ARTIKKELI

Vastuullinen ja tehokas tulostusympäristö

Vastuullisuus kuuluu menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamiseen. Toimiston asiakirjaympäristössä vastuullisuus tarkoittaa useimmiten energiankulutuksen minimointia, energiavastuullisia toimittajia sekä laitteiden, tarvikkeiden ja varaosien kierrätystä. Näitä päästöjä voidaan neutraloida erilaisilla kompensointiohjelmilla.

Vastuullinen tulostusympäristö

Toimiston asiakirjaympäristössä vastuullisuus tarkoittaa useimmiten energiankulutuksen minimointia, energiavastuullisia toimittajia sekä laitteiden, tarvikkeiden ja varaosien kierrätystä. Toimistossa käytetään edelleen paljon paperia, joka on käyttöliittymältään joustava ja luotettava. Turhaa tulostamista voidaan kuitenkin rajoittaa ottamalla käyttöön turvatulostus. Tällöin tulostustyöt voidaan pitää jonossa laitteella, palvelimella tai pilvessä, kunnes käyttäjä tulee paikan päälle vapauttamaan tulosteensa ja valitsee tulostettavaksi vain sen, mitä tarvitsee. Turhat vanhat versiot asiakirjoista voi jättää tulostamatta. Vaikka paperi valmistetaan uusiutuvasta luonnonvarasta, tulostamisessa ja laitteen käytössä syntyy kasvihuonepäästöjä. Näitä päästöjä eli hiilijalanjälkeä voidaan neutraloida erilaisilla kompensointiohjelmilla.

Elinkaarimallin mukainen vastuullinen toiminta

Kun tulostusympäristö toteutetaan vastuullisen elinkaarimallin mukaisesti, voidaan päästöjen kontrolloinnin ohella nostaa tuottavuutta käyttötarpeiden mukaisilla tulostus- ja skannauslaitteilla, lisätä käyttäjätyytyväisyyttä sekä tehostaa digitaalisia työnkulkuja automaation avulla. Elinkaaripalvelut auttavat mm. seuraamaan osasto- ja yksikkökohtaisia tulostustarpeita, päivittämään laiteympäristön energiaoptimoiduksi ja ottamaan käyttöön parhaat käytännöt toimistoviestinnässä.

Vastuulliseen toimintaan kuuluu myös tulostuksesta syntyvien päästöjen neutralointi (paperinkulutus, laitteiden energiankulutus, käyttö ja ylläpito). Päästöjen kompensointi kannattaa kohdistaa vastuullisiin puunistutusohjelmiin ja suosittelemme yhteistyökumppaniemme ohjelmia Canon tulostuslaitteiden päästöjen kompensoimiseksi. Näin pitkävaikutteiset positiiviset vaikutukset ohjautuvat yhteiskunnan eri osa-alueille: työllistämiseen, metsittämiseen ja hiilinielujen lisäämiseen.

Myös esteettömyys ja käytettävyys on hyvä huomioida osana vastuullista toimintaa. Toimistossa mukautuva monitoimilaite varmistaa, että liikunta- ja näkörajoitteisen henkilöt voivat käyttää sen toimintoja monipuolisesti ja yhtä vaivattomasti kuin kaikki muutkin

Energiankulutuksen minimointi

Energiaa kannattaa pyrkiä käyttämään mahdollisimman vähän laitteiden valmistuksesta lähtien. Canonin laitteet suunnitellaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviksi ja ne siirtyvät virransäästötilaan heti, kun niitä ei hetkeen käytetä. Virransäästöasetukset voidaan optimoida tarkasti yritystilojen mukaisesti. Monet yritykset suosivat myös pilvipalveluita, jotka vähentävät energiaa vievien palvelinten käyttötarvetta. Canonillakin on tarjota täysin pilvipohjainen tulostuksen- ja skannauksenhallintaratkaisu, jonka kustannukset asiakkaalle perustuvat käyttöön. Ne skaalautuvat joustavasti yrityksen muuttuviin tarpeisiin.

Canonin laitteet suunnitellaan mahdollisimman vähän energiaa kuluttaviksi.

Kierrätys ja uusiokäyttö

Kiertotalouden edistäminen on tärkeää. Laitteita kunnostetaan ja kierrätetään, ja käytöstä poistuvat laitteet puretaan ja osat lajitellaan ja käytetään uudelleen joko kunnostettuina tai raaka-aineena uudelle tuotteelle. Canonilla on uusiovalmistetuista laitteista koostuva tuoteperhe, jonka laitteet vastaavat uusia sekä toiminnallisuuksien että takuun osalta. Niiden valmistuksessa käytetään vähintään 80 % alkuperäisistä osista, ja hiilidioksidia syntyy 80 % vähemmän kuin uuden laitteen valmistuksessa. Paitsi että valmistuksessa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän raaka-ainetta, raaka-aineet valitaan myös sellaisiksi, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Lisäksi vältetään haitallisia aineita.

Värikasettien kierrätysohjelmat ovat yleisiä. Canon kerää maksutta tyhjät värikasetit ja ne kierrätetään uusiokäyttöön. Vialliset kasetit puretaan osiksi ja raaka-aineet lajitellaan ja sulatetaan uusiksi raaka-aineiksi.

Palvelut ja yhteiskäyttö

Myös tulostus-, skannaus- ja kopiointitoimintoihin on tarjolla julkisia yhteisöllisiä palveluita. Canonin uusi Print in City -palvelu antaa yritykselle mahdollisuuden jakaa osan tulostuskapasiteetistaan yhteiskäyttöön ja parantaa sitä kautta asiakastyytyväisyyttä ja tavoittaa uusia asiakaskuntia. Yrityksen ei tarvitse investoida maksujärjestelmään tai ylläpitoresursseihin tarjotessaan vierastulostusta. Kuluttajille, alueen pienyrityksille ja yhteistöille, joilla on satunnaisia tulostus-, skannaus- ja kopiointitarpeita, tämä mahdollistaa toimintojen kustannustehokkuuden ja omasta laitteesta luopumisen.

Palvelutuotannon hiilijalanjälki

Laitetoimittajien tulee kiinnittää huomiota palvelutoimintojen ja tukipalvelujen vastuullisiin toimintamalleihin. Palvelutuotannon päästöistä suurin osa syntyy huoltotoimintojen liikenteen päästöistä. Etähallintatyökalujen ja etätukipalvelujen käyttö vähentää huomattavasti näitä päästöjä. Etäyhteyksiin perustuvien älykkäiden hallintatyökalujen yleistyminen palvelutilanteissa on yksi näkyvä esimerkki vastuullisesta toiminnasta, joka on saavutettu automaatiokehityksen ansiosta. Tulevaisuudessa etäpalvelujen kehitys vauhdittuu, kun 5G-verkko mahdollistaa entistä nopeamman tiedonsiirron ja laadukkaammat palvelutoiminnot esimerkiksi videoyhteyksien avulla.

Kirjoittaja

Riitta Mölsä
Tuotepäällikkö, Canon Oy

Satu Cusell
Palvelumarkkinointipäällikkö, Canon Oy


Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää

Haluatko työskennellä vastuullisemmin ja tehokkaammin?
Kysy lisää ratkaisuistamme.

Ota yhteyttä