TOIMIALA

Canon & Myynti ja markkinointi

Canonin ratkaisulla myyntiin ja markkinointiin voidaan tehostaa molempien toimintojen prosesseja ja näin parantaa asiakaskokemusta merkittävästä.

Myynnin ja markkinoinnin tehokkuus vaatii helppokäyttöisiä ratkaisuja

Myynti ja markkinointi ovat keskeisessä roolissa teollisuusyritysten toiminnassa. Näiden toimintojen keskeisin tehtävä on saada myytyä ja viestittyä asiakkaille ratkaisuista, jotka parantavat asiakasyritysten kilpailukykyä. Tehokkaiden dokumenttiprosessien avulla voidaan tehostaa myynnin toimintaa sekä antaa aikaa keskittyä olennaiseen. Laadukkaat markkinoinnin tulosteet sekä sujuvat asiakasviestintäratkaisut mahdollistavat ylivertaisen asiakaskokemuksen ja sen hallinnan.

Miten voimme auttaa

Meillä on pitkä kokemus myynnin ja markkinoinnin eri ratkaisuista – tulostamisesta tiedonhallintaan ja prosessien automatisointiin. Voimme auttaa asiakkaitamme tehokkaiden ratkaisuiden löytämisessä, jotka mahdollistavat tehokkaan työskentelyn sekä parhaan asiakaskokemuksen.

  • Maksimoi tilaus-toimitusketjun sujuvuus automaation avulla

    Ota käyttöön tehokkaat tiedon haltuunoton ratkaisut tilausten käsittelyyn ja nostat prosessien tehokkuuden uudelle tasolle.

  • Tarjoa asiakkaalle sujuva sopimus- ja allekirjoituskokemus

    Tehokkaalla sopimushallinnan ratkaisulla pidät sopimukset tallessa ja sähköinen allekirjoittaminen takaa sujuvan allekirjoitusprosessin missä ja milloin vain.

  • Nosta myynnin ja markkinoinnin vaikuttavuutta laadukkaiden tulosteiden avulla

    Hyvälaatuisen printin tekemä vaikutus asiakastilanteessa on kiistaton ja myynnin ja markkinoinnin roolit hyötyvät sen käytöstä paljon.

Ratkaisumme myynnin ja markkinoinnin tehostamiseen

Ratkaisumme teollisuuden myynnin ja markkinoinnin toiminnoille auttavat tehostamaan tiedon hyötykäyttöä, tehokasta virtausta ja viestinnän vaikuttavuutta.
Digital skjema

Sopimushallinta sähköisellä ratkaisulla

Sujuva sähköinen työkalu helpottaa sopimusten hallintaa, vapauttaa myynnin ajankäytön asiakastyöhön sekä varmistaa, että muistat tärkeät päivämäärät vaivattomasti. Canon sopimushallinnan ratkaisun avulla varmistat turvallisen sopimusten hallintaprosessin valmistelusta arkistointiin saakka.

Paperisten asiakirjojen digitointi skannaamalla hyödyntäen automaattisia työnkulkuja

Asiakkaan allekirjoittamat myyntisopimukset ja -tilaukset ovat aina tervetulleita. Hyödyntämällä automatiikkaa asiakirjojen digitoinnissa säästetään manuaaliselta tilauksensyötöltä ja nopeutetaan tilauksen siirtymistä tuotantoon ja laskutukseen, tehostaen kokonaisvaltaisesti yrityksen tilaus- ja toimitusprosessia.

Image representing digital transformation strategy.
COSMOS

Laadukkaiden asiakasmateriaalien tulostaminen omalla laitteella

Laatutulostamisen ratkaisumme soveltuvat erinomaisesti valmistavan teollisuuden vaativaan ja monipuoliseen käyttöön. Sen avulla voit helposti itse tuottaa kaikki markkinointi- ja myynninedistämismateriaalit täysin itsenäisesti. Ratkaisussa yhdistyvät ulkoistettua palvelua vastaava laatu ja kompakti monitoimilaitteen koko. Voit tulostaa samalla laitteella sekä näyttävät asiakasmateriaalit että muut tarvittavat toimistotulosteet.

Sisäisen viestinnän vahvistaminen laadukkailla tulosteilla ja tiedotteilla

Teollisuusalan yrityksissä käytetään merkittävästi aikaa henkilöstön osaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Laadukkaat väritulosteet vahvistavat teollisuusyrityksen sisäistä viestintää, kun halutaan viestiä omalle henkilökunnalle sisäisten muutoshankkeiden ja kehityskohteiden tärkeyttä. Selkeä ja värimaailmaltaan visuaalinen printti on parhaita työkaluja informaation välittämiseen ja muistijäljen vahvistamiseen.

work professionals reviewing documents
a group of people cycling

Tarjouspyyntöjen ja tilausten tiedon haltuunotto koneoppimisen avulla

Tiedon haltuunoton, tunnistamisen ja yksilöimisen avulla tarvittava tietovirta voidaan ohjata automaattisesti oikeaan operatiiviseen järjestelmään käynnistämään oikea prosessi. Alkuperäinen data arkistoidaan ja yksilöidään automaattisesti tarvittaviin järjestelmiin tai erilliseen arkistoratkaisuun.

Älykkäät, sääntöpohjaiset ja vuorovaikutteiset viestintäratkaisut

Teollisuuden toimialan yrityksissä kiinnitetään etenevissä määrin huomiota ensiluokkaiseen ja ajantasaiseen asiakasviestintään. Esimerkiksi tuotantoprosessin aikana on usein tarpeellista viestiä asiakkaan kanssa mm. aikatauluista. Automatisoimalla asiakasviestintä tarkoituksenmukaisella ratkaisulla luodaan monikanavaista ja personoitua viestintää, joka puhuttelee asiakasta, luo ylivoimaisen asiakaskokemuksen ja on myös helppokäyttöinen yrityksen henkilöstölle.

Canon Camera

Mikä on printin rooli markkinoinnissa?

Viime vuodet ovat osoittaneet, että kasvokkain tapahtuvat tapaamiset sekä reilu kädenpuristus ovat myyjälle mittaamattoman arvokkaita keinoja vaikuttaa myyntitilanteissa. Aistillisuudella on nimittäin tutkitusti vaikutusta asiakkaan ostopäätöksiin, ja silloin kun puhutaan mielikuvista ja muistijäljen synnyttämisestä, printti on aivan omaa luokkaansa.
Lue artikkeli

Muut teollisuuden toimialan toiminnot

Tutustu kuinka Canon voi auttaa myös muiden teollisuuden toimintojen tehokkuuden nostamisessa mm. automaation, tiedonhaltuunoton, dokumentinhallinnan sekä tulostamisen ratkaisuiden avulla

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutki muita Canon ratkaisuita

OTA YHTEYTTÄ

Haluatko kuulla miten voimme auttaa yritystäsi?