Käyttöehdot v2.0

Päivitetty viimeksi 21.8.2018

Canon Professional Services -jäsenyys

Nämä ehdot koskevat Canon Professional Services (CPS) -jäsenyyttä ja tässä kuvattujen CPS-jäsenyyden etujen hyödyntämistä. Canon voi päivittää näitä käyttöehtoja ajoittain ilmoittamatta siitä asiakkaalle. Kehotamme, että luet käyttöehdot ajoittain verkossa CPS-tilisi kautta. Kopion voimassa olevista käyttöehdoista saa pyynnöstä myös CPS-jäsenyyttä koskevista asioista vastaavalta tiimiltä.

CPS-jäsenyyden tarjoaa sinulle Canon Europa N.V., jonka rekisteröidyn toimipaikan osoite on Bovenkerkerweg 59 P.O Box 2260, 1185 XB Amstelveen, Alankomaat ja jonka Amsterdamin kauppakamarin rekisterinumero on 33166721

1. CPS-jäsenyys

1.1 CPS-jäsenyys tarjoaa tiettyjä etuja, kuten laajemmat korjaus- ja lainauspalvelut Canonin asiantuntevissa korjaus- tai huoltoliikkeissä (”Canonin huoltokeskukset”) tai muissa huoltoliikkeissä, jotka voivat tarjota CPS-palveluja Canonin luvalla (”Valtuutetut CPS-huoltokumppanit”), Canonin erityisen CPS-tukipalvelun käyttöoikeuden, lisätietoja Canonin valokuva- ja videotuotteista ja -palveluista, tuotetukea valtuutetuille valokuvaajille suurissa kansainvälisissä tapahtumissa, kutsuja jäsentapahtumiin EMEA-alueella ja Canonin erikoistarjouksia.

1.2 CPS-jäsenyys on saatavana CPS-jäsenyysmaissa vähintään 18-vuotiaille asiakkaille, jotka haluavat rekisteröityä CPS-jäseniksi.

1.3 Jäsenyystaso määräytyy jäsenen omistamien Canon-tuotteiden mukaan (”Canon-laite”). Rekisteröidyn Canon-laitteen mukaan jäsenyystaso voi olla punainen, hopea, kulta tai platina. Jäsen kuitenkin saa punaisen jäsenyystason rekisteröimättä yhtäkään Canon-laitetta. Jäsenyystasot on kuvattu täällä . Muista, että kaikki rekisteröimäsi Canon-tuotteet eivät vaikuta CPS-jäsenyystasoosi tai kerrytä jäsenyyspisteitä.

1.4 CPS-jäsenyyteen sisältyvät palvelut vaihtelevat jäsenen kotimaan mukaan. Voit tarkistaa kotimaassasi saatavana olevat palvelut täältä

1.5 Kun rekisteröidyt CPS-jäseneksi ja saavutat hopea-, kulta- tai platinatason, saat jäsenkorttisi sisältävän tervetulopaketin. Voit pyytää tervetulopaketin tilisivultasi, ja se lähetetään antamaasi osoitteeseen. Jos jäsenyystasosi muuttuu jäsenkortin vastaanottamisen jälkeen, uutta korttia ei lähetetä automaattisesti.

1.6 Jäsenkortissa ja tilisivulla on CPS-jäsentilin numero, joka on ilmoitettava CPS-etujen käytön, kuten korjausajan varauksen tai tuotetarjouksen hyödyntämisen yhteydessä.

1.7 CPS-jäsenyydellä ei ole päättymispäivää. Jäsenyystasosi voi nousta tai laskea, kun lisäät tai poistat rekisteröityjä Canon-laitteita. Canon-laitteiden rekisteröitymisestä kertyvät jäsenyyspisteet voivat laskea, kun rekisteröimästäsi Canon-laitteesta on saatavana uudempi versio tai emme enää kykene huoltamaan sitä. Tason laskemisessa on kolmenkymmenen päivän siirtymäaika. Sen mukaan rekisteröimäsi Canon-laitteen kerryttämien pisteiden laskiessa jäsenyystasosi ei laske kolmeenkymmeneen päivään. Siirtymäaika näkyy yleiskatsauksessa, kun kirjaudut CPS-tilillesi.


