ARTIKKELI

Hybridityöskentelyajan strategia:
Onko organisaatiosi riittävän ketterä menestyäkseen?

mies käyttää kannettavaa tietokonetta

Odottamaton kokeilu

Pandemia pakotti organisaatiot odottamattomaan etätyökokeiluun. Äkillisestä häiriöstä huolimatta useat organisaatiot osoittivat pystyvänsä mukautumaan muutokseen nopeasti, vaikka etätyö ei ollutkaan heidän suunnitelmissaan. Menestyksen ytimessä oli teknologia, joka on muuttanut työskentelytapoja täydellisesti. Jos kansalliset sulut olisivat tapahtuneet viisi vuotta aiemmin, yritysten toiminta olisi todennäköisesti häiriintynyt paljon vakavammin.

Viime vuodet ovat vaikuttaneet monien organisaatioiden johtajien strategioihin tulevaisuutta varten. Ne ovat tarjonneet malliesimerkin siitä, että työn ei tarvitse olla sidottu yhteen paikkaan.

Hybridityöskentely on kuitenkin vain yksi osa laajempaa keskustelua mukautumisesta. Kyse ei ollut pelkästään siitä, että yritykset, joilla oli oikeat työkalut, sopeutuivat nopeasti erityisesti etätyöskentelyyn, vaan siitä, että ne pystyivät mukautumaan nopeammin kaikkiin muutoksiin, koska niiden liiketoimintamalli kesti odottamattoman muutoksen paremmin.

Mukautuvuus on uusi vakuutus

Pandemian myötä saatiin tietoisuus siitä, että organisaatioiden markkinat ja työtavat voivat kääntyä päälaelleen hetkessä.

Vaikka tämän häiriön mittakaavaa voi pitää ainutlaatuisena, totuus on, että muutoksesta on tulossa uusi normaali. Yhteiskunnalliset trendit ja tekniset innovaatiot ovat yhä nopeampia ja tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Organisaatiosi on oltava valmis tulevaisuuden haasteisiin, pystyttävä mukautumaan muutoksiin helpommin, tehtävä liiketoiminnasta entistä ketterämpää ja kestävämpää nyt ja tulevaisuudessa.

Work professional researching how to improve your agility

Ketteryyden kehittäminen

Nopeasti muuttuvan ympäristön kyydissä pysyminen ja uusien teknologioiden ja toimintojen hyödyntäminen vaativat uudenlaisen lähestymistavan. Viisivuotissuunnitelmien sijaan konsultit ovat pitkään puhuneet jatkuvan kehityksen lähestymistavasta. Sen sijaan, että muutos nähtäisiin "tapahtumana", sitä pitäisi lähestyä jatkuvana tilana, jossa organisaatioiden digitalisaatio edistyy koko ajan.

Jotta yritysmalli olisi ketterämpi, johtajien on tunnistettava työskentelytavat, jotka rajoittavat sopeutumista uuteen, ja korvattava ne uusilla, tehokkaammilla, ajanmukaisilla prosesseilla.

 • Jäykistä prosesseista digitaalisiin työnkulkuihin – Hyviä esimerkkejä ovat ostoreskontran ja henkilöstöhallinnon kaltaiset taustaprosessit, jotka riippuvat fyysisestä paperityöstä ja sitä hoitavien työntekijöiden läsnäolosta paikan päällä. Jotta prosesseista tulee entistä sujuvampia ja tehokkaampia, esimiesten on optimoitava niiden hallinta. Sen lisäksi, että paljon manuaalista paperityötä ja tiimin fyysisiä toimia vaativat työnkulut sitovat yrityksen keskeiseen, tiettyyn sijaintiin, ne vievät paljon aikaa. Digitaaliset työnkulkutekniikat vapauttavat työntekijät keskittymään tärkeämpiin tehtäviin ja varmistavat, että he voivat seurata työtä mistä tahansa.
 • Fyysisestä infrastruktuurista pilvipalveluun – Pilvipohjaisella infrastruktuurilla on nykyään paljon etuja organisaatioille. Hybridityöskentely voi lopulta kannustaa luopumaan vanhasta paikallisesta infrastruktuurista. Tästä on valtavasti etua sen lisäksi, että tiimit voivat työskennellä missä tahansa: vastikään markkinoille tulleiden uusien pilvipohjaisten innovaatioiden käyttöönotto ja skaalaus helpottuu, eikä enää tarvitse huolehtia monimutkaisesta ja aikaa vievästä integroinnista vanhoihin järjestelmiin.
Keskittymällä näihin ensisijaisiin tehtäviin yritykset ovat paitsi valmiimpia liikkumaan hybridimaailmassa, myös kaikin tavoin ketterämpiä. Ottamalla käyttöön prosesseja ja infrastruktuuri, joissa on mahdollisimman vähän fyysisiä ja maantieteellisiä riippuvuuksia, varmistetaan liiketoiminnan jatkuvuus myös kriisitilanteessa.

Ketterästi menestykseen

Heti pandemian jälkimainingeissa menestyivät organisaatiot, joissa oli riittävästi digitaalisia työkaluja siirtyä verkkokauppaan, etätöihin ja jopa täysin uusiin tulovirtoihin ja liiketoimintamalleihin.

Kaikki nämä muutokset perustuivat jossain määrin kehittyneeseen digitalisaatioon: organisaatiot, joilla oli kehittyneet verkkomyyntivalmiudet, pystyivät vaivatta keskeyttämään toimintansa fyysisissä liikkeissään ja kasvattamaan tarjontaansa verkossa. Toimistoyritysten, joilla oli kehittyneet digitaaliset työnkulut ja yhteistyötyökalut, siirtyminen laajamittaiseen etätyöskentelyyn onnistui nopeasti ilman monimutkaisia manuaalisia prosesseja ja henkilöstön uudelleenkoulutusta. Niin siirtymisessä hybridityöskentelyyn kuin mukautumisessa ennakoimattomiin muutoksiin tulevaisuudessa menestyksen avain on organisaation joustavuuden varmistaminen jatkuvan digitalisaation avulla.

mies pyöräilee

Oletko valmis suunnittelemaan hybridityötulevaisuuttasi?

Lisätietoja on e-kirjassamme Hybridityöskentely nyt.

Lue lisää

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

 • Therefore™

  Valitse Therefore – asiakirjojen hallintaratkaisu, joka mullistaa yrityksen asiakirjojen hallinnan ja jakamisen. Käy sivustollamme!

 • Digitalisaatio

  Autamme yrityksiä digitaalisessa muutoksessa ja ottamaan käyttöön digitaalista teknologiaa, joka tukee liiketoimintaa uudessa normaalissa. Katso, miten voimme auttaa yritystäsi digitalisaatiossa.

 • uniFLOW Online

  Tutustu Canonin tulostus- ja skannaustyönkulkuratkaisuihin. Lue verkkosivuiltamme lisää turvallisista, integroiduista tulostusratkaisuista.