Canon & Logistiikka

TOIMIALA

Canon & Logistiikka

Teollisuuden yritykset hakevat jatkuvasti parempia ratkaisuja logistiikkaan sujuvoittamiseen. Automatisoinnin avulla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä logistiikan prosesseissa.

Teollisuuden logistiikkatoimintojen eri tasot hyötyvät tiedon tehokkaasta haltuunotosta ja automatisoinnista

Logistiikka on tärkeä ja näkyvä osa teollisuuden yritysten toimintaa. Logistiikka koostuu monesta eri osa-alueesta, kuten esimerkiksi varastonhallinnasta, kuljetuksesta, laadunvalvonnasta ja toimitusketjujen hallinnasta. Näiden toimintojen tehokkuus ja sujuvuus ovatkin tärkeässä asemassa teollisuusyrityksen kilpailukyvyn rakentamista. Pitkän toimialakokemuksemme ansiosta voimme tarjota logistiikkatoimintoon ratkaisuja ja sovelluksia jotka nostavat kriittistä automaation astetta.

Miten voimme auttaa

Kokemuksemme kautta autamme sinua löytämään parhaan ratkaisun logistiikan tietovirtojen hallinnan ja tulostamisen alueilla.

Ratkaisumme teollisuuden logistiikan toimintoon

Ratkaisumme teollisuuden logistiikan avuksi auttavat sinua nostamaan automaation astetta, vähentää manuaalisia vaiheita sekä tuovat helppoutta ja mielenrauhaa.
Canon Camera

Paperipohjaisten sekä digitaalisten prosessien yhdistäminen

Logistiikan prosessit ovat usein paperipohjaisia sekä digitaalisia. Ratkaisumme avulla molempia voidaan hallita samassa dokumenttiprosessa ja tiedot voidaan yhdistää tehokkaan logistiikan takaamiseksi.

Tiedon lajittelu, poiminta ja reitittäminen automaation avulla

Logistiikan dokumentaatio on moninaista ja saapuvat dokumentit keskenään erilaisia. Tiedon siirtämiseen dokumenteista järjestelmiin kuluu yleensä paljon aikaa ja on virhealtista. Kun teknologiamme tunnistaa erilaiset dokumentit ja poimii niistä automaattisesti halutun tiedon oikea-aikaisesti, manuaalinen työ jää ja esimerkiksi varastointiin liittyvä prosessi sujuvoituu.

Tiedon poiminta erityyppisistä
kuva kilpa-autosta ja kuljettajista

Dokumenttien täyttämisen automaatio

Helppokäyttöiset ja laadukkaat käyttöliittymäratkaisut, raportoinnin työkalut ja esimerkiksi lähetteiden, lähetyslistojen ja tullausasiakirjojen luomiseen ja automaattiseen täyttämiseen tarkoitetut ratkaisut auttavat sinua automatisoimaan manuaalisia toimintoja. Dokumenttien luonti ja niiden jakelu monikanavaisesti helpottaa ydintoimintoja.

Logististen asiakirjojen tulostaminen

Logististen asiakirjojen tiedon ajantasaisuus, oikeellisuus ja yhdenmukaisuus varmistaa prosessien sujuvan toiminnan ja minimoi inhimilliset virheet. Tulostettavien dokumenttien koonnin, luonnin ja tulostamisen automaatio, integroimalla eri tietolähteet yhdeksi tulostustyönkuluksi, säästää aikaa ja resursseja sekä varmistaa oikea-aikaisuuden juuri siellä missä ja mihin dokumenttia kulloinkin tarvitaan.

a group of people cycling

Muut teollisuuden toimialan toiminnot

Tutustu kuinka Canon voi auttaa myös muiden teollisuuden toimintojen tehokkuuden nostamisessa mm. automaation, tiedonhaltuunoton, dokumentinhallinnan sekä tulostamisen ratkaisuiden avulla

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutki muita Canon ratkaisuita