2. CPS-jäseneksi rekisteröityminen

2.1 CPS-jäseneksi rekisteröityminen on helppoa: anna henkilötietosi ja rekisteröi omistamasi laitteet verkossa osoitteessa canon.fi/pro/canon-professional-services/


3. CPS-jäsentili

3.1 Sinun on rekisteröitävä jäsentilisi omalla nimelläsi ja sähköpostiosoitteellasi (jota Canon voi käyttää ottaakseen sinuun yhteyttä ja varmistaakseen henkilöllisyytesi). Sinä olet vastuussa siitä, että jäsenyyteen liittyvään viestintään tarvittavat tiedot on rekisteröity paikkansa pitävästi ja tarkasti.

3.2 Sinun on varmistettava, että rekisteröityihin laitteisiisi tai henkilötietoihisi tehtävät muutokset päivitetään CPS-profiiliisi.


4. CPS-jäsenyys: huoltoon, korjaukseen ja varalaitteen lainaamiseen liittyvät edut

4.1 Näet jäsensivullasi palvelut ja edut, joita sinulla on oikeus käyttää asuinmaasi ja jäsenyystasosi perusteella.

4.2 Jos CPS:n korjaus- tai varalaitteen lainauspalveluita ei ole käytettävissä CPS-jäsenen asuinmaassa, jäsen voi käyttää jäsenyystasonsa mukaista Fast Track -korjauspalvelua käydessään CPS-maassa, jossa korjauspalveluja on saatavana. Mahdollisuus tällaiseen korjaukseen riippuu korjauspalveluja tarjoavasta liikkeestä ja sen kapasiteetista. Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että tällaiset jäsenet eivät voi käyttää varalaitteen lainaamiseen liittyvää etua jäsenyystasostaan tai vierailusta toiseen jäsenyysmaahan huolimatta.

4.3 Huoltoon, korjaukseen ja varalaitteen lainaamiseen liittyvien etujen tavoiteajat koskevat vain enintään kolmea yksittäisen jäsenen rekisteröimää tuotetta, jotka ovat samaan aikaan käsiteltävänä.

4.4 Tavoiteaikojen toteutumista ei taata. Canon ja CPS-palveluja tarjoavat valtuutetut korjausliikkeet kuitenkin pyrkivät noudattamaan edellä mainittuja tavoiteaikoja.

4.5 Tavoiteajat lasketaan arkipäivinä (maanantaista perjantaihin, lukuun ottamatta yleisiä vapaapäiviä asianomaisessa maassa) ja huolto- tai korjausajan katsotaan alkavan sinä arkipäivänä, kun korjausliike on vastaanottanut tuotteen korjattavaksi, ja päättyvän sinä päivänä, kun tuote on valmis palautettavaksi korjausliikkeestä. Korjausaikaan ei lasketa tuotteen kuljettamiseen käytettyä aikaa eikä aikaa, jona odotetaan korjauksessa tarvittavia asiakkaan tietoja, kuten puuttuvia asiakirjoja tai korjauksen kustannusarvion hyväksyntää, kun kyseessä on takuukorjaus.

4.6 Jos tavoiteaika ylittyy, jäsenelle tarjotaan lainaksi varalaite mahdollisuuksien ja saatavuuden mukaan. Lainaan sovelletaan ehdottomasti Canonin normaaleja lainaehtoja (esimerkki lainaehdoista on liitteessä), ja jäsenen katsotaan hyväksyneen kyseiset ehdot, jos hän pyytää tai hyväksyy lainan osana CPS-jäsenyyteensä sisältyviä palveluja.

4.7 Tavoiteajat ja varalaitteiden lainausmenettely koskevat vain laitteita, jotka määritellään ja hyväksytään asianmukaisesti korjattaviksi CPS-jäsenyyden perusteella (lisätietoja kohdassa 5).

