ARTIKKELIT

Töissä kotona tai toimistolla – pilvipalvelut mahdollistavat paikkariippumattoman työskentelyn

Uuden vuosikymmenen myötä teknologiaa koskevia spekulointeja ja ennusteita vilisee kaikkialla. Pilviteknologiaa täytyy kuitenkin lähestyä hieman eri näkökulmasta. Koska pilvipalveluista on tullut niin olennainen osa arkeamme, ei ole enää järkevää puhua niiden tulevaisuudesta omana yksittäisenä teknologianaan vaan asiana, joka on jo välttämätön ja luonteva osa sujuvaa ja saavutettavaa arkea.

Lataa opas

Toimiala 5.0: Kone kohtaa ihmisen alykkäässä, asiakaslähetöisessä automaatiossa

Muuttuva yhteiskunta

Pilvipalvelut toimivat kaupunkien, työpaikkojen, laitosten ja ihmisten toiminnan nykyaikaistamisen liikkeellepanevana voimana, koska ne luovat digitaalisen infrastruktuurin tulevaisuuden älykaupungeille (joissa asuu arvion mukaan 68 % maailman väestöstä vuoteen 2050 mennessä1). Elinympäristöstämme tulee älykkäämpi, mutta jokainen uusi yhdistetty laite myös luo uutta tietoa, joka täytyy tallentaa ja analysoida. Tämän mittaluokan teknologiaa voidaan ylläpitää ainoastaan yhdistämällä huipputeknologia ja pilvipalvelut. Kun digitaalinen infrastruktuuri on käytössä, älyhissit ja -pysäköintialueet, itseohjautuvat autot ja drone-taksit, junat ja metrot sekä maatilat ja voimalat ovat osa toimivaa arjen verkostoa.

Pilvipalvelut tukevat myös kasvavia teknologioita, kuten tekoälyä, sekä auttavat niiden mukauttamisessa uusiin ympäristöihin. Monissa laitteissa, kuten matkapuhelimissa, on kuitenkin paljon rakenteetonta dataa: sähköposteja, tekstiviestejä ja valokuvia. Rakenteettoman datan analysointi vaatii aikaa ja prosessointitehoa, jota useimmissa älypuhelimissa ei ole paikallisesti. Tässäkin pilvipalvelut ovat välttämättömiä arjen kumppaneita, joiden ansiosta puhelimistamme voi tulla entistäkin älykkäämpiä.

Vaikka pilvipalvelut eivät ole uusi asia, uusia ja mielenkiintoisia sovelluksia kehitetään jatkuvasti. Elämämme on yhä mobiilimpaa ja viime aikoina on käynyt selväksi, että tieto on oltava saatavilla mistä ja milloin tahansa: etäkonttoreilta, tien päältä ja toimistolta – kaikkialta yhtä helposti. Aiemmin pääsy tietoon aika- ja paikkariippumattomasti oli yrityksille suuri mahdollistaja, mutta lisääntynyt etätyön määrä on muuttanut tämän pakolliseksi vaatimukseksi, joka varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

Toistaiseksi on hyväksyttävä, että monelta osin elämme yhä hybridiajassa. Yrityksillä on tarve käyttää sekä paperisia että sähköisiä dokumentteja käyttötarkoituksen mukaan. Esimerkiksi kiinteistökaupassa kauppakirja saatetaan allekirjoittaa paikan päällä perinteisesti kynällä, vaikka sähköisen allekirjoituksen suosio koko ajan kasvaakin. Paperiset asiakirjat on kuitenkin saatava kaikkien ulottuville ja liiketoimintaprosesseihin, ja on tärkeää, että ne käsitellään ja arkistoidaan samoin kuin sähköiset asiakirjat. Etätyöskentely on entisestään lisännyt tätä tarvetta. Digitoimalla dokumenteista saadaan helposti löydettäviä eli hakukelpoisia: digitoidessa pystytään tulkitsemaan asiakirjan sisältöjä ja käsittelemään, jakelemaan ja arkistoimaan ne automaattisesti halutulla tavalla, ilman manuaalisia vaiheita.

Esteiden poistaminen innovaatioiden tieltä

Pilvipalveluista on tullut välttämätön osa yritysten toimintaa. Samalla ne ovat poistaneet esteitä ja tehneet työelämästä joustavampaa. Pilvipalvelut ovat esimerkiksi vähentäneet hankintoihin liittyviä riskejä. Kalliit ja joustamattomat sopimukset voivat olla hidaste etenkin monille pienille yrityksille. Pilvipalveluille ominainen skaalautuvuus tarkoittaa, että palveluiden määrää voidaan joko kasvattaa tai kutistaa riippuen yrityksen tarpeista, mikä auttaa hallitsemaan kuluja ja taloudellisia riskejä. Näiden joustavien pilvipohjaisten mallien suosio jatkaa kasvuaan, ja ennustusten mukaan vuoden 2020 lopussa kaikki uudet yritykset sekä 80 % aiemmista myyjistä tarjoavat tilausperusteisia liiketoimintamalleja2.

Pilvipalvelut kannustavat myös innovointiin, koska niiden nopeus tekee uusien ideoiden kokeilemisesta helppoa, minkä lisäksi palautetta voidaan kerätä nopeasti. Jos strategia ei toimi, sitä voidaan korjata saman tien sen sijaan, että odotettaisiin epäonnistumista ja määritettäisiin vasta sitten johtopäätökset ja kerätyt opit. Pilvi-infrastruktuurin ansiosta yritykset pystyvät myös tarttumaan herkemmin erilaisiin markkinarakoihin, sekä vastaamaan ja hyödyntämään näitä mahdollisuuksia aiempaa nopeammin. Pilvipalvelujen tarjoamat ketterät mahdollisuudet kannustavat viimeisiäkin yrityksiä siirtymään niiden käyttäjiksi. Maailmanlaajuisten pilvipalveluiden markkinoiden ennustettiinkin kasvavan 17,5 % pelkästään 2019 vuoden aikana, eikä kasvun laantumisesta ole merkkiä3.

