YRITYSRATKAISUT

Julkishallinnon dokumentinhallinta

Julkishallinnon organisaatioiden dokumentinhallinnan ratkaisut ovat tärkeässä roolissa digitalisaation matkalla. Arkistoratkaisu Canon Säilö joka perustuu Kansallisarkiston SÄHKE2 -suositukseen on ketterä ja vaatimustenmukainen pitkäaikaissäilytyksen järjestelmä jonka alusta on monikäyttöinen ja on hyödynnettävissä moneen dokumentinhallinnan tarpeeseen
Pyydä lisätietoja
IMS Web Imagery

Yleiskatsaus

ARKISTOT HALLINTAAN JA VAATIMUKSENMUKAISIKSI CANON SÄILÖN AVULLA

Kansallisarkiston SÄHKE2 -suositukset ohjaavat julkishallinnon toimijoiden pitkäaikaisarkistointia. Arkistoratkaisun SÄHKE2 sertifiointi takaa että ratkaisu on turvallinen ja vaatimustenmukainen kun säilytetään tietoa jota ei enää käsitellä tai muokata. Arkistointi tulee ajankohtaiseksi aiheeksi myös muun vaatimuksenmukaisuuden osalta ja ratkaisumme avulla voit varmistua siitä, että arkistointi on automaattista ja auktorisoidut henkilöt pääsevät tietoihin käsiksi missä ja milloin vain.

SÄHKE 2 -suositusten mukainen päivittyvä ratkaisu

Pitkäaikaissäilyttämisen ratkaisu joka on suunniteltu julkishallinnon organisaatioiden tarpeeseen ja sertifioidaan säännöllisesti vastaamaan SÄHKE2 suosituksia. Ratkaisu noudattaa määriteltyjä toiminnallisuuksia ja metatietomalleja sertifioidulle järjestelmälle.

Three work professionals walking and laughing togther
Female activist sorting paperwork in office

Arkistointiratkaisu joka on laajennettavissa myös SÄHKE2 kokonaisuuden ulkopuolelle

Organisaatiot tuottavat paljon arkistoitavaa dokumentaatiota myös operatiivisista järjestelmistään. Ratkaisumme on laajennettavissa myös käyttöarkistoksi johon arkistoidaan kaikki keskeiset dokumentit operatiivisista järjestelmistä. Järjestelmään voidaan asettaa myös automaattiset poistokäytännöt, jolloin varmistutaan esimerkiksi tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesta toiminnasta. Ratkaisu on laajennettavissa myös HR- ja laatudokumentaation arkistointiin.

Minimoi fyysisesen tilan tarve arkistolle

Kun paperidokumenteille tulee digitointitarve, ne kannattaa säilyttää arkistoratkaisussa josta ne on helposti löydettävissä ja tieto hyödynnettävissä. Digitaalisessa muodossa arkiston sisältö on käytettävissä ja fyysisten riskien uhka arkistolle poistuu

Graphic Design Software
Men in suits shaking hands – Canon UK

Löydä kaikki dokumentit helposti

Kun dokumentit ovat arkistoituna keskitetyssä järjestelmässä, kaikki dokumentit löytyvät helposti ja organisaation riippuvuus operatiivisten järjestelmien erilaisista arkistointimahdollisuuksista laskee. Järjestelmä on laajennettavissa myös organisaation muihin dokumenttityyppeihin jolloin tehokkaan dokumentinhallinnan hyödyt saadaan käyttöön koko organisaatioon.

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutustu alla Canon dokumentinhallinnan ratkaisuihin

OTA YHTEYTTÄ 

Otamme mielellämme koppia arkistoinnin haasteistanne