REDLINE CHALLENGE

Canon Redline Challenge
säännöt ja ehdot

1. JÄRJESTÄJÄ JA OSALLISTUJAT

1.1. Järjestäjä on Canon Europa N.V., jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat (”Canon”). Yrityksestä, tytäryhtiöstä, kumppanuusyhtiöstä tai muusta vastaavasta tahosta, jota Canon hallitsee ajoittain tai kokonaan, käytetään tässä asiakirjassa nimitystä "Canonin tytäryhtiö". Canonista ja Canonin tytäryhtiöistä käytetään tässä asiakirjassa yhteisnimitystä "Canon Group".

1.2.Kilpailuun voivat osallistua (”osallistujat”) vähintään 18-vuotiaat seuraavien maiden harrastajavalokuvaajat: Saksa, Itävalta, Sveitsi, Ranska, Espanja, Portugali, Italia, Norja, Ruotsi, Tanska, Suomi, Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Alankomaat, Belgia, Luxemburg, Viro, Latvia, Liettua, Islanti, Tšekki, Unkari, Puola, Slovakia, Etelä-Afrikka, Bahrain, Iran, Irak, Jordania, Kuwait, Libanon, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Syyria, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Jemen, Algeria, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kap Verde, Keski-Afrikan tasavalta, Tšad, Komorit, Kongon demokraattinen tasavalta, Djibouti, Egypti, Päiväntasaajan Guinea, Eritrea, Etiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Norsunluurannikko, Kenia, Liberia, Libya, Mali, Mauritania, Marokko, Niger, Nigeria, Kongon tasavalta, Ruanda, São Tomé ja Príncipe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Etelä-Sudan, Sudan, Tansania, Gambia, Togo, Tunisia, Uganda, Länsi-Sahara, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Kreikka, Malta, Romania, Slovenia, Serbia, Makedonia, Ukraina, Bosnia ja Herzegovina, Israel, Uzbekistan, Azerbaidžan, Angola, Botswana, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mayotte, Mosambik, Namibia, Réunion, Saint Helena, Seychellit, Swazimaa, Sambia ja Zimbabwe.

1.3.Ammattivalokuvaajat tai ne, jotka ansaitsevat yli 20 % vuosituloistaan valokuvauksella sekä Canon Groupin työntekijät, heidän perheensä, edustajat ja muut suoraan tähän kilpailuun tai sponsorointiin liittyvät tahot eivät voi osallistua tähän kilpailuun.

1.4.Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat osoittavat hyväksyvänsä nämä säännöt ja ehdot itseään sitoviksi ellei toisin kirjallisesti ilmoiteta.

2.KILPAILU

2.1. Kampanja-aika: Osallistumisaika alkaa 19. elokuuta 2023 klo 00.01 GMT ja päättyy 16. syyskuuta 2023 klo 23.59.

2.2. Siirry osoitteeseen https://www.canon.fi/get-involved/redline-challenge/ täytä verkkolomakkeeseen tietosi (nimi, sähköpostiosoite ja asuinmaa) ja vastaa kyselyyn. Lataa sitten alla olevassa kohdassa 3 lueteltuja ehtoja vastaava kuva, jolla osallistut kilpailuun.

2.3.Ei edellytä ostoa. Kilpailuun osallistuminen on maksutonta eikä kuvia tarvitse ottaa Canonin laitteella.

2.4.Osallistumiseen vaaditaan internetyhteys ja voimassa oleva sähköpostiosoite.

2.5.Kampanja-aikana sallitaan enintään yksi (1) osallistuminen henkilöä kohden.

2.6.Puutteellisia, virheellisiä tai sopimattomia osallistumisia tai osallistumisia, jotka vastaanotetaan päättymisajan 16. syyskuuta 2023 klo 23.59 GMT jälkeen, ei voida julkaista eikä palkita.

2.7. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Canon Groupille peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, korvauksettoman ja maksuttoman alilisensoitavan käyttöoikeuden julkaista, julkaista uudelleen, näyttää ja käyttää kuvaansa kaikissa tähän kilpailuun liittyvissä tarkoituksissa, muun muassa näyttää kuva Canon Groupin verkkosivustoilla, Canon Groupin sosiaalisen median tileillä ja/tai kanavissa, muilla Canon Groupin tai sen edustajien/alihankkijoiden verkkosivustoilla ja markkinointimateriaaleissa (mukaan lukien näyttelyt), jotka liittyvät tähän kilpailuun, enintään vuoden ajan kilpailun päättymisen jälkeen. Lisäksi osallistuja myöntää Canon Groupille ja sen edustajille/alihankkijoille oikeuden tarkistaa kuva, muokata kuvaa tai poistaa kuvan, jos sen katsotaan olevan kokonaan tai osittain sopimaton näytettäväksi kilpailun sivustolla tai muissa kilpailuun liittyvissä materiaaleissa. Kilpailun osallistujat myös hyväksyvät, että heidät ilmoitetaan ja/tai merkitään osallistumiseensa liittyvän kuvan kuvaajaksi.

3. KUVAN EHDOT

3.1.Lähetettävän kuvan on vastattava seuraavia ehtoja:


a) Vastattava kilpailun teemaa “Room to Breathe” – Pyydämme sinua soveltamaan kuvauskohteen valinnan ja sommittelun suhteen ”vähemmän on enemmän" -ajattelutapaa ja ottamaan kuvan, joka on tyyliltään minimalistinen.

b) Luovuus – Onko kilpailukuva tuore ja ainutlaatuinen?

c) Vaikutus – Mitä tunteita tai reaktioita kilpailukuva herättää? Onko kuva hauska, tunteellinen tai ajatuksia herättävä?

d) Tekninen osaaminen -Onko kuva otettu tavalla, joka osoittaa kameran ja kohteen ominaisuuksien ymmärtämistä?


3.2. Kuvan koon on oltava 150 dpi ja pitkän sivun 2 000 pikseliä. Osallistujat eivät saa ladata kuvia, jotka ovat voittaneet palkinnon järjestäjän tai muun tahon järjestämässä kampanjassa.

3.3 Kilpailuun lähetettyä kuvaa ei saa muokata tai manipuloida esimerkiksi seuraavilla tavoilla: kohteita ei saa lisätä kuvaan eikä poistaa kuvasta, kuvan sommittelua ei saa muuttaa eikä kuvaan saa lisätä vesileimoja (lisätietoja on kohdassa 4.2 vi). Huomaa, että tämä luettelo ei ole kattava.

3.4 Kilpailun tavoitteena on testata valokuvaajan luovuutta ja osaamista. Kaikenlainen tekoälyn käyttö on kilpailun hengen vastaista ja täysin kiellettyä (lukuun ottamatta ominaisuuksia, jotka ovat muuntamattomien tuotantokameroiden alkuperäisiä ominaisuuksia). Lisätietoja on kohdissa 4.3 ja 4.4.

4.KILPAILUVAATIMUKSET

4.1. Kuvan on oltava alkuperäinen ja osallistujan kuvaama.

4.2. Osallistujan lähettämä kuva ei saa sisältää


i) tunnistettavia henkilöitä, ellei osallistuja pysty osoittamaan, että kyseiset henkilöt ovat myöntäneet kirjallisesti kaikki tarvittavat luvat kuvan lähettämistä ja Canon Groupin käyttöä ja julkaisemista varten näiden sääntöjen ja ehtojen kohdan 2.7 mukaisesti (huomaa, että on osallistujan vastuulla varmistaa, että tarvittava lupa on hankittu ja että mallin kuvankäyttölupa on täytetty asianmukaisesti)

ii) taideteoksia, ellei osallistuja pysty osoittamaan, että osallistujalle on myönnetty lupa siihen, että Canon Group voi käyttää ja julkaista kyseisiä taideteoksia näiden sääntöjen ja ehtojen kohdan 2.7 mukaisesti

iii) logoja tai tavaramerkkejä, ellei osallistuja pysty osoittamaan, että osallistujalle on myönnetty lupa siihen, että Canon Group voi käyttää ja julkaista kyseisiä logoja ja tavaramerkkejä näiden sääntöjen ja ehtojen kohdan 2.7 mukaisesti