Pilvipalveluiden ansiosta voi työskennellä missä ja milloin vain

Vaikuttavaa tietoa

Jokaisen yrityksen ytimenä on tieto. Se, miten pääsemme käsiksi tietoon, hyödynnämme ja jaamme sitä, on läheisesti sidoksissa siihen, miten menestyvä kustakin organisaatiosta voi tulla. Ja juuri tähän pilvipalveluilla on ollut suuri vaikutus. Pilvipalveluiden ansiosta yritysten työntekijät eivät ole enää sidottuja toimistoihin, vaan he pääsevät käsiksi tietoihin ja voivat työstää hankkeita yhdessä muiden kanssa kaikkialla maailmassa reaaliaikaisesti. Tämä on mullistanut yritysten toimintamallit. Esimerkiksi eurooppalainen yritys OpenDesk lataa huonekalujen luonnoksia pilvipalveluun ja antaa asiakkaidensa ladata niitä ja teettää huonekalun asuinalueensa paikallisella valmistajalla. Tämä pienentää toimitus- ja varastokustannuksia sekä yrityksen hiilijalanjälkeä.

Pilvipalveluiden ansiosta yritykset voivat myös toimia tehokkaammin. Yritysten kasvaessa niistä tulee helposti entistä siiloutuneempia, ja eri tiimit kehittävät omia tapojaan työskennellä ja jakaa tietoa. Pilvipalvelut auttavat yrityksiä kaventamaan näitä kuiluja, jolloin työntekijät saavat yhdestä paikasta kaiken tarvitsemansa. Tämä helpottaa yritysten välisten työnkulkujen luomista, kun aikaisemmin työntekijöiden tiedostojen määrä saattoi kaksinkertaistua tai tiedostoja hävisi töiden edetessä. Pilvipalveluiden ansiosta työskentely ei rajoitu yhteen paikkaan, vaan tieto kulkee mukana paikasta toiseen ja on jaettavissa nopeasti kollegoille heidän etätoimistoilleen.

Tietoryöppy

Ironista onkin, että mitä enemmän käytämme pilviratkaisuja, sitä enemmän tarvitsemme niitä. Niin sanottu tietoryöppy voidaan liittää siihen, kuinka paljon käytämme pilvipohjaisia palveluita jokapäiväisessä elämässämme. Verkkojärjestelmien käyttö, sosiaaliset verkostot, videoiden jakaminen, liikennevirran tallentaminen, kollegoiden kanssa työskentely – nämä kaikki ovat osa sitä suurta tietomäärää, jota yksityishenkilöt sekä yritykset tuottavat omaan käyttöönsä. Kaikki tämä tieto vaatii laskentatehoa tiedon hallinnoimiseksi, tallentamiseksi sekä analysoimiseksi. Sitä varten tarvitsemme taas pilvipalveluita.

Pilvipalveluiden tulevaisuudesta puhuminen onkin vanhanaikaista, sillä todellisuudessa meidän olisi puhuttava yhteiskunnan ja yritysten tulevaisuudesta. Kaupunkiemme, työpaikkojemme ja laitosten tulevaisuus on pitkälti riippuvainen pilviteknologiasta, ja tämä pitää paikkansa entistä selvemmin, kun yhä useammista palveluista tulee palvelimettomia ja digitaaliset infrastruktuurit kehittyvät. Nyt on aika tehdä ennusteita yhteiskunnan, yritysten ja työn tulevaisuuden suunnitelmista ja haasteista sekä siitä, kuinka pilvipalvelut pystyvät vastaamaan niihin.

Vaikka Suomessa ollaan edelläkävijämaa pilvipalveluiden käytössä, on pilvipalveluihin käytettävä rahamäärä silti vain noin 20 % vuosittaisista IT-menoista4. Suunta on kuitenkin selvä: tahti vain kiihtyy, sillä viimeaikainen työnteon muutos tulee pysyvästi muuttamaan tapaa, jolla ymmärrämme sellaisia asioita kuten työ, tieto, saavutettavuus ja löydettävyys.

Pilvipohjaisten ratkaisujen avulla voimme tukea yritystäsi liiketoimintatavoitteittesi saavuttamisessa aina asiakaskokemuksen tehostamisesta dokumenttien elinkaaren hallintaan ja turvaamiseen. Yhdessä varmistamme, että työsi on sujuvaa, tehokasta ja tietoturvallista, missä ikinä työtäsi teetkään – oli se sitten toimistolla, kotityöpisteellä tai vaikkapa mökkikuistilla.


Kirjoittajat

Riitta Mölsä

Tuotepäällikkö

Jaakko Heinola

Business Development Manager


1 https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
2 https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/12/20/customer-lifetime-value-and-the-subscription-economy/#34ccc8c36402
3 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-04-02-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-g
4 https://www.tieto.com/contentassets/ddbc5217268e408e98a6dd0b496adcb0/cloud-maturity-index-2019---full-report-4.pdf

Pilvipalvelut tulevaisuuden työympäristössä

Pilvipalvelut mahdollistavat dynaamisen työskentelyn paikkariippumattomasti – yhteistyöstä ja tiedonkulusta tinkimättä.

Lataa opas

Pilvipalveluiden ansiosta voi työskennellä missä ja milloin vain

Me autamme sinua liiketoimintatavoitteittesi saavuttamisessa.

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää