ARTIKKELI

Kuinka hankinta-ajattelun muutos voi pelastaa planeetan

Kuinka hankinta-ajattelun muutos voi pelastaa planeetan

GLOBE Forum -tapahtumassa 2020-luku nimettiin ilmastovuosikymmeneksi, sillä seuraavien kymmenen vuoden aikana valtioiden ja yritysten on ryhdyttävä toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tai kohdattava se tosiasia, että ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulee peruuttamattomia. Paine kasvaa, ja jo 67 prosenttia yritysasiantuntijoista uskoo, että pysyäkseen kilpailukykyisinä yritysten on muutettava toimintansa hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä tai aiemmin.

Vain noin neljä tai viisi vuotta sitten yritysvastuu oli mukava lisä. Tällä hetkellä kestävän kehityksen mukainen toiminta on kuitenkin yksi yritysten ensisijaisista tavoitteista ja muutospainetta tulee monesta suunnasta. Vaikka ajattelutavan muutos on lähtöisin kuluttajilta, yritysten työntekijät ovat omaksuneet uuden ajattelutavan nopeasti ja halu muutokseen onkin usein lähtöisin juuri yritysten työntekijöistä. Tämä pakottaa yritykset pohtimaan, onko niiden työympäristö kestävän kehityksen mukainen ja luo samalla tavarantoimittajille paineita osoittaa oman toimintansa vastuullisuus. Ajattelutavan muutos saa lisää tuulta alleen ja löytää tiensä hankintatiimin luokse. Hankintatiimin päätökset vaikuttavat työpaikalla käytettäviin tuotteisiin ja palveluihin sekä yrityksen käyttämiin toimittajiin, ja lisäksi ne osoittavat vastuullisen toiminnan merkityksen myös myyntitiimeille.

Ruotsissa hiljattain järjestetyssä hankintoja ja vastuullisuutta käsittelevässä seminaarissa kävi ilmi, että tuotteet, joissa on hyödynnetty kierrätettyjä osia, hylätään usein, koska ne eivät täytä ”tehdasuusille” tuotteille asetettuja vaatimuksia . ”Tehdasuusi”, eli toisin sanoen uusiovalmistettu tuote, tarkoittaa sitä, että tuote on valmistettu käyttäen hyödyksi jo olemassa olevia materiaaleja, jolloin säästetään muun muassa raaka-aineissa. Seminaarin keskustelu osoittaa, miten vain muutama vuosi sitten täysin normaaleina pidetyt päätöksentekoprosessit voivat vaikuttaa negatiivisesti hankintatiimiläisten toimintatapaan tänä päivänä. ”Tehdasuutta” koskevat säännöt voivat johtaa siihen, että hankintatiimit jättävät huomiotta mahdollisuuden pyrkiä tukemaan kiertotaloutta. Tämä mahdollisesti synnyttää turhaa jätettä ja tarpeettomia kustannuksia.

Hankintatiimeissä olisi siis hyvä huomioida, miten oman toimiston laitteiston käyttöikää voisi pidentää tai kuinka laitteet voitaisiin hävittää asianmukaisesti. Esimerkiksi Canonin uusiovalmistetun EQ80-laitemalliston laitteet valmistetaan vähintään 80-prosenttisesti olemassa olevista, käytetyistä ja huolletuista osista, mikä vähentää valmistuksen hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Kun vastuullisuus ja kestävä kehitys otetaan osaksi toimintaa läpi organisaation, tulee siitä osa normaalia ajattelutapaa, joka toimii liikkeelle panevana voimana ja vaikuttimena niin palvelujen ja tuotteiden hankinnoissa kuin muissa yritystoiminnan päätöksissä. Ennakoivalla toiminnallaan hankintatiimillä on mahdollisuus huomioida hankittavien tuotteiden koko elinkaaren vaikutukset valmistuksesta hävittämiseen.

Joissakin tapauksissa lainsäädäntö voi ohjata hankintatiimejä oikeaan suuntaan. Vuodesta 2021 alkaen valmistajien on muun muassa toimitettava varaosia jopa 10 vuoden ajan, jotta laitteet voidaan korjata vaihtamisen sijasta. Muutos tarjoaa yrityksille mahdollisuuden säästää rahaa ja saada aikaan mitattava muutos ympäristössä. Esimerkiksi yrityksen omistaman älypuhelimen näyttö tai takakansi täytyy vaihtaa keskimäärin 3–6 kuukauden päästä ja akku 18 kuukauden päästä käyttöönotosta. Jos tällaiset laitteet korjattaisiin sen sijaan, että vaihdetaan uusi tilalle, voitaisiin säästää tuhansia euroja laitteen käyttöiän aikana ja vähentää samalla elektroniikkajätteen määrää.

Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa tapaa, jolla yritykset voivat lähestyä vastuullisuutta ja kestävän kehityksen teemoja. Yrityksellä, joka ottaa vastuullisuuden huomioon koko liiketoiminnassaan, on kuitenkin paremmat edellytykset menestyä. Hankintatiimien ollessa yrityksen toiminnan keskiössä, on sitä kautta hyvä mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti ajattelutavan kehitykseen kaikkialla yrityksessä.


Kirjoittaja Päivi Kahelin

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää

Haluatko kuulla lisää ratkaisuistamme?