long exposure of Ferris wheel

Liikkeen vangitseminen kuviin

Liikkeen kuvaaminen

Liikkeen vangitsemiseen on kaksi vaihtoehtoa: toiminnan pysäyttäminen tai liikkeen tunnun esittäminen luovilla sumennustehosteilla. Valinta riippuu siitä, mitä haluaa kuvan kertovan katsojalle. Tunteenilmaus tennispelaajan kasvoilla keskellä kiivasta peliä välittää erilaisen viestin kuin kentän poikki viuhuvan lyönnin sumennettu lentorata. Kuvan teho riippuu sen tarkoituksesta.
Liikkeen voi vangita tehokkaasti ja luovasti kaikilla kameroilla käyttämällä monipuolisesti eri tekniikoita. Näin kuvien tarina välittyy vaikuttavasti. Canon-opettaja Brian Worley kertoo kameran tehokkaasta käytöstä. Hän paljastaa myös hyödyllisiä vinkkejä kuvaamiseen LEGRIA-videokameroilla ja kertoo, miten dynaamista liikettä esittävien kuvien tulostaminen onnistuu PIXMA-tulostimella.

Aloittaminen:

Lapset ja pienet eläimet ovat vikkeliä liikkeissään!

Pienet lapset tai koirat voivat juoksennella ympäriinsä puistoissa ja liikkua arvaamattomasti. Liikkeen suunta voi muuttua nopeasti, mikä tekee kuvaamisesta haastavaa.

Jos kamerassa on lasten ja lemmikkien kuvaamiseen tarkoitettu kuvaustila, sen avulla tarkennuksen voi kohdistaa useisiin kohtiin ruudulla, jolloin kohde pysyy tarkkana. Tämä tila toimii tehokkaimmin, kun etäisyys kohteisiin on vähintään kolme metriä.

Tältä etäisyydeltä kamera pystyy paremmin pitämään tarkennuksen kohteessa. Jos kohde tulee lähelle kameraa, se ei välttämättä pysy enää tarkennettuna. Jos kamerassa ei ole tätä kuvaustilaa, kannattaa ottaa käyttöön jatkuva kuvaus ja ennakoiva automaattitarkennus. Tällöin automaattitarkennus seuraa kohdetta tehokkaasti.

Älä käytä salamaa stadioneilla tai konserttihalleissa

Kun kuvaat suurilla urheilustadioneilla, poista salamavalo käytöstä. Sisäänrakennettu salama on suunniteltu valaisemaan lähellä kameraa, tavallisimmin enintään viiden metrin päässä olevia kohteita. Stadionilla salamavalo valaisee lähinnä edessäsi olevat istuimet.

Urheilukuvaustilan käyttäminen

EOS-kameroiden ja monien muiden Canonin kameroiden urheilukuvaustila on suunniteltu vangitsemaan automaattisesti toiminnalliset tilanteet ja nopeat urheilusuoritukset. Tässä tilassa kameran oletusasetuksia muutetaan niin, että liike voidaan pysäyttää, tarkennus seuraa kohteita ja jatkuva kuvaus on käytössä.

– Pitkän polttovälin objektiiveja käytetään usein vauhdikkaiden urheilutilanteiden kuvaamiseen. Urheilukuvaustilassa kamera valitsee automaattisesti käytössä olevaan objektiiviin parhaiten sopivan valotusajan.

– Urheilukuvaustilassa tarkennus ei lukitu, kun laukaisin painetaan puoliväliin. Sen sijaan tarkennus seuraa kohdetta, kun se liikkuu lähemmäs tai kauemmas tai eri puolille kuvausaluetta.

– Kohdistus toimii parhaiten, kun aloitat kuvaamisen niin, että kohde on kuva-alan keskellä.

– Kannattaa myös aloittaa kohteen seuraaminen, ennen kuin kohde on suunnitellussa kuvauskohdassa.

Pitkän polttovälin objektiivit

Pitkän polttovälin objektiivien kuvakulma on ihmissilmää kapeampi. Näitä objektiiveja käytetään paljon urheilu- ja luontokuvauksessa. Pitkän polttovälin objektiivit saavat etäiset kohteet näyttämään suuremmilta, joten niiden avulla pääsee lähemmäs toimintaa. Teleobjektiiveiksi kutsutaan objektiiveja, joiden polttoväli on vähintään 70 mm.

