Tuotekehitys-valmistus-Canon

TOIMIALA

Canon & Tuotekehitys ja valmistus

Tuotekehitys ja valmistus edellyttävät tehokkaita tiedonhallinnan ratkaisuja, jotta toiminta on sujuvaa ja saumatonta. Kellontarkan toiminnan tuloksena syntyy ylivertainen asiakaskokemus.

Tuotekehityksen ja valmistuksen tietovirtojen automatisoinnilla parannetaan toimintojen saumatonta yhteistyötä

Tehokkaiden dokumenttiprosessien automatisoinnin, asiakasviestinnän sekä tulostamisen ratkaisujen avulla teollisuuden yritykset pystyvät luomaan ylivertaista asiakaskokemusta kovenevassa kilpailutilanteessa.

Miten voimme auttaa

Canon on myös valmistavan teollisuuden yritys ja ymmärrämme, että tuotekehitys ja valmistus tarvitsevat lisää tehokkaita ratkaisuja.

  • Valmistusprosessin läpinäkyvyyden varmistaminen

    Tehokkailla tiedonhallinnan ratkaisuilla valmistusprosessissa varmistut siitä, että prosessin eri vaiheet ovat tietoisia edellisten vaiheiden havainnoista.

  • Dokumentaation automaation asteen nostaminen ja sujuva tiedonhallinta

    Sujuvan tiedonhallinnan edut luovat läpinäkyvyyttä ja mahdollistavat automaation asteen nostamisen esimerkiksi tuotedokumentaation osalta.

  • Paperisten dokumentaatioiden vaivaton, ajantasainen ja tietoturvallinen tulostaminen

    Hyvälaatuisten tulosteiden tuottaminen itse valmistusprosessin ohessa mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan.

Tuotekehityksen ratkaisut valmistuksen tehostamiseen

Ratkaisut teollisuuden tuotekehityksen ja valmistuksen avuksi auttavat sinua saavuttamaan tuotantoprosessissa sujuvuutta ja kustannustehokkuutta.
Canon Camera

Teknisten dokumentaatioiden tulostaminen organisaation sisällä

Oma itsenäinen tulostaminen helpottaa ja nopeuttaa paperisten dokumenttien tuottamista ja sisällön hallintaa. Omalla tulostusratkaisulla tietoturvallisuus on varmistettu ja ajantasainen tieto sekä dynaamisesti muuttuva sisältö hallussa. Valmistus- ja toimitus- ja asennusprosesseissa tulee usein tarve teknisille kuville tai asennuskaavioille tuotteesta, tällöin prosessit nopeutuvat kun tulostamisen ratkaisut ovat yrityksen omissa käsissä. Tulostusratkaisumme kattavat kaikki teknisen tulostamisen tarpeet arkkitulostamisesta suurkokotulostamiseen.

Tuotedokumentaation vaihtuvan sisällön automaatio

Valmistusprosessin aikana tuotteesta syntyy erilaisia dokumentteja, jotka tulee toimittaa tuotteen mukana asiakkaalle. Automaation avulla tuotedokumentaation ja esimerkiksi manuaalien sisällön personointi mm. tuotteen ja kielialueen osalta nostaa tuotannon tehokkuutta ja pienentää hukkatulosteita merkittävästi.

Canon Camera
Canon Camera

Tuotteen elinkaaren aikaisen dokumentaation arkistoiminen ja asiakaskohtainen viestintä

Dokumentaatio voidaan kohdistaa oikealle asiakkaalle, jolloin järjestelmä huolehtii siitä, että asiakas näkee vain oman sisältönsä.
Huoltoraportoinnin automaattinen päivitys asiakkaan portaaliin on tehokas tapa lisätä tiedon löydettävyyttä ja parantaa asiakaskokemusta. Kun tuote kehittyy ja päivittyy, asiakkailla on portaalin kautta saatavissa ajantasainen tuotedokumentaatio koskien omaa revisioitaan.

Tiedon digitaalinen kerääminen ja hyödyntäminen tuotantoprosessissa

Valmistusprosessin aikana tarvitaan eri tuotantolinjojen työvaiheiden ohjeet. Kun tuotanto siirtyy seuraavaan vaiheeseen, on ensiarvoisen tärkeää, että edellisen vaiheen havainnot ovat raportoitu digitaalisesti hyödynnettäväksi. Web-lomakkeiden avulla saat työvaiheiden raportoinnin automatisoitua ja digitalisoitua, jotta tuotanto sujuvoituu.

Varmistu vaatimuksenmukaisesta arkistoinnista
Luo lisäarvoa

Laatujohtamisen tiedonhallinta

Laatudokumentaation hallinta on keskeinen osa teollisuuden yrityksen toimintaa, ja ratkaisukokonaisuuden ytimessä ovat standardoidut työnkulut sekä monipuoliset tiedon keräämisen tavat. Esimerkiksi palautteen voi kerätä järjestelmään sähköisillä lomakkeilla ja reitittää automaattisesti oikeiden henkilöiden käsiteltäväksi. Laatutodistusten, työohjeiden ja koulutusrekisterin hallinnointi on helppoa ja systemaattinen tiedonhallinnan järjestelmä helpottaa auditointitilanteissa.

Merkintäratkaisut ja tarratulostus tukevat valmistusprosesseja

Laadukkaiden Zebra-merkintäratkaisuiden avulla tuotteisiin ja lähetyksiin saadaan tarpeenmukainen ja ajantasainen tarramerkintä asiakkaan tietojärjestelmistä. Tuotannon käyttökatkosten minimoimiseksi tarratulostukseen voi kytkeä laitevaihtopalvelun tai koko keskitetyn tulostuksen tukipalvelun. Soveltuvat ja kestävät materiaalivalinnat parantavat asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä

a woman putting a label on a parcel

Dokumentaation tulostaminen on kriittinen osa teollisuuden tuotevalmistusta

Tuotekehitys ja valmistus edellyttävät tehokkaita ratkaisuja, jotta toiminta on sujuvaa ja saumatonta. Kellontarkan toiminnan tuloksena syntyy ylivertainen asiakaskokemus.
Lue artikkeli

OTA YHTEYTTÄ

Haluatko kuulla miten voimme auttaa yritystäsi

Muut teollisuuden toimialan toiminnot

Tutustu kuinka Canon voi auttaa myös muiden teollisuuden toimintojen tehokkuuden nostamisessa mm. automaation, tiedonhaltuunoton, dokumentinhallinnan sekä tulostamisen ratkaisuiden avulla

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutki muita Canon ratkaisuita