Canon & Talous ja HR

TOIMIALA

Canon & Talous ja HR

Teollisuuden yritysten tukifunktioiden tiedonhallinnan järjestelmät vaikuttavat merkittävästi toiminnan vaatimuksenmukaisuuteen ja sujuvuuteen. On tärkeää, että ratkaisut myös mahdollistavat tehokkaan ja tietoturvallisen hybridityön sekä laadukkaat tulosteet.

Talous ja HR-toimintojen tiedonhallinnan sujuvuus tietää hyvää toiminnan vaatimuksenmukaisuudelle sekä asiakas- ja työntekijätyytyväisyydelle

Talous ja HR tuottavat yritykselle keskeisiä tukipalveluita ja toimintojen keskiössä on tehokas ja vaatimuksenmukainen toiminta. Toimintoja ohjataan ydinjärjestelmillä, joiden lisäksi organisaation sujuvat prosessit nostavat sisäisen asiakaskokemuksen uudelle tasolle. Laadukkaat tulosteet mahdollistavat tehokkaan viestinnän organisaation sisäisesti. Tiedonhallinnan ratkaisumme tukevat hybridityötä tekeviä organisaatioita tehokkaasta, niin digitaalisen kuin paperilla olevan tiedon osalta.

Miten voimme auttaa

Olemme auttaneet useita teollisuuden asiakkaitamme sujuvoittamaan talouden ja HR-toimintojen tiedonhallintaa, ja asiakkaamme ovat ratkaisuillamme saavuttaneet useita hyötyjä.

  • Paranna toiminnan vaatimuksenmukaisuutta

    Automatisoimalla esimerkiksi talouden dokumenttien arkistoinnin voit olla varma vaatimuksenmukaisesta toiminnastasi. HR dokumenttien osalta dokumentin- ja prosessienhallinnan järjestelmän hyödyntäminen varmistaa mm tietosuoja-asetuksen mukaisen toiminnan.

  • Mahdollista tehokas hybridityö

    Tietoon tulee päästä käsiksi sijaintiriippumattomasti. Tiedonhallinnan ja tulostamisen ratkaisut jotka tukevat hybridityötä nostavat työntekijäkokemuksen uudelle tasolle.

  • Varmistu dokumenttien hallinnasta tietoturvallisesti

    Tiedonhalllinnan ja tulostamisen ratkaisujen lähtökohta tulee olla tietoturvallisuus. Sekä ohjelmistojen että laitteiden tietoturvan taso on korkealla, kun myös käyttäjät ja tehokas käyttöoikeushallinta otetaan huomioon

Ratkaisumme teollisuuden talous ja HR-toimintoihin

Ratkaisumme teollisuuden Talouden ja HR-toimintojen tiedonhallintaan on monipuolinen ja sisältää tietoturvallisten dokumentinhallinnan ja arkistoratkaisuiden lisäksi tulostamisen ratkaisuja — vuosikymmenien kokemuksella.
Taloushallinnon dokumentaation arkistointi

Taloushallinnon dokumentaation arkistointi

Taloushallinnon dokumentteja on useita erilaisia ja niiden arkistointia määräaikoineen määrittää esimerkiksi kirjanpitolaki. Arkistoimalla mm raportit, kirjanpidon, tuloslaskelman ja taseen voit luottaa siihen että dokumentit löytyvät helposti ja sujuvasti esimerkiksi auditointitilanteessa. Keskitetty arkistoratkaisu mahdollistaa nopean tiedonhaun ja integroimalla ratkaisun taloushallinnon järjestelmiin, arkistointi tapahtuu automaattisesti ja vain tarvittavat henkilöt pääsevät siihen käsiksi. Tehokas digitaalinen arkisto myös parantaa työntekijäkokemusta.

Hybridityön tukeminen

Hybridityön tiedonhallinta tarkoittaa tietojen hallintaa ja jakamista organisaatiossa siten, että kaikki työntekijät voivat saada tarvitsemansa tiedot, riippumatta siitä, missä he työskentelevät. Usein tämä tarkoittaa pilvipalvelujen hyödyntämistä sekä digitaalisen että tulostamisen ratkaisuiden osalta.

Hybridityön tukeminen
HR-dokumentaation hallinta

HR-dokumentaation hallinta

Teollisuuden yritykset pyrkivät tehostamaan HR-osastojensa toimintaa. Työntekijöihin liittyviä tietoa tulee hallinnoida koko työsuhteen elinkaaren ajan, rekrytoinnista työsuhteen loppumiseen. Vaatimuksenmukainen toiminta ja esimerkiksi tietosuoja-asetus antaa työskentelylle raamit. Henkilöstöhallinnon prosesseja kannattaa kehittää vaihe kerrallaan ja digitaalisen tiedonhallinnan ratkaisulla hallitset esimerkiksi työsuhteen alkuvaiheeseen liittyvät hyväksynnät sujuvasti ja turvallisesti.

Tehokkuutta toimintaan sopimushallinnan järjestelmällä, johon on liitetty sähköinen allekirjoitus

Sujuva sähköinen työkalu sopimusten hallintaan, joka mahdollistaa esimerkiksi HR-sopimusten tehokkaan tekemisen ja allekirjoittamisen. Sähköisen työkalun avulla muistat myös tärkeät päivämäärät vaivattomasti ja varmistat tietoturvallisen sopimusten hallintaprosessin - valmistelusta arkistointiin saakka.

Tehokkuutta toimintaan sopimushallinnan järjestelmällä, johon on liitetty sähköinen allekirjoitus
Sisäisen viestinnän mahdollistaminen ja vahvistaminen laadukkailla tulosteilla

Sisäisen viestinnän mahdollistaminen ja vahvistaminen laadukkailla tulosteilla

Teollisuusalan yrityksissä käytetään merkittävästi aikaa henkilöstön osaamisen ja toiminnan kehittämiseen. Talous- ja HR-toiminnoissa syntyy paljon dokumentteja, joiden vaikuttavuutta ja omaksuntaa organisaatiossa voidaan tehostaa laadukkailla tulosteilla.

Digitointipalvelun avulla saat tiedon paperidokumenteista hyötykäyttöön

Paperiarkistot voivat viedä resursseja ja tiedon löydettävyys sekä hyötykäyttö ovat matalalla tasolla. Paperiarkistot ovat myös alttiita fyysisille uhille ja tietoturvan varmistaminen on hankalampaa. Canonin digitointipalvelun avulla arkistot digitoidaan suunnitellusti.

Digitointipalvelun avulla saat tiedon paperidokumenteista hyötykäyttöön

Muut teollisuuden toimialan toiminnot

Tutustu kuinka Canon voi auttaa myös muiden teollisuuden toimintojen tehokkuuden nostamisessa mm. automaation, tiedonhaltuunoton, dokumentinhallinnan sekä tulostamisen ratkaisuiden avulla

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutki muita Canon ratkaisuita