4.8 Kaikkiin tämän menettelyn perusteella tehtäviin korjauksiin sovelletaan Canonin ja korjauspalveluja tarjoavan valtuutetun huoltokumppanin yleisiä korjausehtoja.

4.9 Takuukorjauksia lukuun ottamatta sinun on maksettava kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat laitteen huollosta, mukaan lukien (muun muassa) kuljetuskustannukset sekä verot ja maksut, joita saatetaan periä maassa, jossa laite toimitetaan korjattavaksi, paitsi siinä tapauksessa, että kustannukset sisältyvät jäsenyysetuihin.

4.10 Edut tarjotaan saatavuuden mukaan, ja Canon voi muuttaa tai vähentää niitä milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Canonilla on rajoittamaton oikeus määrätä poikkeuksia etujen saatavuudelle. Julkaistuissa jäsenyyseduissa voi olla myös paikallisia eroja.

4.11 Edut ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi siirtää toiselle henkilölle. Vain rekisteröitynyt CPS-jäsen voi hyödyntää jäsenyyteen perustuvia etuja. Edut koskevat vain asianomaisen jäsenen laillisesti omistamia ja kokonaan rekisteröimiä laitteita. Et voi käyttää etuja kenenkään toisen henkilön puolesta etkä kokonaan tai osittain rekisteröimättömälle laitteelle tai antaa kenenkään toisen henkilön käyttää etuja puolestasi. Tuote katsotaan kokonaan rekisteröidyksi, kun sitä koskevat tuotenimen, sarjanumeron, ostomaan, ostopäivän ja ostoliikkeen tiedot on annettu ja tuotteen pisteet (mikäli saatavilla) on validoitu ja lisätty jäsenen yhteispisteisiin.

4.12 Etuja ei voi käyttää takautuvasti, eli et voi myöhemmin käyttää sinulle kuulunutta etua, jonka jätit käyttämättä silloin, kun sinulla oli sen käyttöoikeus.

4.13 Edellä mainittujen etujen lisäksi Canon voi tarjota CPS-jäsenille lisäetuja tai kampanjaetuja jäsenyyden tilan ja CPS-jäsenyyspalvelujen käytön määrän perusteella. Tällaisina etuina voidaan tarjota muun muassa seuraavia: korjauspalvelut, laitteiden lainauspalvelut, lähetys- ja toimituskampanjat sekä tutkimukset ja tuotetarjoukset.

4.14 HUOMAA, ETTÄ CPS-JÄSENYYS EI VAIKUTA CANONIN TAKUUJÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVIIN OIKEUKSIISI, JOTKA SAAT TUOTTEEN OSTOHETKELLÄ, TAI LAKIMÄÄRÄISIIN OIKEUKSIISI.


5. CPS-jäsenyyteen sisältyvien palvelujen ja etujen käyttäminen

5.1 Korjauspalvelut:

5.1.1 Kun haluat hyödyntää CPS-jäsenyyteesi sisältyviä korjaus- tai huoltopalveluja, toimita laitteesi paikalliseen CPS-huoltoliikkeeseen ja liitä mukaan täytetty huoltolomake, josta käy ilmi pyyntösi, nimesi, CPS-jäsennumerosi ja CPS-jäsenyytesi tila. Kiinnitä paketin päälle näkyvälle paikalle CPS-tunnustarra (saat tarroja tervetulopaketissa). Jos kyseessä on takuukorjaus, liitä mukaan kopio takuutodistuksesta ja ostotodistus.

5.1.2 Vain Canon ja liikkeet, jotka Canon on valtuuttanut tarjoamaan CPS-palveluja, voivat tehdä CPS-jäsenyyteen perustuvia korjauksia. Kattava luettelo paikallisista liikkeistä on täällä

5.2 Varalaitteen lainaaminen:

5.2.1 Jos korjaus ei ole valmis tavoiteajassa ja sinulla on jäsenyytesi perusteella oikeus saada lainaksi varalaite (ks. kohta 3) oman laitteesi korjauksen tai huollon ajaksi, paikallinen Canonin huoltokeskus tai Valtuutettu CPS-huoltokumppani ottaa sinuun yhteyden. Siten tarvittavat järjestelyt voidaan tehdä suoraan.