Liikkeen pysäyttäminen

Kuvanvakain vähentää etenkin pitkien zoom-objektiivien käytön aikana ilmenevää kameran tärinää ja tuottaa näin terävämpiä kuvia. Kun kuvaat lähellä objektiivin zoomin telealuetta, saat parhaan tuloksen pitämällä kameraa vakaasti kahdella kädellä.

Käytä nopeaa suuren tallennuskapasiteetin muistikorttia

Liikkeen voi ikuistaa parhaiten käyttämällä jatkuvaa kuvausta. Hyödyllisiä vinkkejä:

– Valitse nopea jatkuva kuvaus, jolloin kamera ottaa sarjan kuvia, kun painat laukaisinta.

– Nopean kirjoitusnopeuden ja suuren tallennuskapasiteetin muistikorteille voi tallentaa enemmän kuvia yhden sarjakuvauksen aikana.

– Voit tallentaa enemmän kuvia myös käyttämällä JPEG-kuvamuotoa.

Panorointi – kameran liikuttaminen kohteen mukana

Kohteen seuraamista kameralla kutsutaan panoroinniksi. Se on vaikeaa, joten harjoittele sitä säännöllisesti.

Voit harjoitella taitojasi kuvaamalla pyöräilijöitä. Panorointi on tehokkainta silloin, kun liikutat kameraasi samalla nopeudella, jolla kohde liikkuu. Tällöin kohde näkyy kuvassa tarkasti pysäytettynä, mutta liikkeen vaikutelma syntyy taustan sumentumisesta. – Jos kuvaat kulkuneuvoja tällä tavalla, kuvassa pyörien liike näkyy sumentuneena ja kulkuneuvo on terävä tasaisesti sumennettua taustaa vasten.

Panoroinnin avulla voi kuvata myös useita kohteita, esimerkiksi kilparadalla kiitäviä autoja. Terävästi kuvattu auto ja sumea tausta luo todenmukaisen vaikutelman vauhdista.

Jos kohde liikkuu hitaasti, voit kokeilla käyttää valotusajan esivalintatilaa (Tv) ja asettaa valotusajan itse.

Lisävinkkejä:

Valotusajan esivalinta (Tv) ja manuaalinen valotus

Jos osaat käyttää EOS-kameran edistyneitä toimintoja sujuvasti, kokeile käyttää valotusajan esivalintatilan (Tv) eri asetuksia, joilla voit pysäyttää kohteen liikkeen tai tuoda sen esiin luovilla sumennustehosteilla.

Manuaalisessa valotustilassa (M) valotusta voi hallita täysin, ja etenkin ammattikuvaajat hyödyntävät tätä tilaa. Parhaan tulokseen saa kokeilemalla eri asetuksia ja valitsemalla niistä parhaiten tarkoitukseen sopivan.

Valotusajan säätäminen

Kuvassa näkyvä liikkeen vaikutelma riippuu käytetystä valotusajasta. Lyhyt valotusaika pysäyttää liikkeen, ja pidempi valotusaika tuo liikkeen esiin sumennettuna. Valotusaika on valittava kohteen liikkeen nopeuden mukaan. Kilpa-auton kuvaaminen edellyttää selvästi lyhyempää valotusaikaa kuin kävelevän henkilön kuvaaminen.

Valotusaika ilmaistaan sekunneissa tai useammin sekunnin murto-osissa. Lyhyt valotusaika esittää kohteen kuvassa ikään kuin pysähtyneenä.

Lyhyellä valotusajalla tarkoitetaan yleensä 1/500 sekunnin valotusaikaa tai lyhyempää. EOS-kameroissa valotusaika voi olla jopa 1/4 000 tai 1/8 000 sekuntia. Liikkeen voi esittää sumennettuna käyttämällä pitkää valotusaikaa. Pitkä suljinaika on 1/30 sekuntia tai pidempi, ja EOS-kameroissa voi käyttää jopa 30 sekunnin valotusaikaa.

Kuvanvakaintila 2 panorointiin

Monissa Canonin pitkän polttovälin objektiiveissa on useita kuvanvakaintiloja. Jos objektiivissa on valintakytkin, valitse tila 2, kun panoroit kohdetta. Muista:

voit panoroida sekä pysty- että vaakasuuntaan.

