YRITYSRATKAISUT

Laatujohtamisen tiedonhallinta

Canon Priima laatujohtamisen tiedonhallintaratkaisut jalkauttavat laatujohtamisen osaksi organisaation päivittäistä työtä, mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen ja tehostavat päivittäistä työtä.
OTA YHTEYTTÄ
Canon-Priima.jpg

Huipputason laatujohtaminen perustuu aina tietoon

Datan määrä kasvaa tällä hetkellä eksponentiaalisesti, ja organisaation menestys vaatii tiedon haltuunottoa ja hyödyntämistä entistä tehokkaammin. Canon Priima -ratkaisun avulla yrityksesi pystyy hallitsemaan laatujohtamisen kaikkia dokumentteja ja prosesseja sekä saa rikastettua tietomassat päätöksenteon ja tehokkaamman työn tueksi.

Laatujohtamisen tiedonhallinta

Canon Priima – laatujohtamisen kokonaisuus

Canon Priima

Canon Priima on laatujohtamisen tiedonhallintaratkaisujen kokonaisuus, jonka perustana on Canonin pitkälle automatisoidut prosessin- ja tiedonhallinnan ratkaisut. Priimakokonaisuuden eri moduulien avulla laadun kehittämisessä tarvittavat tiedot, kuvaukset sekä ohjeet voidaan koostaa koko organisaation johtamisjärjestelmäksi. Lisäksi ratkaisu huomioi EU:n Whistleblower-direktiivin vaatimukset sekä mahdollistaa ISO 9001 -sertifioidun tai EFQM-standardoidun toimintamallin rakentamisen.

Palautteenhallinta

Kaikki palaute on kullanarvoista. Canon Palautteenhallinta sisältää lomakkeet ja käsittelyprosessit yrityksen sisäisille sekä ulkoisille palautteille. Yksi yhteinen lomakealusta mukautuu organisaation tarpeisiin ja mahdollistaa mm. reklamaatioiden, läheltä piti -tilanteiden ja kehitysideoiden helpon käsittelyn. Automaattiset ilmoitukset ja raportointi tehostavat palautteenhallintaa entisestään.

Whistleblower

EU:n Whistleblower-direktiivillä pyritään takaamaan vastuullinen tapa epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittamiseen ja käsittelyyn. Kaikkien vähintään 50 henkilöä työllistävien tai yli 10 miljoonan euron vuosittaisen liikevaihdon yritysten tulee järjestää vaatimukset täyttävä ilmoitusmenetelmä käyttöönsä. Canon Whistleblower on moderni weblomakeratkaisu, joka huomioi kaikki direktiivin vaatimukset ja tarjoaa mahdollisuuden anonyymiin ilmoittamiseen.

Työohjeet

Canon Työohjeet -ratkaisun avulla organisaatio pystyy hallitsemaan työohjeisiin ja prosessikuvauksiin liittyviä dokumentteja tehokkaammin. Ratkaisu ohjaa sovittujen laatustandardien mukaiseen toimintamalliin, minimoi riskit ja laatupoikkeamat sekä varmistaa, että työntekijöiden saatavilla on aina ajantasainen ohjeistus.

Työohjeet

Auditoinnit

Organisaatioiden sisäiset ja ulkoiset auditoinnit voivat olla työläitä projekteja, joihin liittyy valtava määrä tietoa ja dokumentteja. Canon Auditoinnit on informaationhallinnan alusta, jonka työnkulut varmistavat auditointien sujuvan läpiviemisen. Ratkaisulla voi hallinnoida kaikkia yrityksen auditointeja yhdellä työkalulla ja tallentaa auditointeihin liittyvät tiedot keskitetysti.

Koulutusrekisteri

Canon Koulutusrekisteri tarjoaa yrityksen työturvallisuudesta, lupakirjoista ja henkilöstöhallinnosta vastaaville tahoille helppokäyttöisen ratkaisun kaikkien koulutusten hallintaan. Koulutuksiin liittyvät tiedot tallennetaan keskitettyyn rekisteriin, joka mahdollistaa osaamisen tarkastelun selkeänä kokonaisuutena sekä osaamiseen liittyvien riskien paremman hallinnan.

Laatutodistukset

Useimmilla organisaatioilla on tuotteiden laatuun ja ominaisuuksiin liittyviä todistuksia, joita tulee hallita ja säilyttää vaatimusten mukaisesti. Canon Laatutodistukset -ratkaisun avulla todistusten hallintaan ja käsittelyyn liittyvä manuaalinen työ voidaan minimoida ja tietoja on helppo hakea virheet estävän automaattisen poiminnan avulla tietoturvallisesta arkistosta.

Rakennetaan yrityksellesi laatujohtamisen ratkaisu, joka tukee liiketoiminnan kaikkia tavoitteita.

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

 • Therefore.jpg

  Therefore

  Tutustu Canonin edistykselliseen, tehokkaaseen ja helppokäyttöiseen asiakirjojen työnkulkuohjelmistoon.

 • Tiedon haltuunotto

  Tiedon haltuunotto -ratkaisu vastaanottaa, tunnistaa, käsittelee, lajittelee, indeksoi ja jakelee asiakirjat automaattisesti

 • Parasta palvelua

  Katso miten asiantuntijamme tukevat yritystäsi räätälöityjen ratkaisujen kehittämisessä ja rakentamisessa.

 • Vastuullisuus

  Vastuullinen tulostusympäristö on energiankulutuksen minimointia, kierrätystä, päästöjen kompensointia ja paljon muuta.

 • Sopimushallinta ja sähköinen allekirjoitus

  Sopimushallinta ja sähköinen allekirjoitus

  Valmiilla ratkaisulla hallitset sopimuskantaasi täysin sähköisesti sopimusten valmistelusta arkistointiin asti.

 • Dokumentinhallinta HR

  Digitaalinen Dokumentinhallinta HR -ratkaisu nopeuttaa työnkulkuja, tehostaa tiedonhallintaa ja varmistaa tietosuojan.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan organisaatiosi tarpeisiin sopiva laatujohtamisen tiedonhallintaratkaisu.