5.2.2 Kaikkiin tämän ehdon mukaisesti lainattaviin laitteisiin sovelletaan ehdottomasti Canonin normaaleja lainaehtoja (esimerkki lainaehdoista on liitteessä), ja sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset ehdot, jos hyväksyt lainan osana CPS-jäsenyyteesi sisältyviä palveluja.

5.2.3 Lainattavat varalaitteet voidaan toimittaa mihin tahansa haluttuun osoitteeseen CPS-jäsenyysmaissa. Toimituksesta sovitaan paikallisen liikkeen kanssa. Varalaitteet voivat pyydettäessä olla myös noudettavissa itse.

5.2.4 Sinun on palautettava lainalaite viiden päivän kuluessa oman laitteesi palautuksesta osoitteeseen, jonka Canon tai varalaitteen toimittanut CPS-liike ilmoittaa (myös muusta menettelystä voidaan sopia Canonin kanssa kirjallisesti).

5.2.5 Sinun on varmistettava, että jokainen lainattu tuote on palautettaessa samassa kunnossa kuin toimitettaessa. Olet itse vastuussa, jos lainalaite häviää, vaurioituu tai varastetaan, ja sinua voidaan vaatia korvaamaan korjauksesta tai uuden hankkimisesta aiheutuvat kustannukset. Kehotamme harkitsemaan asianmukaisen vakuutuksen ottamista lainalaitteiden mahdollisten vahinkojen varalta.

5.2.6 Canon kieltäytyy kaikesta sinulle lainattuihin laitteisiin liittyvästä vastuusta lain sallimassa määrin.


6. Jäsenyyden irtisanominen

6.1 Voit lopettaa jäsenyytesi milloin tahansa. Ilmoita tästä paikalliselle CPS-jäsenyyttä koskevista asioista vastaavalle tiimille kirjallisesti sähköpostilla tai tilisivullasi olevan Ota yhteyttä CPS Priority -tukeen -linkin kautta.

6.2 Canon voi päättää CPS-jäsenyytesi ja sulkea tilisi välittömästi, jos et noudata näitä käyttöehtoja tai jos Canon katsoo sinun käyttäneen jäsenyyttäsi ja/tai sen perusteella tarjottuja palveluja sopimattomalla tavalla ajankohdasta riippumatta. Päätös on täysin Canonin harkinnassa.

6.3 Lisäksi Canon pidättää oikeuden peruuttaa minkä tahansa jäsenyyden varkauteen tai petokseen liittyvän epäilyn perusteella. Päätös on täysin Canonin harkinnassa.


7. Henkilötiedot

Tutustu Kuluttajia koskevaan tietosuojakäytäntöömme, jossa kerromme, miten käytämme henkilötietojasi ja miten voit käyttää niihin liittyviä oikeuksiasi.


8. Muuta

8.1 Voit esittää CPS-jäsenyyttäsi koskevia kysymyksiä ja valituksia paikalliselle CPS-jäsenyyttä koskevista asioista vastaavalle tiimille, jonka yhteystiedot saat täältä, tai tilisivullasi olevan Ota yhteyttä CPS Priority -tukeen -linkin kautta.

8.2 CPS-jäsenyyteen sovelletaan tarkasti näitä käyttöehtoja. Jos haluat luopua jäsenyydestä tai et hyväksy näitä käyttöehtoja, sinun on irtisanottava jäsenyytesi näiden Käyttöehtojen kohdassa 7 kuvatulla tavalla.

8.3 Canonilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Oikeus koskee muun muassa jäsenyystasoja ja etuja. Muutoksia tai päivityksiä voidaan tehdä ajoittain ilmoittamatta niistä sinulle, minkä vuoksi kehotamme tarkastamaan muutokset CPS-verkkosivustolta ajoittain. Canon kuitenkin pyrkii ilmoittamaan merkittävistä ehtoihin tehtävistä muutoksista.

