointi- ja sijaistulostuspalveluiden tiimin toiminnasta, palvelusta ja palvelun kehittämisestä.

– Canonin palvelut ovat hyvin kattavat ja työn sisällöt neuvotellaan asiakkaan kanssa aina erikseen. Toimintamme pohjaa laatuun ja tarkkuuteen – kaikki suunnittelusta prosessiin ja lopputulokseen on tarkasti valvottu ja suunniteltu. Sertifiointi on keskeinen osa laadunvalvontaa.

Canonin laatulupauksen mukaan asiakkaalle toimitetaan aina kuvattu ja luvattu palvelu. Lisäksi määritellään yhteiset, laadukkaat toimintatavat. Hyvin toteutuneen työn vaatimus on myös se, että kukin tietää oman roolinsa ja vastuunsa. Näin syntyy erityisen laadukasta jälkeä.

– Asiantuntijaresurssimme pystyvät konsultoimaan asiakasta mitä monipuolisimmissa erikoistulostustustarpeisssa, värienhallinnassa ja materiaalivaihtoehdoissa. Vantaalla toimii myös show room -tilamme, jossa esittelemme viimeisintä Canon-huipputeknologiaa.

Laatuun kuuluu myös se, että Canon pystyy tarjoamaan saman katon alta koko paletin: digitointitöissä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Canon tekee sekä digitointityön että luo loppuarkiston. Asiakas saa siis valmiin, digitoidun arkiston avaimet käteen periaatteella, jolloin asiakas pääsee käyttämään arkistoaan välittömästä ja kaikki digitoitu materiaali näkyy heti asiakkaan Thereforessa. Therefore on tehokas asiakirjojen työnkulkuohjelmisto, joka nopeuttaa tiedonkulkua turvallisten käyttö-, tallennus-, muokkaus- ja käsittelyominaisuuksien avulla.

– Me Canonilla olemme kokonaisvaltainen palvelutoimittaja ja pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaisen, laajan palvelujärjestelmän ja -valikoiman. Meiltä löytyvät asiantuntijat koko kaarelle palveluista tuotteisiin ja järjestelmiin. Lisäksi toiminta on sertifioitua, Laurila kiteyttää.

Karri Laurila vastaa Canon Pointin tiimin toiminnasta.

Karri Laurila varmistaa tiiminsä kanssa, että asiakas saa Canonilta parasta palvelua.


Asiantuntemus on avain onnistumiseen

Asiakas saattaa esimerkiksi muuton yhteydessä joutua pohtimaan, onko paperiarkistolle tilaa uudessa kiinteistössä ja halutaanko tilasta maksaa. Tai yritysten fuusioitumisen yhteydessä voi nousta esiin tarve saada kaikkien osapuolten aineisto kirjoihin ja kansiin yhdenmukaisella ja löydettävällä tavalla. Näissä tilanteissa asiantuntijamme pystyvät kartoittamaan muutostilanteen ja yhdessä asiakkaan kanssa löytämään heille sopivan ratkaisun. Asiantuntemus ja laadukkaat työvälineet takaavat asiakkaalle parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Asiantuntijamme ovat perehtyneitä ja osaavat huomioida myös sellaiset seikat, jotka eivät välttämättä ole päällimmäisenä mielessä vielä lähtötilanteessa, mutta jotka ovat oleellisia lopputuloksen ja käytettävyyden näkökulmasta. Digitointityössä on esimerkiksi huomioita myös alojen erilaisuus ja vaihtelevat tarpeet: esimerkiksi julkisella puolella tarpeet usein erilaiset kuin yksityisellä yrityksellä.

– Digitointitoteutuksissa on hyvin tyypillistä, että digitoinnin kohteena on vanha arkisto. Tällaisen materiaalin digitointi vaatii vankkaa asiantuntemusta, jotta työ saadaan tehtyä heti oikein. Digitoinnissa ei esimerkiksi riitä, että materiaali on sähköisessä muodossa, vaan se on oltava haettavissa, mikä tarkoittaa, että myös metatiedoille on tarvetta, Laurila huomauttaa.

Viimeistely vaatii myös tarkkuutta: esimerkiksi digitoidun aineisto on oltava hyvin järjesteltyä ja hakukelpoista.

– Kun kaikki asiakkaan toimialalle tärkeät ja oleelliset asiat otetaan heti työn suunnittelussa huomioon, lopputulos palvelee asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Materiaalin löydettävyys näkyy myös konkreettisesti asiakkaalla merkittävinä kustannussäästöinä, Laurila kuvaa asiantuntijuuden merkitystä käytännössä.

Monesti myös lainsäädäntö määrittelee tapaa, jolla aineistoa säilytetään ja millainen ratkaisua asiakkaalle lähdetään tuottamaan. Hyvänä esimerkkinä toimii EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR, joka määrittelee, miten materiaalia saa säilyttää ja että, yrityksen tulee tietää, millaista aineistoa asiakkaasta on olemassa ja missä se sijaitsee.

– Meiltä saa yhden ja saman katon alta palveluja aina prosessin alusta loppuun saakka.


Työ tekijäänsä kiittää

Laurila on tehnyt töitä Canonilla yli 20 vuotta, joista viimeiset neljä vuotta digitoinnin ja sijaistulostuksen parissa. Työ on yhä innostavaa ja erityisesti pitkät asiakassuhteet, asiakastyytyväisyyden näkyminen ja asiakkailta tuleva hyvä palaute jaksavat pitää hymyn huulilla.

– Useinhan se on niin, että kun mitään ei kuulu, niin homma mennyt hyvin, Laurila nauraa ja jatkaa:

– Mutta jos saa yksittäisenkin palautteen, niin se palkitsee. On hienoa nähdä asiakkaiden innostus ja wow-elämykset printillä saavutettavista vaikuttavista hyödyistä. Digitointipuolella taas innostaa vaihtelevuus ja jatkuva kehitys. On hienoa olla uudessa mukana: jokainen työtehtävä on omanlaisena, joten aina on räätälöitävää ja pohdittavaa, mikä pitää tekemisen tuoreena.

Haluatko kuulla, miten Canon voi auttaa teidän yritystänne?

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää