Artikkelit

Rahan perässä – miksi vastuullinen liiketoiminta on kannattavaa?

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutos ovat kaksi tämän päivän kuumimmista puheenaiheista. Kun Adidas myy 11 miljoonaa paria merestä kerätystä muovista valmistettuja kenkiä ja vegaanisten lihankorvikkeiden myynti on kasvanut 451 prosenttia viimeisten viiden vuoden aikana, on selvää, että ajattelutavat ovat muuttumassa. Vaikka kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden ja elintapojen suosimisen syy on yleensä eettinen ja moraalinen, kestävien työtapojen omaksumiseen on myös käytännöllisiä liiketoimintaa edistäviä syitä.

Vastuullinen liiketoiminta voi olla myös kannattavaa.

Ajattele isosti, aloita pienestä

Kestävän kehityksen mukaisiin käytäntöihin panostaminen on samanlainen sijoitus kuin mikä tahansa muukin. Kustannusten ei kuitenkaan tarvitse olla ylitsepääsemättömiä. Esimerkiksi jätteiden määrän vähentäminen on todennäköisesti yksinkertaisin tapa siirtyä kohti vastuullista toimintaa – ja se on kaiken lisäksi lähes ilmaista. Jo 1990-luvulta alkaen yrityksissä on noudatettu monia kestävän kehityksen mukaisia periaatteita. Olipa kyse sitten tyhjien tölkkien ja pullojen kierrätyksestä, hehkulamppujen vaihtamisesta LED-lamppuihin tai jätepaperin määrän vähentämisestä, yritykset ovat muokanneet ja kehittäneet tuotantoprosessejaan sellaisiksi, että niissä kuluu vähemmän raaka-aineita ja syntyy vähemmän jätettä.

Suomalaisen yritysvastuuverkosto FIBSin tutkimuksen mukaan 99 % tutkimukseen vastanneista yrityksistä pitää vastuullisuutta olennaisena yrityksen kannalta. Valtaosalla yrityksistä onkin strategissaan kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita ja moni näkee, että vastuullisuudesta saatava hyöty liiketoiminnassa on sen varmistamiseen käytettäviä resursseja suurempi. Tutkimuksen mukaan yritykset rakentava vastuullisuuden avulla myös mainettaan ja kasvattavat brändin arvoa. Lisäksi suurin osa (93 %) uskoi vastuullisuuden merkityksen kasvava tulevaisuudessa entisestään.

Joissakin yhteyksissä kestävän kehityksen lähestymistapa on viety aivan uudelle tasolle, mistä hyvänä esimerkkinä toimii Deloitten Amsterdamissa sijaitseva toimistorakennus The Edge. Se on yksi maailman ekologisimmista toimistorakennuksista, ja sinne asennettu LED-valaistusjärjestelmä kuluttaa niin vähän energiaa, että valojen tarvitsema virta voidaan siirtää Ethernet-kaapeleita pitkin. Anturit mittaavat tilojen käyttöastetta jatkuvasti ja sammuttavat valot automaattisesti tyhjistä huoneista. Lisäksi rakennuksen ikkunat ovat pienempiä sen etelänpuoleisella seinällä, jotta tilat pysyvät kesällä viileämpänä ja talvella lämpimämpänä. Tämä vähentää lämmityksen ja ilmastoinnin tarvetta.

Tällaisissa hankkeissa kyse ei välttämättä ole pelkästä investoimisesta, vaan myös yrityksen suojelemisesta. Kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan sijoittamalla organisaatiot säästävät energia- ja varastointikuluissa sekä muokkaavat liiketoimintaansa tulevaisuuden vaatimuksia vastaavaksi. Kestävän kehityksen mukaisiin käytäntöihin sijoittamalla yritykset pääsevät toimimaan muuttuvien säädösten mukaisesti jo ennen kuin ne tulevat voimaan ja voi auttaa yrityksiä välttämään ikävät sakkomaksut. Sen lisäksi, että sakot ovat kalliita, ne saattavat myös vahingoittaa yrityksen brändiä ja imagoa yhä ympäristötietoisempien nykykuluttajien silmissä.

Tee se asiakkaittesi vuoksi

Kestävän kehityksen mukainen toiminta tuntuu olevan yksi voimakkaasti yritysten taloudelliseen tulokseen vaikuttavista tekijöistä. Jopa 87 % kuluttajista sanoo ostavansa tuotteen todennäköisemmin, jos yritys ajaa itselle tärkeää asiaa, kun taas yli kolme neljäsosaa (76 %) jättäisi tuotteen ostamatta, jos kuulisi yrityksen tukevan oman vakaumuksen vastaista aatetta. Organisaatioiden on siis ajateltava käytäntöjensä ympäristövastuullisuutta voidakseen hyötyä tästä trendistä.

Esimerkiksi kosmetiikkabrändi Lush on tunnettu siitä, että se on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen kestävän kehityksen mukaisia ostoselämyksiä. Yritys avasi hiljattain Manchesterissa Englannissa täysin pakkauksettoman myymälän, jossa asiakkaat valitsevat haluamansa tuotteet ja kuljettavat ne kotiinsa kierrätettävässä kartonkirasiassa. Yrityksen tuotteet ovat myös täysin kasviperäisiä, eikä niitä ole testattu eläimillä. Brändin vahva eettisyys ja ekologisuus ovat selvästi saaneet vastakaikua kuluttajilta, sillä yritys lyö jatkuvasti tavanomaisen vähittäiskaupan ennätyksiä, mistä kertovat myös sen viime vuoden ennätyksellinen liikevaihto ja voitto (bruttovoitto). Kasvaneen tuoton ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan välillä on siis selvä yhteys.

Myös suomalainen yritys Sulapac on kehittänyt keinoja päästä eroon muovipakkauksista. Yritys valmistaa puuhakkeesta ja biohajoavista luonnonsidosaineista kokonaan biohajoavaa ja kierrätettävää materiaalia muovin korvikkeeksi. Yritys palkittiin tänä vuonna Tekniikan edistämissäätiön Teknologiapalkinnolla. Ympäristöystävällisyys on yritykselle myös taloudellinen kilpailuvaltti, joka herättää kiinnostusta sijoittajissakin: muotimerkki Chanel ryhtyi hiljattain Sulapacin sijoittajaksi. Toistaiseksi Sulapac®-materiaalia on käytetty lähinnä kosmetiikkapakkauksissa, mutta käyttö laajenee pilleihin ja elintarvikepakkauksiin.

Ohjelmistoyritys Salesforce puolestaan saavutti huhtikuussa 2017 tavoitteensa nettomääräisten kasvihuonepäästöjen vähentämisestä nollaan, minkä ansiosta yrityksen kaikki 150 000 asiakasta käyttävät nykyään hiilineutraalia pilvipalvelua. Yritys asensi hiljattain toimistorakennukseensa vedenkierrätysjärjestelmän, joka on Yhdysvalloissa laajin kaupallisessa käytössä olevaan kerrostaloon asennettu vastaava järjestelmä. Jo lähes kahden vuoden ajan he ovat pyörittäneet pääkonttorinsa toimintaa sataprosenttisesti uusiutuvan energian avulla. Salseforcen taloudellinen tulos (yrityksen liikevaihto on viimeisen kolmen vuoden aikana kasvanut 24–26 %:n vuosivauhdilla) osoittaa, että ympäristövastuulliset hankkeet on otettu asiakkaiden keskuudessa hyvin vastaan, mikä puolestaan on vaikuttanut yrityksen ilmiömäiseen kasvuun.

Sekä asiakkaat että työntekijät ovat aiempaa valveutuneempia vastuullisuus- ja ympäristöasioissa.

Lahjakkuuksien houkuttelu

Kestävän kehityksen mukaisella toiminnalla on todistettavasti vaikutusta myös lahjakkuuksien houkutteluun ja rekrytointiin. Tutkimusten mukaan hyvä yrityskuva helpottaa uusien työntekijöiden houkuttelemista yrityksen palvelukseen. Milleniaaleista 76 % huomioi yrityksen sosiaaliset ja ympäristöä koskevat sitoumukset työpaikkaa valitessaan ja 75 % tyytyisi jopa pienempään palkkaan, jos työnantajayritys olisi sosiaalisesti vastuullinen. Tällainen vastuullisuuden avulla saavutettu työntekijöiden pysyvyys on yksi menestyksen ja toimivan työkulttuurin kulmakiviä.

Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen tekee työstä innostavaa ja merkityksellistä. Deloitten keräämien tietojen mukaan 73 % työntekijöistä, jotka kokevat työskentelevänsä tavoitteelliselle yritykselle, ovat työhönsä sitoutuneita. Ihmiset haluavat olla osa jotakin hyvää ja itseään suurempaa kokonaisuutta. He haluavat, että tehty työ saa heidät tuntemaan olonsa hyväksi. Kun työntekijät ovat sitoutuneita, he myös antavat itsestään enemmän. Kestävän kehityksen periaatteiden sisällyttäminen yrityksen toimintaan voi siis olla hyvinkin tuottavaa pitkällä aikavälillä tarkasteltuna.

Käännä katseesi kohti tulevaa

Jos ajatellaan, että kestävän kehityksen periaatteita on noudatettava vain, jotta hallitus pysyy tyytyväisenä, yrityksessä menetetään mahdollisuus olla osa ajattelutapojen sukupolvenvaihdosta. Muutos on nähtävissä paitsi asiakkaissa myös työntekijöissä ja sijoittajissa. He kaikki ovat kiinnostuneita toimimaan sellaisten brändien kanssa, jotka huolehtivat vastuullisuudesta ja asettavat tavoitteita sen kehittämiseksi. Sekä nuorilla että vakiintuneilla organisaatioilla on siis mahdollisuus arvioida asemaansa uudelleen ja ottaa ensimmäiset askeleensa kohti kestävämpiä toimintatapoja, joita myös asiakkaat arvostavat.

Yritysten on muistettava, että asiakkaat haluavat muutakin kuin pelkkää sanahelinää; he haluavat nähdä todellista kehitystä kohti ympäristövastuullisempaa tulevaisuutta. Jotta kestävän kehityksen periaatteet voidaan omaksua menestyksekkäästi, yritysten on varmistettava, että periaatteita noudatetaan jokaisen uuden prosessin alusta alkaen ja että sitoumuksista pidetään kiinni. Kestävä kehitys tarjoaa yrityksille valtavasti kasvumahdollisuuksia, jotka kannattaa hyödyntää.

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää