Nosta taloushallinnon automaation astetta

TOIMIALA

Canon & Kunnossapito ja asiakaspalvelu

Kunnossapito teollisuuden yrityksissä on keskeinen ja ratkaisevan tärkeä osa toimintaa. Myös asiakaspalvelu ja sen laatu vaikuttavat merkittävästi asiakaskokemukseen. Onkin tärkeää, että ratkaisut myös mahdollistavat virheettömän ja ripeän prosessin palvelua odottavan asiakkaan hyväksi.

Kunnossapidon ja asiakaspalvelun tietojärjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä ylivertaisen asiakaskokemuksen luomisessa

Kunnossapito ja asiakaspalvelu ovat kriittisen tärkeitä toimintoja teollisuuden arvoketjussa. Toimintoja ohjataan ydinjärjestelmillä ja jotka ovat usein liitetty organisaation prosesseihin. Tiedonhallinnan, tiedonkeräämisen ja asiakasviestinnän ratkaisumme tehostavat ja tukevat asiakaskokemuksen ja jälkituoton luomisessa.

Miten voimme auttaa

Pitkä osaamisemme dokumentinhallinnan ja prosessien sujuvoittamisen parissa on auttanut useita teollisuuden asiakkaita. Toimitamme monipuolisia ratkaisuita sähköisestä sopimushallinnasta monikanavaisuutta tukeviin asiakasviestintäratkaisuihin. Kaikki nämä tukevat ensiluokkaisen asiakaskokemuksen luomisessa sekä jälkituottojen maksimoinnissa.

  • Löydä oikea tieto oikea-aikaisesti

    Sähköisen dokumentinhallinnan järjestelmän suuri hyöty on, että paljon dokumentaatiota käsittelevä organisaation osa löytää monipuolisten kuvailutietojen avulla suuresta tietomäärästä oikean tiedon vaivattomasti ja nopeasti. Tiedon automaattinen haltuunotto mm tilaukselta tai muista järjestelmistä nostaa automaation astetta ja edesauttaa digitalisaation matkalla.

  • Automatisoimalla dokumenttikeskeisiä prosesseja hyötyä asiakkaille sekä henkilöstölle

    Kun esimerkiksi sopimuksiin liittyvät prosessit on automatisoitu ja liitetty sähköisen allekirjoituksen ratkaisun kanssa, sopimusten allekirjoittaminen ja vaivatonta ja helppoa. Dokumentinhallinnan järjestelmästä kunnossapito- ja asiakaspalveluhenkilöstö pääsevät asiakkaan dokumentteihin nopeasti ja turvallisesti - myös mobiilisti.

  • Tehosta viestintää ja paranna asiakaskokemusta

    Tehokkaalla asiakasviestinnän ratkaisulla luot yhtenevät ja oikea-aikaisen kuvan organisaatiosta sekä parannat asiakaspalvelua ja -kokemusta.

Ratkaisumme teollisuuden kunnossapito- ja asiakaspalvelutoimintoihin

Ratkaisumme täydentävät ydinjärjestelmissä prosessoitavia tietoja. Monikanavainen ja oikea-aikainen viestintä nostaa organisaation asiakastyytyväisyyttä ja vaikuttaa asiakaskokemukseen ja kilpailukykyyn. Dokumentinhallinnan ja arkistoinnin sähköinen järjestelmä hyödyttää toimintoja tiedon löydettävyyden osalta ja tietojen keräämiseen liittyvät ratkaisut mahdollistavat mm. asiakaspalautteen reitittämisen suoraan oikeille tahoille.
Laske riippuvuutta operatiivisista järjestelmistä

Viesti asiakkaalle monikanavaisesti

Asiakasviestinnän ratkaisut mahdollistavat, että organisaatio voi suunnitella, hallita ja tuottaa räätälöityä ja vaatimuksenmukaista monikanavaista viestintää. Voit luoda sääntöjä, jonka pohjalta liiketoimintakäyttäjät saavat personoida viestintää eri tilanteissa. Vähennä taustaorganisaation manuaalista työtä ja varmistu siitä, että tärkeät viestit kommunikoidaan selkeästi asiakkaalle kaikissa kanavissa.

Tehokas dokumentinhallinta

Kunnossapito- ja asiakaspalvelutoiminnoissa on paljon erilaista dokumentaatiota tilauksista laskuihin. Asiakas hyötyy paljon monipuolisen dokumentin- ja prosessinhallinnan ratkaisusta esimerkiksi arkistokäytössä tai tietyn työnkulun automatisoinnissa. Tiedon saavutettavuus ja löydettävyys sähköisestä dokumentinhallinnan järjestelmästä lyhentää olennaisesti vastausaikaa mm. asiakaspalvelutilanteessa.

Canon Camera
Canon Camera

Kerää tietoa monikanavaisesti

Tietoa on hyvä voida kerätä organisaation sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä määrämuotoisesti, esimerkiksi asiakaspalautteen muodossa. Palautteen reitittäminen automaattisesti erilaisiin työnkulkuihin mahdollistaa sen hyödynnettävyyden ja läpinäkyvyyden.

Tehokkuutta toimintaan sopimushallinnan järjestelmällä, johon on liitetty sähköinen allekirjoitus

Helppokäyttöinen sähköinen sopimustenhallintatyökalu vapauttaa henkilöstön ajankäytön kunnossapidon ja asiakaspalvelun ydintehtäviin. Samalla varmistutaan siitä, että tärkeät päivämäärät muistuvat vaivattomasti. Sopimushallinnan ratkaisun avulla varmistat turvallisen sopimusten hallintaprosessin valmistelusta arkistointiin saakka.

Canon Camera
Canon Camera

Teknisen dokumentaation tulostaminen

Kiinteistöjen ja laitteiden kunnossapidon ja asennuksen yhteydessä tarvitaan usein esimerkiksi rakenne- ja sähköpiirustuksia suurikokoisina tulosteina. Canonin tulostusratkaisut sisältävät laitteet ja palvelut, joiden avulla voit tuottaa korkeatasoisia ja säänkestäviä CAD-tulosteita.

Muut teollisuuden toimialan toiminnot

Tutustu kuinka Canon voi auttaa myös muiden teollisuuden toimintojen tehokkuuden nostamisessa mm. automaation, tiedonhaltuunoton, dokumentinhallinnan sekä tulostamisen ratkaisuiden avulla

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutki muita Canon ratkaisuita