iv) kuvia, jotka ovat loukkaavia, säädyttömiä, seksuaalisia, halventavia, solvaavia, väkivaltaisia, hyökkääviä, häiritseviä, uhkaavia, rotua loukkaavia, uskontoon, alkuperään tai sukupuoleen liittyviä tai Canon Groupin tai sen kumppanin nimeen, maineeseen tai liikearvoon kielteisesti vaikuttavia tai muulla tavoin julkaisukelvottomia

v) mitään, mikä voi loukata jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan lukien immateriaalioikeudet, moraaliset oikeudet tai oikeus yksityisyyteen, tai viitata johonkin kolmannen osapuolen brändiin tai kolmannen osapuolen nimiin, logoihin ja/tai tavaramerkkeihin

vi) vesileimoja, tekijänoikeusilmoituksia tai muita tietoja, joista osallistujan voi tunnistaa (huomaa, että kuvan metatietoihin voidaan liittää tekijänoikeusilmoitus). Jotta tuomariston päätös pysyy mahdollisimman tasapuolisena ja oikeudenmukaisena, osallistujien nimiä ei paljasteta tuomaristolle arviointiprosessin aikana. Kaikki kilpailuun lähetetyt kuvat, joissa on osallistujan nimi, vesileima, tekijänoikeusilmoitus tai muu tieto, josta osallistujan voi tunnistaa, hylätään eikä niitä esitetä tuomaristolle.


4.3. Osallistujan lähettämää kuvaa ei saa luoda, luoda, muokata, sommitella tai manipuloida millään keinoälyä sisältävällä ohjelmistolla, työkalulla tai tekniikalla. Tähän kuuluu mm. kaikenlainen generatiivisen tekoälyn käyttö, mukaan lukien generatiivinen täyttötoiminto. Kameraan olennaisesti kuuluvien ominaisuuksien (esim. automaattitarkennus ja kuvankäsittely) käyttö ei kuitenkaan johda automaattiseen hylkäämiseen, kunhan kameraa ei ole muunnettu millään tavalla.

4.4. Kaikkiin finalisteihin otetaan yhteyttä ja heitä pyydetään toimittamaan lähettämästään kuvasta RAW-tiedosto, joka analysoidaan tekoälyteknologian käytön suhteen ja jota voidaan käyttää myös muiden kilpailukriteerien (esim. sommittelu, laajat muokkaukset ja kuvan manipulointi) arviointiin tuomareiden harkinnan mukaan. Jos RAW-tiedostoa ei toimiteta asetettuun määräaikaan mennessä, kilpailija hylätään.

4.5. Hyväksyt myös sen, että Canon Group voi ottaa sinuun yhteyttä kilpailun hallinnointitarkoituksissa tai siinä tapauksessa, että Canon Group haluaa keskustella kilpailuun lähettämäsi kuvan käytöstä jollain muulla tavalla.

5. VAKUUTUKSET

Lähettämällä osallistumisen osallistuja vakuuttaa, että

5.1.osallistuja on kuvan ainoa tekijä

5.2.osallistujalla on kuvan omistusoikeudet

5.3.kuva tai mikään kuvan osa ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeudet, moraaliset oikeudet tai oikeus yksityisyyteen)

5.4.jos kuvassa on henkilö tai henkilön kuva, osallistuja on hankkinut kyseiseltä henkilöltä kirjallisen luvan, jonka perusteella Canon Group voi käyttää hänen kuvaansa näissä säännöissä ja ehdoissa kuvatulla tavalla

5.5.jos kuva on otettu muussa maassa kuin osallistujan asuinmaassa, osallistuja on noudattanut kyseisen maan sovellettavaa lainsäädäntöä, muun muassa immateriaalioikeuksien, moraalisten oikeuksien ja omistusoikeuksien vaatimuksia

Canon warrants that:

5.6. se toimii näissä säännöissä ja ehdoissa myönnettyjen oikeuksien puitteissa ja/tai niiden mukaisesti.

