YRITYSRATKAISUT

Laatujohtamisen tiedonhallinta

Canonin tiedonhallinnan ratkaisut auttavat jalkauttamaan laatujohtamisen osaksi organisaation päivittäistä työtä ja mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen.
OTA YHTEYTTÄ
Canon-Priima.jpg

Huipputason laatujohtaminen perustuu aina tietoon

Datan määrä kasvaa tällä hetkellä voimakkaasti ja organisaation menestys vaatii tiedon haltuunottoa ja olemassaolevan hyödyntämistä entistä tehokkaammin. Canon tiedonhallinnan ratkaisujen avulla yrityksesi pystyy hallitsemaan laatujohtamisen kaikkia dokumentteja ja työnkulkuja sekä rikastettua tietovirrat päätöksenteon ja tehokkaamman työn puolesta.

Yleiskatsaus

Dokumentinhallinta laatujohtamisen tukena

Laatujohtaminen on moninainen kokonaisuus joka on kriittinen organisaatiolle kuin organisaatiolle. Tiedon ja dokumenttien tehokas hallinta on perusta jatkuvalle parantamiselle ja rakentaa läpinäkyvää kulttuuria. Vaatimuksenmukainen toiminta helpottuu kun dokumentit hallitaan yhdessä keskitetyssä paikassa. Canon on itse organisaatio joka toimii usealla eri alueella globaalisti. Toimintamme perusta on laadukkaat tuotteet ja palvelut. Tunnemme siis laatujohtamisen salat ja tarjoamamme organisaatiolle laatujohtamisen toiminnoissa on laaja ja asiantunteva

Ratkaisut

E-signature

Palautteenhallinta

Kaikki palaute on kullanarvoista ja työn tason kehittäminen on tehokkaimmillaan kun käytössä on palautetta sidosryhmiltä. Canon ratkaisu sisältää lomakkeet ja käsittelyprosessit yrityksen sisäisille sekä ulkoisille palautteille. Yksi yhteinen lomakealusta mukautuu organisaation tarpeisiin ja mahdollistaa mm. reklamaatioiden, läheltä piti -tilanteiden ja kehitysideoiden helpon käsittelyn. Automaattiset ilmoitukset ja raportointi tehostavat palautteenhallintaa entisestään.

Työohjeet

Canon ratkaisun avulla organisaatio pystyy hallitsemaan työohjeisiin ja prosessikuvauksiin liittyviä dokumentteja tehokkaammin. Ratkaisu ohjaa sovittujen laatustandardien mukaiseen toimintamalliin, minimoi riskit ja laatupoikkeamat sekä varmistaa, että työntekijöiden saatavilla on aina ajantasainen ohjeistus.

Canon Camera
Work professionals sitting on chairs in a circle having a meeting – Canon UK

Auditoinnit

Organisaatioiden sisäiset ja ulkoiset auditoinnit voivat olla työläitä projekteja, joihin liittyy valtava määrä tietoa ja dokumentteja. Auditointeja suoraviivaistaa tehokas Canonin tiedonhallinnan alusta, jonka työnkulut varmistavat auditointien sujuvan läpiviemisen. Ratkaisulla voi hallinnoida kaikkia yrityksen auditointeja yhdellä työkalulla ja tallentaa auditointeihin liittyvät tiedot keskitetysti.

Koulutusrekisteri

Canon ratkaisu tarjoaa yrityksen työturvallisuudesta, lupakirjoista ja henkilöstöhallinnosta vastaaville tahoille helppokäyttöisen ratkaisun kaikkien koulutusten hallintaan. Koulutuksiin liittyvät tiedot tallennetaan keskitettyyn rekisteriin, joka mahdollistaa osaamisen tarkastelun selkeänä kokonaisuutena sekä osaamiseen liittyvien riskien paremman hallinnan.

A group of people sitting in around a table in a meeting
kuva työntekijästä, joka työskentelee kannettavalla tietokoneella

Laatutodistusten hallinta

Useimmilla organisaatioilla on tuotteiden laatuun ja ominaisuuksiin liittyviä todistuksia, joita tulee hallita ja säilyttää vaatimusten mukaisesti. Canon -ratkaisun avulla todistusten hallintaan ja käsittelyyn liittyvä manuaalinen työ voidaan minimoida ja tietoja on helppo hakea virheet estävän automaattisen poiminnan avulla tietoturvallisesta arkistosta.

OTA YHTEYTTÄ 

Miten voimme olla avuksi laatujohtamisen tukemisessa?

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutustu alla Canon dokumentinhallinnan ratkaisuihin

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan organisaatiosi tarpeisiin sopiva laatujohtamisen tiedonhallintaratkaisu.