Vastuullisuus

Kohti
hiilineutraalia tulostamista

Hiilineutraalit toimistoympäristöt ovat oleellinen osa kestävää kehitystä. Asiakkaamme voi helposti neutraloida tulostuksesta syntyvät päästöt.

TULOSTUKSEN PÄÄSTÖKOMPENSOINTI PALVELUNA

Vastuullista tulostuksen- ja dokumentinhallintaa

Canon on jo vuosikymmeniä panostanut aktiivisesti vastuullisuuteen. Yhteisen hyvinvoinnin edistäminen on keskeinen osa myös Kyosei-yritysfilosofiaamme, joka ulottuu aina tuotekehityksestä ja tuotannosta ihmisten ja tuotteiden väliseen vuorovaikutukseen sekä ympäristövastuuseen saakka. Vähennämme laiteiden valmistukseen ja jakeluun liittyviä päästöjä tarjoamalla energiatehokkaita tuotteita, kierrätyksen ja tietoturvallisen jälkikäsittelyn palveluja sekä laitteiden uusiointia EQ80-malliston avulla. Matkustuspäästöjen vähentämiseksi priorisoimme palvelutuotannossamme etähallintatyökalujen käyttöä.

Kompensoimalla tulostuksen päästöt asiakkaamme voi toteuttaa hiilineutraaliustavoitteita


Canon-tulostuslaitteilla syntyvät käytönaikaiset päästöt voi helposti kompensoida eli muuttaa tulostuksen hiilineutraaliksi. Suosittelemme tulostuksen päästöjen kompensointiin kansallista Taimiteko-puunistutusohjelmaa, sillä metsänkasvatus on todettu parhaimmaksi keinoksi sitoa hiiltä ilmakehästä puiden toimiessa tulevaisuuden hiilinieluina.

Kompensaatio-infografiikka

Päästökompensoinnin hyödyt:


Elinkaarimallin mukainen vastuullinen toimintatapamme

Päästöjen kompensointimahdollisuudet

Suosittelemme asiakkaillemme tulostuksen päästökompensoinnin kohdistamista yhteistyökumppaniemme ohjelmiin. Asiakkaamme voi hyödyntää valmiiksi laskettuja tulostuksen CO2-päästöarvoja, jotka perustuvat laitteiden käytön vuosittaisiin keskiarvoihin.

Suomalainen Taimiteko-toiminta

Mitä kompensointi kattaa?

Käytönaikainen tulostaminen Canonin tulostuslaitteilla (ylläpito, käyttö, energian- ja paperinkulutus vuosittaisena keskiarvona).

Mihin kompensointi ohjautuu?

Suomalaiset puunistutuskohteet Suomen 4H-liiton ja Luonnonvarakeskuksen kehittämässä toimintamallissa.​

Kenelle soveltuu?

Canonin tulostuslaitteiden käyttäjäorganisaatiot.

Miten todennetaan?

Suomen 4H-liiton Taimiteko-todistus istutuskohteesta.

Taimiteko4_Tiina Rinne

Reforestation-ohjelma

Mitä kompensointi kattaa?

Paperinkulutus kaikilla tulostuslaitteilla.

Mihin kompensointi ohjautuu?

Globaalit puunistutuskohteet SGS:n sertifioimiin projekteihin

Kenelle soveltuu?

Canonin tulostuksenhallinnan (MPS) sopimusasiakkaat​

Miten todennetaan?

PrintReleaf-organisaation sertifikaatti päivittyy reaaliaikaisesti TrueMPS-pilvipalveluohjelmistoon

TrueMPS_Reforestation

PÄÄSTÖARVOT TAIMITEKO-OHJELMAAN

Tulostuksen käytönaikaisten päästöjen neutralointiin voi hyödyntää valmiiksi laskettuja CO2-päästöarvoja: Canonin tulostuslaitteiden energiankulutus, ylläpito, käyttö ja paperinkulutus vuosittaisina keskiarvoina. *

Kiinnostuitko hiilineutraalista tulostuksesta?

Ota yhteyttä paikalliseen asiantuntijaamme.

OTA YHTEYTTÄ

Palveluun liittyvät aiheet

Päästökompensoi toimistoympäristönne

Lähteet:

*(Environmental Paper Network http://c.environmentalpaper.org, Suomen markkinat) A4 = 0,01270 CO2 kg
**(JEMAI CFP Program https://www.cfp-japan.jp/english/list/, US markkinat)