6. PALKINTO

6.1 Kilpailun voittaja saa yli 5 000 euron arvoisen Canon-tuotepaketin (”palkinto”), jossa on mm.


a) Canon EOS R5

B) CANON RF 24-105MM F4L IS USM


6.2. Canon ilmoittaa voittajalle hänen osallistumisen yhteydessä antamaansa sähköpostiosoitteeseen 5 arkipäivän kuluessa voittajan valinnasta, ja osallistujan on vastattava ja vahvistettava kelpoisuutensa ja palkinnon vastaanottaminen 14 kalenteripäivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta. Jos voittaja ei vastaa ensimmäiseen yhteydenottoon 14 kalenteripäivän kuluessa, Canon pidättää oikeuden hylätä voittaja. Jos voittaja hylätään, Canon pidättää oikeuden antaa palkinnon samoin perustein valitulle varasijalla olevalle. Varasijalla olevilla voi olla lyhyempi vastausaika.

6.3. Canon pidättää oikeuden julkaista voittajan nimen ja kotipaikkakunnan tai tiedottaa palkinnon luovuttamisesta kilpailun päättymisen jälkeen. Jos voittaja ei halua tietojaan julkaistavan, hänen on ilmoitettava asiasta Canonille, kun hänelle ilmoitetaan voitosta.

6.4. Palkintoa ei voi siirtää eikä vaihtaa rahaksi, luotoksi tai hyvitykseksi. Mikäli palkintoa ei ole saatavissa syistä, joihin emme voi vaikuttaa, Canon pidättää oikeuden tarjota sen tilalle hinnaltaan vastaavaa tai kalliimpaa palkintoa.

6.5. Palkinto postitetaan voittajalle 30 kalenteripäivän kuluessa voittajan ilmoittamisesta. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että palkinto ei saavu 30 kalenteripäivän kuluessa voittajan ilmoittamisesta, voittajalla on vielä 28 kalenteripäivää aikaa ilmoittaa asiasta Canonille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Reshma.chauhan@canon-europe.com. Jos voittaja ei ilmoita Canonille tämän ajan kuluessa, Canon pidättää oikeuden olla lähettämättä palkintoa uudelleen tai rajoittaa palkinnon arvoa harkintansa mukaan.

6.6. Jos palkintoa ei oteta vastaan, Canon voi harkintansa mukaan myöntää sen muille osallistujille.

6.7. Jos kilpailua ei voida järjestää suunnitellusti syistä, joita voivat olla peukalointi, luvaton käsittely, petos, vilppi, tekninen virhe tai muu syy, johon Canon ei voi vaikuttaa ja joka vahingoittaa tai häiritsee tämän kilpailun hallinnointia, suojausta, oikeudenmukaisuutta, luotettavuutta tai asianmukaista järjestämistä, Canon pidättää oikeuden hylätä henkilö, joka peukaloi osallistumisprosessia tai ei noudata näitä sääntöjä ja ehtoja, sekä peruuttaa tai keskeyttää kilpailun tai muuttaa sitä tai hylätä kaikki osallistumiset, joihin tämä vaikuttaa.

6.8. Emme ole vastuussa kadonneista, viivästyneistä, vaurioituneista, vahingoittuneista, väärin ohjautuneista tai puutteellisista osallistumisista, joita ei voitu toimittaa teknisestä, toimitukseen liittyvästä tai muusta syystä. Lähetystositetta ei hyväksytä todisteeksi perille saapumisesta. Canon Group ei takaa osallistumissivun jatkuvaa eikä suojattua käyttöä.

7. VOITTAJAN VALINTA

7.1 Tuomaristo arvioi puolueettomasti kaikki kampanja-aikana vastaanotetut hyväksytyt osallistumiset (jotka tarkistetaan). Arviointikierroksia on yhteensä kolme (3), ja niiden perusteella valitaan kymmenen (10) finalistia kohdassa 3 kuvattujen ehtojen perusteella. Tuomaristo valitsee kymmenestä (10) finalistista yhden (1) voittajan.

