Yhteiskuntavastuu – Canon ja kestävä kehitys

Canon pyrkii vastuulliseen liiketoimintaan. Uskomme, että tuotteissamme käytettyjen innovaatioiden ja teknologioiden tulisi rikastuttaa asiakkaidemme elämää ympäristöä vahingoittamatta. Liiketoimintamme ja tuotemerkkimme perustuvat kestävän kehityksen mukaiseen taloudelliseen kasvuun. Vähennämme luonnonvarojen käyttöä, valvomme huolellisesti taloudellista kehitystä ja riskejä sekä kunnioitamme yhteisöjä, jotka luottavat meihin.

Yhteiskuntavastuu on olennainen osa strategiaamme. Tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia kuvantamisratkaisuja, jotta he voivat työskennellä tehokkaammin ja vähentää ympäristövaikutuksiaan. Vähennämme tuotteiden hiilijalanjälkeä kierrättämällä materiaaleja, mikä vähentää uusien luonnonvarojen tarvetta. Toimintamme on vastuullista. Vähennämme oman toimintamme ympäristövaikutuksia ja tuemme laajaa taloudellista kasvua yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa. Lisäksi toimimme säännösten ja standardien mukaisesti ja pyrimme mahdollisuuksien mukaan jopa ylittämään niiden vaatimukset.


Yritysvastuu
Kannamme vastuun toimintamme vaikutuksista ja toimimme oikeudenmukaisesti. Sitoutumisemme kestävään kehitykseen keskittyy kolmeen ydinalueeseen: ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen.

Lue lisää kolmesta avainalueestamme:
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu

YK:n Global CompactPicture_UNGC logo
Canon Eurooppa on allekirjoittanut tammikuussa 2014 YK:n Global Compact -aloitteen, joka koostuu 10 periaatteesta seuraavilla osa-alueilla: ihmisoikeudet, työelämä, ympäristö ja korruption vastaisuus. Allekirjoittamalla vahvistamme tukevamme kestävää kehitystä osana strategiaamme, yrityskulttuuriamme ja liiketoimintaamme.

Kestävä kasvu
Canonin pitkän aikavälin suunnitelmissa on kolmen alueellisen pääkonttorin perustaminen Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Japaniin sekä tutkimus- ja kehitystoimintojen ja tuotantovalmiuksien lisääminen kullakin alueella. Euroopan alueelliset pääkonttorit on sijoitettu neljään eri toimipaikkaan: Canon Europe Limitediin Lontoossa, Canon Europa N.V:hen Alankomaiden Amstelveenissä sekä entisiin Océ-toimipaikkoihin Alankomaiden Venlossa ja Saksan Poingissa.

Filosofiamme
Liiketoimintamme perustuu japanilaiseen Kyosei-yritysfilosofiaan, joka merkitsee elämistä ja työskentelemistä yhdessä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Tämä tarkoittaa, että kannamme vastuun toimintamme vaikutuksista ja kunnioitamme asiakkaitamme, ympäristöä sekä niitä yhteisöjä ja maita, joissa toimimme. Lue lisää Kyosei-filosofiasta .

Canonin yhteiskuntavastuuraportti 2014

Ympäristö – ympäristövaikutusten vähentäminen
Minimoimme luonnonvarojen tarpeen ja pienennämme siten ympäristövaikutuksia kaikessa toiminnassamme aina tuotteiden suunnittelusta niiden käyttöiän päättymiseen asti. Ratkaisujemme ansiosta asiakkaamme voivat toimia tehokkaasti ja pienentää hiilijalanjälkeään.

Lue ympäristöosiosta, miten vähennämme tuotteidemme ja toimintojemme ympäristövaikutuksia ja edistämme kestävää kulutusta.

Sosiaalinen vastuu – yhteiskunnan tukena kuvien avulla
Rikastutamme yhteiskuntaa kuvantamisratkaisujemme avulla ja teemme yhteistyötä työntekijöiden, yhteisöjen ja sidosryhmien kanssa kaikkialla eettisiä periaatteita kunnioittaen. Pyrimme vaikuttamaan yhteiskuntaan positiivisesti toimimalla niiden ihmisten hyväksi, joiden elämää toimintamme koskettaa: Lisätietoja Canonin yhteistyöstä sidosryhmien kanssa on Sosiaalinen vastuu -osiossa .

Taloudellinen vastuu – oikeudenmukainen ja vastuullinen toiminta
Harjoitamme vastuullista liiketoimintaa, tuemme laajaa taloudellista kasvua, toimimme oikeudenmukaisesti ja noudatamme lakeja, säädöksiä ja standardeja. Noudatamme tiukkoja käytäntöjä ja sääntöjä, joiden avulla suojelemme asiakkaita ja työntekijöitä, kasvatamme liiketoimintaa ja saavutamme tavoitteemme vastuullisesti. Lisätietoja toimintatavoistamme saat Taloudellinen vastuu -osiosta .spacer
					image
Yhteiskuntavastuu
Ympäristö
Sosiaalinen vastuu
Taloudellinen vastuu
Palkinnot – yhteiskuntavastuupalkinnot
Yhteiskuntavastuuraportit