Panorointi kannattaa aloittaa ennen laukaisimen painamista ja jatkaa liikettä vielä hetken kuvaamisen pysäyttämisen jälkeen. Näin kamera liikkuu samalla nopeudella koko panoroinnin ajan.

Jos objektiivissa on kuvanvakain, siinä voi olla tilanvalitsin. Tavallisesti objektiivi tunnistaa tällöin panoroinnin suunnan automaattisesti ja vaihtaa tilaan 2.

Kuvaaminen päällekkäisvalotuksella

EOS 7D Mark II:ssa, EOS 5D Mark III:ssa ja monissa muissa uusissa EOS-kameroissa on päällekkäisvalotustoiminto. Sitä voi käyttää jatkuvan kuvaustilan rinnalla, jolloin monta toiminnan eri vaihetta tallennetaan yhteen kuvaan.

Päällekkäisvalotus toimii parhaiten, jos tumma kohde on vaaleaa taustaa vasten tai vaalea kohde tummaa taustaa vasten.

Intervallikuvaus

Liikkeen ei aina tarvitse olla nopeaa. Intervallikuvauksessa valittu määrä kuvia otetaan säännöllisin välein, mikä luo vaikutelman ajan nopeutumisesta. Pilvet liikkuvat vauhdilla taivaalla intervallitekniikalla kuvatussa otoksessa. Intervallikuvaus siis nopeuttaa hitaasti liikkuvia kohteita tai ympäristöjä.

Intervallikuvaus edellyttää pitkää kuvasarjaa, jonka yksittäiset kuvat on otettu säännöllisin väliajoin. Intervallikuvausta voi hallita kolmella tavalla:

Intervallikuvia voi ottaa säännöllisin väliajoin EOS Utility -ohjelmiston avulla yhdistämällä kameran PC- tai Mac-tietokoneeseen kaapelilla.

Canonin TC-80N3-kaukolaukaisimen voi yhdistää useisiin EOS-kameroihin, ja sen avulla kuvia voi ottaa ohjelmoiduin väliajoin.

EOS 7D Mark II -kamerassa on intervallikuvaukselle oma valikkotoiminto, jonka avulla yksittäiset kuvat voi ajoittaa.

Kun intervallikuvauksella on kuvattu sarja yksittäisiä kuvia, ne on yhdistettävä videoleikkeeksi.

Tavallisesta poikkeavat keinot: liikevaikutelman synnyttäminen zoom-sumennuksella

Zoom-sumennus on tehoste, jolla kuvaan saa liikkeen tunnun. Voit kokeilla sitä helposti EOS-kameralla, zoom-objektiivilla ja jalustalla, jos sellainen on käytettävissä. Tämä tehoste syntyy, kun käytössä on pitkä valotusaika ja zoomia lähennetään tai loitonnetaan. Tästä syntyy kuvan keskeltä reunoihin suuntautuva tehoste. Kuvaustavasta riippuen kuvassa näkyy liikettä tai vaikutelma on abstrakti. Saat parhaita tuloksia kokeilemalla eri ajoituksia, mutta pääset alkuun seuraavasti:

1. Valitse EOS-kameran Tv-tila ja aseta valotusajaksi noin 1–4 sekuntia.

2. Lähennä zoomia ääriasentoon ja tarkenna kohteeseen. Lukitse tarkennus painamalla kameran tarkennuspisteen valitsinta.

3. Jos käytössä ei ole jalustaa, pidä kamera vakaana nojaamalla tukea vasten.

4. Loitonna seuraavaksi zoomia haluamallesi etäisyydelle muuttamatta tarkennusta.

5. Paina laukaisinta ja lähennä zoomia, kunnes kohde täyttää jälleen koko ruudun. Yritä lähentää zoomia mahdollisimman sulavasti.

Kuvaa kiinnostavampia videoita liikuttamalla kameraa

Monipuolinen kameran liikkeen käyttö tekee videoista kiinnostavampia. Jos kohde liikkuu, suunnittele kohtaus niin, että siinä käytetään sekä staattisia että panoroituja otoksia.