7.2 Voittaja valitaan 9.–16. lokakuuta 2023.

8. HENKILÖTIEDOT

8.1.Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Alankomaat, on osallistujien toimittamien henkilötietojen rekisterinpitäjä henkilötietoja suojaavan lainsäädännön mukaisesti. Antamasi henkilötiedot säilytetään suojatusti ja voidaan siirtää suojatulle palvelimelle rekisteröidyn asuinmaan ulkopuolelle. Osallistujilta kerättyjä henkilötietoja käsitellään Canonin kuluttajien tietosuojakäytännön mukaisesti: https://myid.canon/canonid/#/policy.

8.2.Canon Group ja/tai sen kilpailun järjestämiseen järjestäjän puolesta nimeämä edustaja käyttää kaikkia kilpailua varten toimitettuja henkilötietoja vain kilpailuun liittyviin tarkoituksiin tai tarvittaessa markkinointitarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle mihinkään muuhun tarkoitukseen ellei osallistujalta ole saatu siihen lupaa.

9. VASTUUVAPAUSLAUSEKE

9.1. Canon pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä yksittäisiä osallistumisia tai vaatia minkä tahansa palkinnon täyden arvon korvaamista, jos sen mielestä kilpailun sääntöjä ja ehtoja on väärinkäytetty tai rikottu.

9.2. Canon ja siihen liittyvät edustajat ja yritykset eivät ole vastuussa mistään menetyksistä (kuten epäsuorista, erityisistä tai välillisistä menetyksistä tai tulonmenetyksistä), kustannuksista tai vahingoista, joita aiheutuu (riippumatta siitä, aiheutuvatko ne jonkun henkilön huolimattomuudesta) liittyen tähän kilpailuun tai palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön, paitsi vastuissa, joita ei voi rajoittaa lain nojalla. Mikään ei sulje pois Canon Groupin vastuuta kuolemasta tai henkilövahingosta, joka aiheutuu Canon Groupin huolimattomuudesta.

9.3. Kilpailun sääntöjä tai muita siihen liittyviä asioita koskevissa kiistatilanteissa viimeinen päätäntävalta on Canonin johtajilla, eikä heidän päätöksistään voi valittaa.

9.4. Jos toimivaltainen tuomioistuin havaitsee jonkin näiden ehtojen kohdan mitättömäksi, lainvastaiseksi tai toimeenpanokelvottomaksi, kyseinen kohta suljetaan pois näistä ehdoista, jotka muutoin säilyvät täysin voimassa siinä määrin kuin lainsäädäntö enimmillään sallii.

9.5. Kilpailuun osallistuvan henkilön on suoritettava osallistuminen itse. Järjestöjen, kuluttajaryhmien tai kolmansien osapuolten ryhmäosallistumisia ei hyväksytä. Puutteelliset tai epäselvät osallistumiset, makrojen tai muiden automaattisten menetelmien lähettämät osallistumiset sekä osallistumiset, jotka eivät noudata näiden sääntöjen ja ehtojen kaikkia vaatimuksia, hylätään ja jätetään huomiotta. Jos käy ilmi, että osallistuja käyttää tietokonetta tämän ehdon kiertämiseen esimerkiksi käyttämällä komentosarjaa, väsytyshyökkäystä, henkilöllisyytensä salaamista IP-osoitteiden manipuloinnilla, muiden henkilöllisyyksiä tai muuta automaattista keinoa voidakseen osallistua kilpailuun useita kertoja tavalla, joka on kilpailun sääntöjen vastainen, kyseisen osallistujan osallistumiset hylätään ja mahdollisesti myönnetty palkinto mitätöidään. Osallistujat eivät saa osallistua käyttämällä anonyymia sähköpostipalvelua, joita ovat esimerkiksi GuerillaMail, Dispostable ja Mailinator.

9.6. Jos näiden sääntöjen ja ehtojen sisällön ja kampanjamateriaaleissa olevien tietojen välillä on ristiriitoja, sääntöjä ja ehtoja noudatetaan.

10. LAINKÄYTTÖALUE

Koska olet osallistuva kuluttaja, kilpailun osalta sovelletaan asuinmaasi lakeja. Sinulla saattaa olla oikeus oikeuskäsittelyyn omalla kielelläsi ja paikallisessa tuomioistuimessa. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua oikeuksiisi liittyen. Nämä ehdot eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.