ARTIKKELIT

Toimiala 5.0: Kone kohtaa ihmisen älykkäässä, asiakaslähtöisessä automaatiossa

Siinä missä Teollisuus 4.0:ssa oli kyse älykkäästä valmistuksesta, nyt puhutaan laajasti uudesta trendistä – Teollisuus 5.0:sta. Siinä tunnustetaan ihmisen merkitys ideoiden luomisessa, muutoksen mahdollistamisessa ja molempia osapuolia palkitsevien asiakassuhteiden rakentamisessa. Sitä voisi pitää automaation ”uudelleeninhimillistämisenä”.

Toimiala 5.0: Kone kohtaa ihmisen alykkäässä, asiakaslähetöisessä automaatiossa

Kyse on inhimillisen kosketuksen tuomisesta takaisin valmistukseen, ja ihmisten ja älykkäiden järjestelmien välisen yhteistyön lisäämisestä pitkän aikavälin menestyksen edistämiseksi. Kyse ei ole automaatiovastaisuudesta, vaan automaation älykkään käytön korostamisesta. Se vahvistaa sekä ihmisten että koneiden rooleja.

Teollisuus 5.0:n mukaan tulevaisuus on harmonisen suhteen luomista ihmisten ja koneiden välille, jolloin ne voivat tehdä parempaa yhteistyötä menestyksekkäämmän liiketoiminnan rakentamiseksi.

Mielestäni painoala on täydellinen Teollisuus 5.0:n periaatteiden omaksumiseen. Meidän alallamme teknologiset innovaatiot ovat aina yhdistyneet ihmisen luovuuteen, ja maailmanluokan insinööritaidot ovat saaneet parikseen upean muotoilun ja teiteellisen otteen. Painoala on älykästä ja verkostoitunutta. Se herättää mielikuvia ja tunteita.

Tarkoitus on edistää automaatiota ajattelemalla sitä pidemmälle ja keskittyä inhimilliseen lisäarvoon, jota voidaan luoda prosessien optimoinnilla. Eli jos pystyt vähentämään rutiinitehtäviä tekijöiltä, saat vapautettua palkkaamasi älykkäät ja luovat ihmiset korkeamman tason vastuutehtäviin. Kun heillä on käytettävissään enemmän aikaa ja korkealaatuista dataa, he voivat valvoa järjestelmiä, tehdä dynaamisia päätöksiä ja etsiä mahdollisuuksia tehdä enemmän asiakkaiden hyväksi.

Automaation tavoitteena ei ole päästä eroon työpaikoista, vaan muuttaa ja parantaa niitä koko tiimin todellisen arvon esiintuomiseksi. Työntekijät analysoivat reaaliaikaisesti ajan tasalla olevaa tuotantodataa käyttäen tietoa älykkäämmin ja ennakoivammin, jotta he voivat tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä ja ehkä jopa tunnistaa tulevia trendejä. Teknologian kehitys, kuten 5G-verkot, tuo nämä tiedot heidän ulottuvilleen, tarjoaa reaaliaikaisen kuvan liiketoiminnasta, mahdollistaa nopean mukautumisen sekä arvokkaamman ja yksilöllisemmän vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa.

Itse asiassa painoalan yrityksillä on nämä tiedot jo käytettävissään, mutta monet eivät vain hyödynnä niitä täysimääräisesti. Monet työntekijät ovat keskittyneet käytännön toimintaan, eikä liiketoimintadata ohjaa heidän toimintaansa. Näiden tietojen antaminen myyntitiimeille ja asiakkaita kohtaavalle henkilöstölle tarkoittaa käytännössä sitä, että he voivat edistää muutosta ja tuottaa lisäarvoa luomalla palveluita, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden odotuksia.

Jotta nykypäivän painoalan yritykset voivat menestyä ja innovoida, niiden on mukauduttava ja kehityttävä datan hyödyntämisessä pystyäkseen toimittamaan parempia ja räätälöidympiä palveluita. Keskittyminen dataan ja asiakkaiden intresseihin houkuttelee uusia osaajia ja ruokkii innovaatioita.

Riippumatta siitä, miten pitkällä olet digitaalisessa muutosprosessissa, sinulla on mahdollisuus toteuttaa älykkäämpiä ja yhdistettyjä prosesseja, joissa parhaat teknologiset resurssisi ja työntekijäsi yhdistyvät, ja pystyt tarjoamaan asiakkaillesi mahdollisimman paljon lisäarvoa. Ohjelmistojen kehityksen ansiosta painoala voi yhdistellä digitaalista ja fyysistä viestintää esimerkiksi integroitujen ohjelmallisten kampanjoiden avulla.

Ihmis- ja koneälyn yhdistäminen on tulevaisuutta, ja niiden avulla voimme luoda erottuvia tuotteita ja palveluita ja tuottaa yrityksellesi todellista kilpailuetua.Kirjoittaja Karis Copp

printtitoimittaja ja alan kommentaattori

Oletko valmis uuteen teolliseen vallankumoukseen? Me autamme!

Ota yhteyttä

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää