Palvelut

Kartoitus- ja suunnittelupalvelut

Hallittu palveluratkaisu käynnistyy yleensä Canonin kartoituspalvelulla, jolla saadaan tarkka käsitys asiakkaan tulostus- ja skannausinfrastruktuurista sekä annetaan suositukset optimoinnista. Canonin suunnittelupalvelut auttavat asiakasta optimoimaan tekniset ratkaisunsa.
 • Kartoituspalvelut

  Kartoituspalvelujen tarkoituksena on analysoida yrityksen infrastruktuurin nykytilaa, jotta tulostus- ja skannausratkaisusta saadaan mahdollisimman tehokas.

  Nykytilan peruskartoitus
  Tarkka etäanalyysi, jolla kartoitetaan yrityksen tulostus- ja skannausinfrastruktuurin kehityskohteet ja tehokkuutta edistävät tekijät

  Osana auditointia Canon toimittaa raportteja, jotka sisältävät parhaita käytäntöjä koskevia suosituksia ja optimointimahdollisuuksia päätöksenteon tueksi:

  • Tulostusympäristön erittely
  • Tulostusmäärät
  • Mustavalko- ja väritulostamista koskeva erittely
  • Loppukäyttäjien tulostustoiminta (valinnainen)
  • Mahdollisten taloudellisten optimointialueiden tunnistaminen


  Nykytilan laajamittainen kartoitus
  Sama kuin vakioarviointi, jonka lisäksi kattaa seuraavat:
  • Kokonaiskustannukset ja ympäristölaskelmat
  • käyttäjien toimintakyselyn ja sidosryhmäpalautetta
  • Laitekannan optimointi, millä varmistetaan, että kapasiteetti ja toimivuus ovat loppukäyttäjien käytettävissä


  IT-palvelujen hallinnan nykytilan peruskartoitus
  Ylätason analyysi nykyisistä tulostuksenhallinnan palveluihin liittyvistä IT-palvelujen hallintaprosesseista. Analyysin perusteella kootaan yhteenveto ja annetaan toiminnan kehittämistä koskevia suosituksia.

  IT-palvelujen hallinnan arviointipalvelu on suunniteltu analysoimaan kaikki tärkeimmät ITIL-toiminnot ja palvelujen toimitusprosessit. Siinä tarkastellaan ja analysoidaan yksityiskohtaisesti kaikki tulostus- ja skannausinfrastruktuurin olennaiset alueet. Näitä voivat olla mm. seuraavat:
  • palvelupisteen hallinta ja integrointi
  • toimintaprosessit (esim. kulutustarvikkeiden hallinta)
  • palvelukäytännöt (esim. muutosten hallinta)
  • palvelutasojen hallinta
  • laitosten hallinta ja kolmannen osapuolen palveluiden toimitusprosessit
  • roolit, vastuut ja riippuvuusmallinnukset
  • palvelujen hallinta ja raportointi
  • due diligence -työpajat keskeisten sidosryhmien kanssa.

 • Suunnittelupalvelut

  Suunnittelupalvelujen avulla saat uudesta Canon-ratkaisustasi kaiken hyödyn irti ja käytät sitä mahdollisimman tehokkaasti.

  Ratkaisujen konsultointi- ja suunnittelupalvelu

  Räätälöidyt suunnitteluratkaisut, joiden avulla päästään asetettuihin liiketoiminta- ja käyttötavoitteisiin.

  Ratkaisujen konsultointi- ja suunnittelupalvelun tarkoitus on:

  • mahdollistaa Canonin teknisten ja liiketoimintaprosesseja koskevien parhaiden käytäntöjen ja asiantuntemuksen käyttö yhdestä, ratkaisujen suunnittelusta vastaavasta paikasta
  • muuntaa Canonin teknisen taustan ja liiketoimintaprosessien tuntemuksen avulla yrityksesi tarpeet valmiiksi käyttöön otettavissa olevaksi ratkaisuksi
  • auttaa sujuvassa käyttöönotossa hyödyntämällä yhdenmukaista ja selkeää dokumentointia.


  Palvelujen konsultointi- ja suunnittelupalvelu
  Yksilöllisesti suunnitellut palveluratkaisut uuden Canon-ratkaisun optimointia varten.

  Palvelujen konsultointi- ja suunnittelupalvelulla saavutetaan seuraavat edut:
  • palvelujen parempi tehokkuus liiketoimintavaatimusten mukaisesti optimoidun rakenteen ansiosta
  • parempi palvelujen toimitus sovittujen, dokumentoitujen ja integroitujen tukiprosessien ansiosta
  • vähäisempi sisäisen resurssin tarve ulkoistettujen palvelujen ja integroitujen tukiprosessien ansiosta, jolloin asiakas voi keskittyä ydinliiketoimintaansa/IT-toimintaan
  • Canonin ja kolmansien osapuolten palvelujen ja tuen aikaisempaa nopeampi ja helpompi käytettävyys
  • parempi hallinta parantaa toimittajien hallintaa
  • parempi asiakirjojen tietosuoja
  • optimoidut tulostuskustannukset
  • tyytyväisemmät loppukäyttäjät
  • parantunut tulostus- ja skannausinfrastruktuurin kestävyys raportoinnin näkyvyyden ansiosta.

Muut palvelut

Tulostusympäristön hallinta, erityisesti monissa toimipisteissä, voi olla haastavaa. Canonin hallittujen palvelujen avulla saavutetaan paras mahdollinen asiakashyöty.

Muut tuotteet ja ratkaisut

TARVITSETKO APUA?

Katso miten Canon Business Services voi tehostaa liiketoimintaasi