8.4 Vaikka Canon jättäisi milloin tahansa noudattamatta mitä tahansa ehtoa tarkasti, Canon voi siitä huolimatta soveltaa kyseistä ehtoa tai jotain muuta ehtoa tarkasti minä tahansa muuna ajankohtana.

8.5 Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ja ne kuuluvat Englannin tuomioistuinten ei-yksinomaisen tuomiovallan piiriin.

Liite

Canonin lainauspalvelu – lainaehdot (esimerkki):

Canon Europa N.V. tai sen tytäryhtiö, Canonin alueellinen myyntiedustaja, (”Canon“) sitoutuu lainaamaan minulle veloituksetta Lainauspyynnössä määritellyt kääntöpuolella eritellyt tuotteet ja niihin liittyvät lisävarusteet (yhdessä ”Laitteet”). Hyväksyn, että Laitteiden käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja:

1. Laitteet on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti, enkä saa lainata Laitteita millekään kolmannelle osapuolelle.

2. Hyväksyn, että Canon pidättää oikeuden vetää takaisin minkä tahansa Laitteen mistä tahansa syystä milloin tahansa omalla ilmoituksellaan. Kaikki Laitteet palautetaan Canonille käyttämällä mukana toimitettuja toimitustarroja (tarvittaessa) joko viiden arkipäivän kuluessa siitä, kun olen saanut tuotteeni takaisin korjattuna, tai kussakin Lainauspyynnössä määritetyn ajan kuluessa tai aiemmin, jos Canon pyytää palauttamaan ne. Jos en palauta Laitteita Canonille pyydettäessä tai sovitusti, Canon laskuttaa minulta tuotteista valmistajan suosituksen mukaisen listahinnan kokonaisuudessaan.

3. Palautan Laitteet sovittuun aikaan hyvässä toimintakunnossa; kohtuullinen kuluminen on odotettavaa. Sitoudun suojaamaan Laitteita kaikin tavoin iskuilta, kolhuilta, vesivahingoilta, hiekalta, lialta ja muilta haitallisilta tekijöiltä, jotka voivat vahingoittaa Laitteita. Hyväksyn, että kaikki Laitteiden häviämiseen ja vahingoittumiseen liittyvät riskit ovat minun vastuullani niin kauan kuin Laitteet ovat hallussani ja ennen kuin Canon on kuitannut ne vastaanotetuiksi. Sitoudun korvaamaan Canonille kaikki Laitteiden korjaus- tai vaihtokulut, jotka aiheutuvat virheellisestä käsittelystä, huolimattomuudesta tai laiminlyönneistä.

4. Sitoudun käyttämään Laitteita Canonin julkaisemien ohjeiden mukaisesti. En missään tapauksessa yritä korjata tai huoltaa Laitteita itse. Jos Laitteita on huollettava tai korjattava, pyydän lisäohjeita Canonilta.

5. Hyväksyn, että Laitteet lainataan minulle ”SELLAISENAAN”. Niiden käyttöön tai toimintaan ei sovelleta mitään oletettuja tai nimenomaisia takuita, ja Canon sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista tällaisista takuista, mukaan lukien myyntikelpoisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta koskevat takuut. Canon ei vastaa mistään vahingonkorvauksista, jotka liittyvät esimerkiksi henkilö- tai omaisuusvahinkoihin tai tuottojen menetykseen, eikä muista suorista, erityisistä, välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tähän sopimukseen tai Laitteiden käytettävyyteen tai käyttökelvottomuuteen.

6. Ymmärrän, että minun on maksettava Laitteiden palauttamiskustannukset ja järjestettävä toimitus Canonille, ellei Canonin kanssa ole etukäteen toisin sovittu.

Ymmärrän Laitteita koskevat velvollisuuteni, jotka on määritetty tässä Sopimuksessa, ja takaan henkilökohtaisesti, että Laitteet palautetaan Canonille, tai palauttamatta jääneet osat korvataan, Canonin pyynnöstä.

Etsitkö jotakin muuta? Pro-sivun rekisteröinti