Exposure Header

Valotuksen hallinta

Valotus tarkoittaa kameran kennoon osuvan valon määrää. Se määrittää, kuinka vaalea tai tumma kuvasta tulee. Valotusta voi hallita valotusajan, aukon koon ja ISO-herkkyyden avulla. Näiden säätöjen muutokset vaikuttavat valotuksen lisäksi myös muihin kuvan ominaisuuksiin. 

Tässä videossa kerrotaan, kuinka voit saat kuvaasi oikeanlaisen valotuksen aukon kokoa, valotusaikaa ja ISO-herkkyyttä säätämällä ja kuinka nämä säädöt vaikuttavat kuvaan.

Yleensä valotus onnistuu halutulla tavalla kameran automaattitilojen avulla. On kuitenkin hyödyllistä tietää, kuinka eri asetukset vaikuttavat kuvaan. Tällöin saat varmuutta myös käsisäätöjen käyttöön, ja ottamasi kuvat erottuvat edukseen.

Aukko tarkoittaa objektiivissa olevan, valoa läpi päästävän aukon kokoa. Aukon arvoa voi säätää suuresta pieneen kunkin objektiivin oman vaihteluvälin sisällä. Aukon esivalintatilan (Av) avulla voit säätää aukon arvoa mutta antaa kameran valita muut valotukseen liittyvät asetukset.

Aukkoa kuvataan f-luvulla. Kun aukko on suuri, f-luku on pieni, esimerkiksi f/2,8. Tällöin kameraan pääsee paljon valoa ja terävyysalue on kapea (tarkennetun kohdan ulkopuolella oleva alue sumentuu). Kun aukko on pieni, f-luku on suuri, esimerkiksi f/16. Kameraan pääsee vähän valoa ja tarkennusalue ulottuu laajasti kuvan etualalta taustalle asti.

Aukon vertailu0,4 s, f/16, ISO 100
Aukon vertailu1/250 s, f/1,8, ISO 100

Nämä kaksi kuvaa on valotettu samalla tavalla kahdella eri kokoisella aukolla. Vasemmanpuoleisessa kuvassa on käytetty pientä aukkoa, joten terävyysalue on laaja ja kuvassa on useita tarkasti erottuvia alueita. Oikeanpuoleisessa kuvassa aukon kokoa on suurennettu, joten terävyysalue on kapeampi ja tarkasti erottuvia kohteita vähemmän.

Valotusaika on aikajakso, jonka aikana valo pääsee kameran kennoon. Sitä mitataan sekunneissa. Valotusajan esivalintatilan (Tv) avulla voit säätää valotusaikaa mutta antaa kameran valita muut valotukseen liittyvät asetukset.

Lyhyttä valotusaikaa, kuten 1/1 000 s, käytetään pysäyttämään nopea liike esimerkiksi virtaavaa vettä kuvattaessa. Pitkän valotusajan avulla voi lisätä kuvaan liikettä, jolloin esimerkiksi purossa virtaava vesi näkyy kuvassa sumeana massana.

Valotusajan vertailu1/1 000 s, f/5, ISO 2000
Valotusajan vertailu1/2 s, f/16, ISO 50

Nämä kaksi kuvaa on otettu samankaltaisella valotuksella, mutta niissä on käytetty eri valotusaikoja. Pitkän valotusajan vaikutus näkyy selvästi virtaavassa vedessä. Kun käytät pitkää valotusaikaa, kannattaa käyttää jalustaa tai tukea kamera muulla tavoin, jottei kuva tärähdä.

ISO-herkkyys määrittää kennon valoherkkyyden. Sen avulla voi siis vahvistaa kennoon osuvan valon vaikutusta, jolloin valotusaikaa ja aukon kokoa voi säädellä vapaammin. Alhaisin tavallisesti käytetty ISO-herkkyys on 100, ja arvon kasvaessa myös herkkyys lisääntyy.

Liian suuri ISO-herkkyys voi heikentää kuvan laatua. Kuvasta voi tulla rakeinen, siinä voi olla kohinaa ja värit saattavat himmentyä. ISO-herkkyydeksi kannattaa yleensä valita mahdollisimman pieni arvo.

ISO-herkkyyden vertailu1/20 s, f/5,6, ISO 400
ISO-herkkyyden vertailu1/20 s, f/5,6, ISO 1250

Oikeanpuoleinen näkymä on huomattavasti pimeämpi kuin vasemmanpuoleinen. Jotta näkymän voisi kuvata ilman jalustaa, on käytettävä kohtalaisen lyhyttä valotusaikaa. Tätä varten ISO-herkkyyttä on lisättävä. Tässä kuvassa käytetty ISO-herkkyys 1250 ei ole vielä heikentänyt kuvan laatua liikaa.

Valotuksen säätäminen vaatii kaikkien edellä esiteltyjen asetusten huomioimista. Esimerkiksi nopean liikkeen pysäyttäminen valotusaikaa pidentämällä saattaa johtaa kuvan alivalottumiseen. Tämän voi kuitenkin välttää suurentamalla aukon kokoa. Tarkennusalueen suurentaminen aukkoa pienentämällä taas vaatii pidempää valotusaikaa. Valotuksen onnistumisen voi taata myös ISO-herkkyyttä muuttamalla. Asetusten välistä suhdetta kuvataan usein valotuskolmiolla.

Valotuksen korjauksen säätimellä voit lisätä kuvaan valoa tai vähentää sitä. Negatiivinen luku vähentää valotusta ja tummentaa kuvaa, kun taas positiivinen luku vaalentaa kuvaa.

Valotuksen vertailu1/15 s, f/5,6, ISO 400 Valotus –2
Valotuksen vertailu1 s, f/5,6, ISO 400 Valotus +2

Näissä kahdessa kuvassa on selvästi erilainen valotus, vaikka valon määrä näkymässä on sama. Vasemmanpuoleinen kuva on liian tumma eli alivalottunut, ja oikeanpuoleinen kuva on liian vaalea eli ylivalottunut. Valotuksen korjaustoiminnolla valotuksen saa kohdalleen.

Tällaista valotuksen säätöä voi käyttää myös luovana tehosteena. Kuvan tummentaminen syventää tunnelmaa ja tuo värit paremmin esiin etenkin maisemakuvissa. Valotuksen lisääminen tuo varjoihin lisää valoa ja antaa kuvalle modernin ilmeen.

Valotuksen haarukoinnin avulla voit kuvata näkymän useilla erilaisilla valotuksilla ja valita parhaan version myöhemmin. Valitse valotusasteikon arvo väliltä 1–3 ja anna kameran muuttaa asetuksia tarpeen mukaan.

Kokeile seuraavalla kuvausretkellä erilaisia valotusasetuksia, jotta näet itse, miten ne vaikuttavat kuviisi. Muista ladata parhaat otoksesi Canonin galleriaan.


Huomautus: joissakin tapauksissa kuvien arvot ovat suuntaa-antavia, ja niiden tarkoitus on osoittaa kuvien väliset erot.