Staattisissa otoksissa kameraa on pidettävä paikallaan, mutta harjoittelun myötä lyhyiden otosten kuvaaminen onnistuu helposti käsivaraltakin. Muista, että tärinän vaikutus on vähäisempi, kun käytät laajakulmaa. Jos haluat kameran olevan aivan paikallaan, käytä jalustaa tai muuta tukea.

Kohtaus on usein hyvä aloittaa staattisesta kuvasta. Tuo ensin esille tapahtuman tai kohteen ympäristö laajakulmalla. Odota kärsivällisesti toimintaa ja anna kohteen liikkua kuvan ulkopuolelle. Kun kohde liikkuu, seuraa liikettä liikuttamalla kameraa samalla nopeudella. Tällöin pääkohde pysyy samassa kohdassa kuvaa. Tämä voi olla vaikeaa, mutta kuvaa suhteellisen lyhyitä otoksia. Nopeat leikkaukset ja lyhyet otokset luovat videoihin vauhdin tunnun.

Voit tuoda esiin liikkuvan kohteen yksityiskohdat kuvaamalla kohteita sekä paikallaan olevalla että liikkuvalla kameralla. Pieniä yksityiskohtia kuvaavat leikkeet voi hyvin liittää videon muiden leikkeiden väliin, mikä tehostaa videon tarinan kerrontaa. Jos esimerkiksi kuvaat kilpajuoksijaa, kuvaa välillä läheltä hänen kenkiään ja jalkojaan.

Staattisten ja liikkuvien otosten yhdisteleminen

Videoissa liike on luonnollisesti avainasemassa, ja sen kuvaamiseen on monia keinoja. Liikkuva kohde voi ohittaa paikallaan olevan kameran tai kameraa voidaan liikuttaa tai panoroida liikkuvan kohteen mukana.

Kiinnostava kohtaus syntyy staattisten ja liikkuvien kuvausten yhdistelmästä.

Jos voit ennakoida kuvattavan kohteen liikkeen, kuten juoksurataa kiertävät urheilijat, suunnittele kuvaus etukäteen.

Kohteen ympäristöä ja taustaa voi puolestaan tuoda esille aloittamalla kuvaaminen laajakulmalla ja siirtymällä sitten tiukempaan rajaukseen muuttamatta kameran paikkaa.

Käytä kilpailun aikana staattisten kuvakulmien ja liikkuvien otosten yhdistelmää. Valmistaudu huolella tärkeiden loppuhetkien kuvaamiseen.

Voi olla järkevää kuvata ensin kaikkia kilpailijoita laajakulmalla mutta valmistautua kohdistamaan kuva voittajan juhlintaan heti kilpailun päätyttyä.

Oikeat asetukset vauhdikkaiden toimintakuvien tulostamiseen

Vauhdikkaat toimintakuvat kannattaa tulostaa nähtäviksi PIXMA-tulostimella. PIXMA-tulostimilla voi tulostaa korkealaatuisia ja uskomattoman yksityiskohtaisia kuvia. Saat onnistuneita tulosteita seuraavasti:

• Valitse kuvaa parhaiten vastaava paperikoko (jos kuvan resoluution on suuri, kokeile tulostaa A4-kokoa suurempia kuvia, jos tulostin tukee suurkuvatulostusta).

• Valitse paperityyppi, joka tuo värit tehokkaasti esiin (värit tulostuvat tarkasti, kun PIXMA-tulostimella tulostetaan Canonin valokuvapapereille).

• Käytä tulostinohjaimen korkeita laatuasetuksia, jotta kuvien yksityiskohdat tulevat esiin.

My Image Garden -ohjelmiston käyttäminen PIXMA-tulostimen kanssa

My Image Garden -sovelluksella voit järjestää ja tulostaa kuvia helposti. Ohjelmistolla voi jopa tulostaa Canon-kameroilla kuvatuista videoleikkeistä poimittuja stillkuvia. Lisäksi se voi yhdistää useita stillkuvia yhdeksi tulostettavaksi tiedostoksi. Jos sinulla on esimerkiksi kuvasarja tennispelaajasta syötön aikana, voit jakaa sarjan erillisiksi kuviksi ja yhdistää ne, jolloin yhdessä tulosteessa näkyy koko syöttöliike.